Отримання конкретного файла сертифіката в BASE64

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/GetCertUA/GetFileByID

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

varToken​

M

String

Токен, отриманий при авторизації

intFileID​

M

number

ID конкретного файлу сертифіката

RESPONSE

Таблиця 2 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​**cert_file_data​**

{…}

об’єкт; інформація про файл

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера

​intCertFileID​

int

ID файлу сертификата

​intType​

int

тип файлу

​varFileName​

String

назва файлу з розширенням

​varBody​

[…]

масив; тіло файлу в base64 форматі

​varHashLink​

String

хеш посилання файлу


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
 "​ varToken​ ": "​ 8q0hu05o59vmmrpo4t5slfedj2​ ",
 "​ intFileID​ ": "​ 1234​ "
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "​cert_file_data​ ": {
  "​intCertFileID​ ": "​ 2823​ ",
  "​intType​ ": "​ 0 ​ ",
  "​varFileName​ ": "​ mozilla.pdf​ ",
  "​varHashLink​ ": "​ 38c95fcb3faec5f40267478abedd0338​ ",
  "​varBody​ ": [
   base64
  ]
 },
 "​varMessage​ ": "​ Success!​ ",
 "​intCode​": 200
}