Додавання до сертифіката скан-копії (в будь-якому форматі)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Підказка

Метод використовується для сертифікатів (без прикріпленого файлу), власником якогоє GLN, до якого підв’язаний авторизований користувач.

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/Certificate/AttachScan

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

varToken​

M

String

токен, отриманий при авторизації

cert_id

M

int (11)

id сертифіката (intCertID)

file_body

M

String

тіло файлу (завантаженної скан-копії) в форматі base64

file_name

M

String

назва файлу

RESPONSE

Таблиця 2 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

file_id

String

id доданої скан-копії

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
  "cert_id": "2199",
  "file_body": "JVBERi0xLjQK...NTcKJSVFT0Y=",
  "varToken": "jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1",
  "file_name":"test2"
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
"file_id": "5071",
"varMessage": "Success!",
"intCode": 200
}

Опис помилок роботи методу для додавання скан-копій до сертифіката

 1. У разі коли сертифікат ("cert_id":"21478457735367345") не належить користувачу, під яким пройдена авторизація:

{
 "varMessage": "Сертификат не найден",
 "intCode": 404
}
 1. Якщо в запиті не був заповнений параметр "file_body":"":

{
 "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"file_body\"",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті не був заповнений параметр "file_name":"":

{
 "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"file_name\"",
 "intCode": 400
}