Отримати файл-вкладення

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/sd/eds/doc/attachment?attachment_uuid=b7e53a94-dd61-4e8b-bc98-44100e434efb

URL параметри

attachment_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор файла-вкладення

response_type (опціонально) String - формат очікуваної відповіді сервера; можливі варіанти:

  • bytes - файл передається в бінарному вигляді;

  • file - відповідь передається у вигляді файла з розширенням;

  • base64 - файл в форматі Base64;

  • pdf - файл в форматі pdf;

  • zip - архів, який містить файл;

  • print - прінт-форма файла

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається файл-вкладення.