Отримати список контрагентів (розділ «Контрагенти»)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/oas/partners?limit=21&offset=0

URL параметри

limit (опціонально) int - ліміт вибірки (за замовчуванням=50);

offset (опціонально) int - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0);

pattern (опціонально) String - пошукове значення (фільтр по даним контрагентів);

registration_status (опціонально) int - статус реєстрації; 0 - незарестрований, 1 - зареєстрований;

invitation_status (опціонально) int - статус запрошення; 0 - запрошення не відправлено, 1 - запрошення відправлено

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається масив об’єктів з даними контрагентів.