Відмітити документа, як «важливий» / «звичайний»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

PATCH

URL запиту

/api/sd/eds/doc/important?doc_uuid=dd8b8d6d-2cb4-4ecd-ac5e-260e8e3cf01e&important=true

URL параметри

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

important (обов’язково) boolean:

  • true - відмітити документ, як важливий

  • false - відмітити документ, як звичайний

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).