Допоміжний метод. Отримання довідника видів сертифікатів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/Certificate/ShowSubTypes

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту обов’язково передається лише токен varToken​, отриманий при авторизації

RESPONSE

Таблиця 1 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​**certificate_sub_types**

[{…}]

масив об’єктів; види сертифікатів

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера

code

int

код виду сертифіката; 1 - Період дії, 2 - Номер партії

name

String

назва виду сертифіката


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
 "​ varToken​ ": "​ 8q0hu05o59vmmrpo4t5slfedj2​ "
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "certificate_sub_types": [{
  "code": 1,
  "name ": "Период действия"
 }, {
  "code": 2,
  "name ": "Номер партии"
 }],
 "varMessage": "Success!",
 "intCode": 200
}