Отримати теги

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/sd/eds/employee/tags?employee_uuid=7c30a623-b84f-44d1-bda1-fdcc5f8be3d7

URL параметри

employee_uuid (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор користувача

search (опціонально) String - пошук за назвою тега

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається список (масив) тегів.