Отримання списку всіх доступних сертифікатів по штрих-коду товару

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/GetCertUA/GetCertsByBarcode

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

varToken​

M

String

Токен, отриманий при авторизації

barcode​

M

number

штрих-код товару, до якого прив’язаний сертифікат

filter​

O

number

фільтр; owner​ - повернути тільки створен сертифіката юзера-власника; private - повернути тільки розшарені сертифікати юзера-власника; public - повернути тільки загальнодоступні сертифікати юзера-власника

RESPONSE

Таблиця 2 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​**​certs​​**

[{…}]

масив об’єктів; інформація про сертифікати

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера

​intCertID​

int

ID сертификата

​varNumber​

String

номер сертифіката

​varStartDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата старту сертифіката

​varEndDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата закінчення сертифіката

​varReviewDate​

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

дата/час ревізії сертифіката (останні зміни)

​intSupplierGlnID​

int

GLN користувача-постачальника сертифіката


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
 "​ varToken​ ": "​ 8q0hu05o59vmmrpo4t5slfedj2​ ",
 "​ barcode​ ": "​ 4820000000000​ ",
 "​ filter​ ": "​ owner​ "
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "​certs​": [
  {
   "​intCertID​ ": "​ 1493​ ",
   "​varNumber​ ": "​ 1233​ ",
   "​varStartDate​ ": "​ 2017-06-01 00:00:00​ ",
   "​varEndDate​ ": "​ 2017-06-30 00:00:00​ ",
   "​varReviewDate​ ": "​ 2017-06-02 11:37:59​ ",
   "​intSupplierGlnID​ ": "​ 133061​ "
  },
  {
   "​intCertID​ ": "​ 1495​ ",
   "​varNumber​ ": "​ 4567654​ ",
   "​varStartDate​ ": "​ 2017-06-03 00:00:00​ ",
   "​varEndDate​ ": "​ 2017-07-07 00:00:00​ ",
   "​varReviewDate​ ": "null​",
   "​intSupplierGlnID​ ": "​ 133061​ "
  }
 ],
 "​varMessage​ ": "​ Success!​ ",
 "​intCode​ ": 200
}

Опис помилок роботи методу (для всього контроллера GetCert)

 1. У разі коли сертифікат не доступний авторизованому користувачеві, у відповідь отримуємо:

{
 "varMessage": "Нет доступа к запрашиваемой информации",
 "intCode": 403
}
 1. У разі якщо сертифікат не існує (в параметрах certID, num, barcode, gln, inn, edrpou, intFileID вказано неіснуюче значення), у відповідь отримуємо:

{
 "varMessage": "Запрашиваемая информация не найдена",
 "intCode": 404
}
 1. У разі коли значення certID, num, barcode, gln, inn, edrpou, intFileID не вказано в запиті, у відповідь отримуємо:

{
 "varMessage": "Ошибка в параметрах запроса",
 "intCode": 400
}