Відправка скарг по сертифікатам

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/Certificate/NotifyError

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Таблиця 1 - Опис json-параметрів запиту

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

varToken​

M

String

токен, отриманий при авторизації

cert_id

M

int (11)

id сертифіката (intCertID)

type_error

M

int

код типу помилки; 1 - Відсутність файлу скан-копії, 2 - Відсутність прив’язки до товару, 3 - Некоректні дані картки, 4 - Некоректний файл скан-копії, 5 - Некоректні прив’язки до категорії товарів

text

O…M

text

текст скарги

RESPONSE

Таблиця 2 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
"varToken":"jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1",
"cert_id":"3001",
"type_error":"2",
"text":"Тест тест тест"
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "varMessage": "Success!",
 "intCode": 200
}

Опис помилок роботи методу для відправки скарг на сертифікати

 1. У разі коли сертифікат ("cert_id":"21478457735367345") не належить користувачу, під яким пройдена авторизація:

{
 "varMessage": "Сертификат не найден",
 "intCode": 404
}
 1. Якщо в запиті був переданий неіснуючий тип помилки ("type_error":"100"):

{
 "varMessage": "Недопустимый формат поля ",
 "type_error": "100",
 "intCode": 400
}
 1. Якщо в запиті передано опис помилки довжиною більше 500 символів ("text":"jl4k...8kk1"):

{
"varMessage": "Недопустимый формат поля "text" Тест тест jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4kjl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk181iq15utvdqtihghk38kk1jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1, максимальное количество символов 500",
"intCode": 400
}
 1. Якщо помилка була відправлена раніше:

{
 "varMessage": "Уведомление об ошибке было отправлено ранее",
 "intCode": 400
}