Допоміжний метод. Отримання довідника типів сертифікатів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo.edin.ua/Api/V1/Certificate/ShowTypes

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

-//-

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту обов’язково передається лише токен varToken​, отриманий при авторизації

RESPONSE

Таблиця 1 - Опис json-параметрів відповіді метода API

Параметр

Mandatory/Optional

Формат

Опис

​**certificate_types**

[{…}]

масив об’єктів; типи сертифікатів

​varMessage​

String

повідомлення сервера

​intCode​

int

код відповіді сервера

code

int

код типу сертифіката; 1 - сертифікат відповідності/визнання, 2 - посвідчення якості, 3 - декларація імпортера, 4 - висновок СЄС, 5 - декларація виробника, 6 - карантинний сертифікат, 7 - акт фітосанітарного контролю, 8 - фітосанітарний сертифікат, 9 - висновок фітосанітарної експертизи, 10 - протокол лабораторних досліджень, 11 - Експертний висновок, 12 - Приложение к файлу, 13 - Сертификат типа, 14 - Сертифікат аналізу, 15 - Дозвіл на випуск /реалізацію, 16 - Висновок Держлікслужби

name

String

назва типу сертифіката


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
 "​ varToken​ ": "​ 8q0hu05o59vmmrpo4t5slfedj2​ "
}

Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
 "certificate_types": [{
  "code": 1,
  "name": "сертифікат відповідності\/визнання"
 }, {
  "code": 2,
  "name": "посвідчення якості"
 }, {
  "code": 3,
  "name": "декларація імпортера"
 }, {
  "code": 4,
  "name": "висновок СЄС"
 }, {
  "code": 5,
  "name": "декларація виробника"
 }, {
  "code": 6,
  "name": "карантинний сертифікат"
 }, {
  "code": 7,
  "name": "акт фітосанітарного контролю"
 }, {
  "code": 8,
  "name": "фітосанітарний сертифікат"
 }, {
  "code": 9,
  "name": "висновок фітосанітарної експертизи"
 }, {
  "code": 10,
  "name": "протокол лабораторних досліджень"
 }, {
  "code": 11,
  "name": "Експертний висновок"
 }, {
  "code": 12,
  "name": "Приложение к файлу"
 }, {
  "code": 13,
  "name": "Сертификат типа"
 }, {
  "code": 14,
  "name": "Сертифікат аналізу"
 }, {
  "code": 15,
  "name": "Дозвіл на випуск \/реалізацію"
 }, {
  "code": 16,
  "name": "Висновок Держлікслужби"
 }],
 "varMessage": "Success!",
 "intCode": 200
}