Отримання атрибутів конкретного сертифіката по ID

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/GetCertUA/GetCertByID

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

varToken​

M

String

Токен, отриманий при авторизації

signInfo

M

number

ID конкретного сертификату

RESPONSE

Таблиця 2 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​**cert_data​**

{…}

об’єкт; інформація про сертифікат

cert_cat​

[{…}]

масив об’єктів; категорії, вказані власником

**cert_files**​

[{…}]

масив об’єктів; файли та скан-копії, прикріплені до сертифіката

​varMessage​

String

Повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера

​intCertID​

int

ID сертификата

​varCreatedDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата сертифіката

​varNumber​

String

номер сертифіката

​varOriginalNum​

String

оригінальний номер сертифіката (в тому вигляді, в якому його передав користувач)

​varSystemNum​

String

внутрішній номер сертифіката (використовується для пошуку/відображення)

​intType​

int

тип сертифіката; 1 - Сертифікат відповідності / визнання; 2 - Свідоцтво якості; 3 - Декларація імпортера; 4 - Висновок СЕС; 5 - Декларація виробника; 6 - Карантинний сертифікат; 7 - Акт фітосанітарного контролю; 8 - Фітосанітарний сертифікат; 9 - Висновок фітосанітарної експертизи; 10 - Протокол лабораторних випробувань; 11 - Експертний висновок; 13 - Сертифікат типу; 14 - Сертифікат аналізу; 15 - Дозвіл на випуск / реалізацію; 16 - Висновок Держлікслужби

​intSubType​

int

вид сертифіката; 1 - період дії, 2 - номер партії

​intOwnerGlnID​

int

GLN користувача-власника сертифіката

​intSupplierGlnID​

int

GLN користувача-постачальника сертифіката

​intAccessType​

int

права перегляду; 0 - не вибрано; 1 - доступний усім; 2 - обмежений доступ

​varLotNumber​

String (50)

артикул виробника

​varDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата видачі сертифіката

​varText​

text

коментарі / найменування товару (якщо а полі є значення, то завантажуване (імпорт) значення дописується через кому)

​varStartDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата старту сертифіката

​varEndDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата закінчення сертифіката

​varPartNumber​

String (100)

номер партії

​intDssCertID​

int

номер dss сертифіката

​intDssCertStat​

int

статус сертифіката

​intDssCertDate​

int

дата звірки з dss

​isMadePDF​

загальний ідентифікатор статусу прикріплених скан-копій файлів; відображає статус сертифіката відносно загального pdf файлу, що мыстить файли сертифыката (основний та додатковий); 0 - файли не прикріплені до сертифіката користувачем; 1 - файли в черзі на конвертацію в загальний PDF без ЕПЦ; 2 - загальний PDF в процесі створення без ЕЦП; 3 - загальний PDF створений без ЕЦП; 4 - загальний PDF в черзі на створення PDF c візуалізацією ЕЦП; 5 - загальний PDF c візуалізацією ЕЦП в процесі створення; 6 - загальний PDF c візуалізацією ЕЦП створений; 7 - помилка при створенні загального PDF без ЕПЦ; 8 - помилка при створенні загального PDF з візуалізацією ЕПЦ

​varReviewDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата/час ревізії сертифіката (останні зміни)

​varSubTypeName​

String

назва виду сертифіката

​varAccessTypeName​

String

назва прав перегляду

​varTypeName​

String

назва типу сертифіката

​varDssCertStat​

String

назва статусу сертифіката

​intCertCatID​

int

id категорії, присвоєної власником

​varCertCatName​

String

назва категорії, присвоєної власником

​intFileID​

int

id файлу сертифіката

​intType​

int

тип файлу

​varFileName​

String

назва файлу сертифіката з розширенням

​intSignStatus​

int

статус підписання; 0 - ні, 1 - так

​varHashLink​

String

хеш посилання файлу


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
 "​ varToken​ ": "​ 8q0hu05o59vmmrpo4t5slfedj2​ ",
 "​ certID​ ": "​ 1234​ "
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "​cert_data​ ": {
  "​intCertID​ ": "​ 1493​ ",
  "​varCreatedDate​ ": "​ 2017-06-02 11:37:59​ ",
  "​varNumber​ ": "​ 1233​ ",
  "​varOriginalNum​ ": "​ 1233​ ",
  "​varSystemNum​ ": "​ 1233​ ",
  "​intType​ ": "​ 8 ​ ",
  "​intSubType​ ": "​ 1 ​ ",
  "​intOwnerGlnID​ ": "​ 133061​ ",
  "​intSupplierGlnID​ ": "​ 133061​ ",
  "​intAccessType​ ": "​ 2 ​ ",
  "​varLotNumber​ ": "",
  "​varDate​ ": "​ 2017-06-03 00:00:00​ ",
  "​varText​ ": "",
  "​varStartDate​ ": "​ 2017-06-01 00:00:00​ ",
  "​varEndDate​ ": "​ 2017-06-30 00:00:00​ ",
  "​varPartNumber​ ": "",
  "​intDssCertID​ ": "​ 123​ ",
  "​intDssCertStat​ ": "​ 1 ​ ",
  "​intDssCertDate​ ": "​ 2017-06-02 12:24:35​ ",
  "​isMadePDF​ ": "​ 6 ​ ",
  "​varReviewDate​ ": "​ 2017-06-02 11:37:59​ ",
  "​varSubTypeName​ ": "​ Период действия​ ",
  "​varAccessTypeName​ ": "​ Ограниченный доступ​ ",
  "​varTypeName​ ": "​ фітосанітарний сертифікат​ ",
  "​varDssCertStat​ ": "​ Данные корректны​ "
 },
 "​cert_cat​ ": [
  {
   "​intCertCatID​ ": "​ 7 ​ ",
   "​varCertCatName​ ": "​ Фрукты​"
  },
  {
   "​intCertCatID​ ": "​ 1 ​ ",
   "​varCertCatName​ ": "​ Зефир​"
  }
 ],
 "​cert_files​ ": [
  {
   "​intFileID​ ": "​ 2823​ ",
   "​intType​ ": "​ 0 ​ ",
   "​varFileName​ ": "​ mozilla.pdf​ ",
   "​intSignStatus​ ": "​ 0 ​ ",
   "​varHashLink​ ": "​ 38c95fcb3faec5f40267478abedd0338​ "
  },
  {
   "​intFileID​ ": "​ 2825​ ",
   "​intType​ ": "​ 2 ​ ",
   "​varFileName​ ": "​ 1233.pdf​ ",
   "​intSignStatus​ ": "​ 1 ​ ",
   "​varHashLink​ ": "​ 93607fa75358206fae30566ec99f8136​ "
  },
  {
   "​intFileID​ ": "​ 2827​ ",
   "​intType​ ": "​ 3 ​ ",
   "​varFileName​ ": "​ 1233_signed.pdf​ ",
   "​intSignStatus​ ": "​ 0 ​ ",
   "​varHashLink​ ": "​ f1eb7e602719270db93cc071bc63f77b​ "
  }
 ],
 "​varMessage​ ": "​ Success!​ ",
 "​intCode​ ": 200
}

Увага

Відповідь за запитом по сертифікату, що недоступний для поточного GLN:

{
 "varMessage": "no data found",
 "intCode": 404
}

Опис помилок роботи методу (для всього контроллера GetCert)

 1. У разі коли сертифікат не доступний авторизованому користувачеві, у відповідь отримуємо:

{
 "varMessage": "Нет доступа к запрашиваемой информации",
 "intCode": 403
}
 1. У разі якщо сертифікат не існує (в параметрах certID, num, barcode, gln, inn, edrpou, intFileID вказано неіснуюче значення), у відповідь отримуємо:

{
 "varMessage": "Запрашиваемая информация не найдена",
 "intCode": 404
}
 1. У разі коли значення certID, num, barcode, gln, inn, edrpou, intFileID не вказано в запиті, у відповідь отримуємо:

{
 "varMessage": "Ошибка в параметрах запроса",
 "intCode": 400
}