Отримати список документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/sd/eds/docs/search

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту (json) передаються дані для фільтрації (об’єкт StorageQuery)

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається масив з відібраними документами.