Створення картки сертифіката

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/Certificate/Create

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

varToken​

M

String

токен, отриманий при авторизації

cert_number

M

String(100)

номер сертифіката

cert_date

M

String «DD.MM.YYYY»

дата видачі сертифіката

cert_sub_type

M

String

вид сертифіката (код із довідника)

cert_type

M

String

тип сертифіката (код із довідника)

cert_start_date

M

String «DD.MM.YYYY»

дата початку дії сертифіката

cert_end_date

M…O

String «DD.MM.YYYY»

дата закінчення дії сертифіката. Поле обов’язкове лише за cert_sub_type=1

cert_part_number

M…O

String(100)

номер партії. Поле обов’язкове лише за cert_sub_type=2

cert_gln_creator

M

String

GLN власника сертифіката (GLN авторизованого користувача)

cert_lot_number

O

String(50)

артикул виробника

cert_gtd

O

String(100)

номер ГТД

Примітка

При створенні картки виконуються наступні перевірки:

 • Перевірка на наявність сертифікату з таким номером в сервісі, де власник є GLN, який передає поле «cert_gln_creator», якщо є - повертається помилка (детальніше в Описі помилок)

 • GLN в полі «cert_gln_creator» повинен бути підв’язаний під авторизованого користувача, якщо не підв’язаний - повертається помилка (детальніше в Описі помилок)

 • Дата початку дії (cert_start_date) не повинна бути більшою, ніж дата закінчення дії (cert_end_date), якщо більше - повертається помилка (детальніше в Описі помилок)

RESPONSE

Таблиця 2 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

certificate_id

int

id створеного сертифіката

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151",
"cert_number":"Test_api_4",
"cert_date":"05.06.2018",
"cert_sub_type":"1",
"cert_type":"8",
"cert_start_date":"30.06.2018",
"cert_end_date":"29.07.2018",
"cert_part_number":"part_numb_api_1",
"cert_gln_creator":"9864066822454",
"cert_lot_number":"lot_numb_api_1",
"cert_gtd":"gtd_api_1"
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "certificate_id": "2121",
 "varMessage": "Success!",
 "intCode": 200
}

Опис помилок роботи методу створення картки сертифіката

 1. Якщо в запиті не заповнено одне з обов’язкових полей (cert_number / cert_date / cert_sub_type / cert_type / cert_start_date / cert_end_date / cert_part_number / cert_gln_creator):

{
 "varMessage": "Не заполнено обязательное поле "cert_number",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті в полях cert_number / cert_part_number / cert_lot_number / cert_gtd передана кількість символів більша допустимого (таблиця 1), наприклад, "поле":"r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5":

{
 "varMessage": "Недопустимый формат поля "поле" r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5, максимальное количество символов N",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті в полі cert_gln_creator передано значення неправильного формату ("cert_gln_creator":"sdfgsdfsfdgsdf"):

{
 "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_gln_creator\" sdfgsdfsfdgsdf",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті в полі cert_sub_type передано некорректне значення ключа ("cert_sub_type":"fsew"):

{
 "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_sub_type\" fsew, вид сертификата не найден",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті в полі cert_type передано некорректне значення ключа ("cert_type":"fsew"):

{
 "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_type\" fsew, тип сертификата не найден",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті в «полі_дати» ( cert_date / cert_start_date / cert_end_date ) передано некорректне значення ключа (відмінне від DD.MM.YYYY), наприклад, "поле_дата":"wetryert":

{
 "varMessage": "Недопустимый формат поля \"поле_дата\" wetryert, формат даты DD.MM.YYYY",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті передано номер сертифіката (cert_number), котрий вже є під GLN користувача (дублювання):

{
 "varMessage": "Сертификат с номером Test_api_20 уже создан",
 "intCode": 404
}
 1. Якщо в запиті передано GLN ("cert_gln_creator":"4607164999995"), котрий не підв’язаний під користувачем:

{
 "varMessage": "Gln 4607164999995 не найден",
 "intCode": 404
}
 1. Якщо дата початку (cert_start_date) більша за дату закінчення (cert_end_date):

{
 "varMessage": "Дата начала 30.06.2018 не может быть больше даты окончания 12.05.2018",
 "intCode": 400
}