Відхилити вхідний документ

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/sd/eds/doc/decline?doc_uuid=a5f57583-8cec-43fb-a47d-20565d56ff7f

URL параметри

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту передається текст причини відхилення.

Приклад тіла запиту:

Невірно складений договір, орфографічні помилки

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).