Створити документ з метаданими (чернетку)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/sd/eds/doc

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

multipart/form-data

REQUEST

Form-data

В тілі запиту передається json файл з метаданими документа

Приклад запиту:

boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="acceptance.json"
Content-Type: application/json

{"receivers":["831714cf-064b-4ce9-bdc4-b6a79784639c"],"title":"rock&roll123","text":"text povidomlennya"}
----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається doc_uuid - унікальний ідентифікатор документа:

{"doc_uuid":"023403f8-9201-41f2-8c18-cf4777a058fc"}