Створення та відправка документа (без створення чернетки)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/sd/eds/doc/create_and_send

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

multipart/form-data

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу обов’язково передаються два файли (+ додатково можуть передаватись підписи):

  • Тіло документа - json файл, що містить дані про отримувачів, тему документа, повідомлення. Назва файлу повинна бути з префіксом _doc_body_, наприклад: _doc_body_vilniy-doc.json;

  • Файли для відправки - не більше 10 файлів в наступних форматах: PDF/JPG/JPEG/PNG/BMP/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX/CSV/TXT/XML/P7S з розміром файлу не більше 5 Мб. Назви файлів повинні бути з префіксом _doc_file_, наприклад: _doc_file_dogovir.txt;

  • Підписи - підписи до файлів (опціонально). Назви файлів підписів повинні бути з префіксом _doc_sign_file_name, де file_name - це назва файлу, до якого відноситься підпис, наприклад: _doc_sign_dogovir.txt1.p7s та _doc_sign_dogovir.txt2.p7s.

Приклад тіла документа:

{"receivers":["8379a10b-6ffc-40f8-95aa-7eb8571d4fd7", "testetete@mail.com"],"title":"test-doc", "text":"test-doc test-doc"}

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).