Допоміжний метод. Отримання довідника типів помилок

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/Certificate/ShowErrorTypes

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту обов’язково передається лише токен varToken​, отриманий при авторизації

RESPONSE

Таблиця 1 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​**certificate_error_types**

[{…}]

масив об’єктів; типи помилок при роботі з сертифікатами

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера

code

int

код типу помилки; 1 - Відсутність файлу скан-копії, 2 - Відсутність прив’язки до товару, 3 - Некоректні дані картки, 4 - Некоректний файл скан-копії, 5 - Некоректні прив’язки до категорії товарів

name

String

назва типу помилки


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
 "​ varToken​ ": "​ 8q0hu05o59vmmrpo4t5slfedj2​ "
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "certificate_error_types": [
  {
   "code": 1,
   "name": "Отсутствие файла скан-копии"
  },
  {
   "code": 2,
   "name": "Отсутствие привязки к товару"
  },
  {
   "code": 3,
   "name": "Некорректные данные карточки"
  },
  {
   "code": 4,
   "name": "Некорректный файл скан-копии"
  },
  {
   "code": 5,
   "name": "Некорректные привязки к категории товаров"
  }
 ],
 "varMessage": "Success!",
 "intCode": 200
}