XML Специфікації для роботи з Мережею «Епіцентр»


Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Рядок (16)

Номер видаткової накладної

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

DocumentFunctionCode

М

DRN

Код документа (константа)

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

InvoiceCurrency

O

Рядок (3)

валюта

InvoicePostDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата відправки

InvoicePostTime

O

Час (год: хв)

час відправки

Invoice-Header

M

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

M

Підстава (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

TaxInvoice

O

Податкова накладна (початок блоку)

TaxInvoiceNumber

O

Рядок (35)

номер податкової накладної

TaxInvoiceDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарною накладною)

TaxInvoice

Податкова накладна (закінчення блоку)

DespatchAdvice

O

Повідомлення про відвантаження (початок блоку)

DespatchAdviceNumber

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DespatchAdvice

Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)

ReceivingAdvice

Повідомлення про прийом (початок блоку)

ReceivingAdviceNumber

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення

DeliveryDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата приймання. В разі коригування повернення, має бути вказана дата акту на повернення

ReceivingAdvice

Повідомлення про прийом (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (початок)

Buyer

M

Блок покупця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN покупця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ покупця

Name

М

Рядок (175)

назва покупця

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку покупця

CityName

М

Рядок (35)

місто покупця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код покупця

Country

O

Рядок (3)

код країни покупця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон покупця

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Блок продавця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер продавця

CodeByBuyer

М

Рядок (35)

номер договору на поставку

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ продавця

Name

М

Рядок (175)

назва продавця

StreetAndNumber

М

Рядок (140)

вулиця і номер будинку продавця

CityName

М

Рядок (35)

місто продавця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код продавця

Country

O

Рядок (3)

код країни продавця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон продавця

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN точки доставки (МЕТРО)

Name

O

Рядок (175)

назва продавця

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

вулиця і номер будинку продавця

CityName

М

Рядок (35)

місто продавця

PostalCode

O

Рядок (9)

поштовий код продавця

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

Рядки ТН (початок блоку)

Line

Рядок (початок блоку)

Line-Item

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число

номер позиції в табличній частині

EAN

М

Число (14)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

ExternalItemCode

M

Рядок (4-10)

код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД

ItemDescription

М

Рядок (210)

Опис товару

InvoiceQuantity

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

UnitOfMeasure

О

Рядок (3)

Одиниці виміру 2

InvoiceUnitGrossPrice

M

Decimal (18,2)

Ціна однієї одиниці з ПДВ

InvoiceUnitNetPrice

M

Число позитивне

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

TaxCategoryCode

M

S / E / Z

Код категорії податку:

 • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка)

 • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

 • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

GrossAmount

M

Decimal (18,2)

Сума з ПДВ

TaxAmount

M

Число позитивне

Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)

NetAmount

M

Число позитивне

Всього без ПДВ (обчислюється)

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки ТН (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Число позитивне

Загальна сума без ПДВ

TotalTaxAmount

M

Число позитивне

Сума ПДВ

TotalGrossAmount

M

Число позитивне

Загальна сума з ПДВ

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE)

Акт розбіжностей (DOCCORINVOICE)

Акт розбіжностей (DOCCORINVOICE)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Рядок (16)

Номер Акта розбіжностей

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата Акта розбіжностей

DocumentFunctionCode

М

CVN

Код документа (константа)

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CorrectionReason

М

NAC / PAC, NRC / PRC

причина коригування:

 • NAC - коригування кількості на -

 • PAC - коригування кількості на +

 • NRC - коригування ціни на -

 • PRC - коригування ціни на +

Invoice-Header

M

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

M

Підстава (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

DeliveryNote

M

Повідомлення про доставку (початок блоку)

DeliveryNoteNumber

M

Номер документа-підстави

DeliveryNoteDate

M

Дата складання документа

DeliveryNote

M

Повідомлення про доставку (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Блок контрагентів (початок)

Buyer

M

Блок покупця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN покупця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ покупця

Name

М

Рядок (60)

назва покупця

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку покупця

CityName

М

Рядок (35)

місто покупця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код покупця

Country

O

Рядок (3)

код країни покупця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон покупця

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Блок продавця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер продавця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ продавця

Name

М

Рядок (60)

назва продавця

StreetAndNumber

М

Рядок (140)

вулиця і номер будинку продавця

CityName

М

Рядок (35)

місто продавця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код продавця

Country

O

Рядок (3)

код країни продавця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон продавця

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкту доставки

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

M

Рядки ТН (початок блоку)

Line

M

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число (3)

номер позиції в табличній частині

EAN

М

Число (13)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Строка (10)

Артикул в БД покупця

ExternalItemCode

M

Рядок (4-10)

код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД

ItemDescription

М

Рядок (50)

Опис товару

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3)

Замовлена кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру

InvoiceUnitNetPrice

M

Decimal (18,5)

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%)

TaxAmount

O

Decimal (18,2)

Сума ПДВ по артикулу

NetAmount

O

Decimal (18,2)

Сума без ПДВ

AcceptedInvoiceQuantity

M

Decimal (18,3)

Прийнята кількість

CorrectionInvoiceQuantity

M / -

Positive decimal (18,3)

Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Коригування кількості

CorrectionInvoiceUnitNetPrice

M / -

Positive decimal (18,2)

Ціна товару без ПДВ за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань

CorrectionInvoiceUnitGrossPrice

M / -

Positive decimal (18,2)

Ціна товару з ПДВ за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань

CorrectionNetAmount

M

Decimal (18,2)

Сума без ПДВ з урахуванням коригування

CorrectionTaxAmount

M

Decimal (18,2)

Сума ПДВ з урахуванням коригування

CorrectionGrossAmount

M

Decimal (18,2)

Сума з ПДВ з урахуванням коригування

ReasonRejection

Причина розбіжності (початок блоку)

ReasonCode

М

Число(2)

Код причини повернення:

 • 1 - Зіпсований;

 • 2 - Брак;

 • 3 - Бій;

 • 4 - Невідповідність ціни;

 • 5 - Відсутність в замовленні;

 • 6 - Недовіз;

 • 7 - Без документів;

 • 8 - Пересорт;

 • 9 - Невідповідність штрих-коду;

 • 10 - Відсутність в БД;

 • 11 - Нетоварний вигляд;

 • 12 - Бомбаж;

 • 13 - Розвакуумація;

 • 14 - Понад заказу;

 • 15 - Невідповідність назви;

 • 16 - Невідповідність грамовки;

 • 17 - Відсутність сертифікатів;

 • 18 - Відсутність терміну придатності;

 • 19 - Відсутність ветеринарного свідоцтва;

 • 20 - Відсутність акцизних марок;

 • 21 - Відсутність інформаціі для покупців;

 • 22 - Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах;

 • 23 - Відсутність дати виготовлення;

 • 24 - Відсутність кінцевого терміну реалізації;

 • 25 - Надлишки;

 • 26 - Малий термін;

 • 27 - Протерміновано;

 • 99 - Вільний текст

ReasonText

M

Рядок (75)

Вільний текст вказання причини розбіжності товару

ReasonRejection

Причина розбіжності (закінчення блоку)

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки ТН (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число (4)

Кількість рядків в документі

Tax-Summary

Податки (початок блоку)

Tax-Summary-Line

Рядок податків (початок блоку)

TaxRate

O

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%)

TaxAmount

O

Decimal (18,2)

Сума податку для кожної категорії податку

TaxableAmount

O

Decimal (18,2)

Оподаткована сума за обраною категорією податку

CorrectionTaxAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума коригування ПДВ

CorrectionTaxableAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума коригування без ПДВ

CorrectionGrossAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума коригування з ПДВ

Tax-Summary-Line

Рядок податків (закінчення блоку)

Tax-Summary

Податки (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

Приклад "Акт розбіжностей" (DOCCORINVOICE)

Акт приймання-передачі (DOCUMENTINVOICE_APP)

Акт приймання-передачі (DOCUMENTINVOICE_APP)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

M

Початок документа

Invoice-Header

M

Заголовна частина (початок блоку)

InvoiceNumber

M

Рядок(35)

Номер документа

InvoiceDate

M

yyyy-MM-dd

Дата документа

DocumentFunctionCode

M

APP

Функціональний код типу документа:

 • APP - акт прийому-передачі

ContractNumber

M

Рядок(70)

Номер контракту

ContractDate

O

yyyy-MM-dd

Дата контракту

Invoice-Header

Заголовна частина (закінчення блоку)

Invoice-References

O

Виноски з рахунку (початок блоку)

ReceivingAdvices

O

Резерви (початок блоку)

ReceivingAdvice

O

Отримане рішення по резерву (початок блоку). Блоків може бути кілька

ReceivingAdviceNumber

O

Рядок(70)

Номер отриманого резерву

ReceivingAdviceDate

O

yyyy-MM-dd

Дата резерву

ReceivingAdviceTime

O

HH:mm

Час резерву

ReceivingAdvice

Отримане рішення (закінчення блоку)

ReceivingAdvices

Резерви (закінчення блоку)

Invoice-References

Виноски з рахунку (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Контрагенти (початок блоку)

Buyer

M

Покупець (початок блоку)

ILN

M

[0-9](13)

GLN Покупця

TaxID

O

Рядок(70)

Податковий ідентифікатор Покупця

Name

M

Рядок(175)

Назва Покупця

StreetAndNumber

O

Рядок(140)

Назва вулиці та номер будинку Покупця

CityName

O

Рядок(35)

Назва міста Покупця

PostalCode

O

Рядок(17)

Поштовий індекс Покупця

UtilizationRegisterNumber

M

Рядок(70)

NIP Покупця

Buyer

Покупець (закінчення блоку)

Seller

M

Продавець (початок блоку)

ILN

M

[0-9](13)

GLN Продавця

TaxID

M

Рядок(70)

Податковий ідентифікатор Продавця

Name

M

Рядок(175)

Назва Продавця

StreetAndNumber

M

Рядок(140)

Назва вулиці та номер будівлі Продавця

CityName

M

Рядок(35)

Назва міста Продавця

PostalCode

M

Рядок(17)

Поштовий індекс Продавця

UtilizationRegisterNumber

M

Рядок(70)

NIP Продавця

Seller

Продавець (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Контрагенти (закінчення блоку)

Invoice-Lines

O

Таблична частина (початок блоку)

Line

O

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Пункт в рядку (початок блоку)

LineNumber

M

Число

Номер рядка

UnloadingPlace

M

[0-9](13)

Місце розвантаження

IdentificationCode

M

Рядок(10)

Код Місця розвантаження

CargoPlaces

M

Грузові місця, (початок блоку). Блок може містити список

CargoPlace

M

Рядок(35)

Грузове місце, може бути кілька

CargoPlaces

Грузові місця, (закінчення блоку)

Invoices

M

Видаткові накладні (початок блоку)

Invoice

O

Видаткова накладна (початок блоку). Блоків може бути кілька

OriginalInvoiceNumber

M

Рядок(70)

Номер видаткової накладної

OriginalInvoiceDate

O

yyyy-MM-dd

Дата видаткової накладної

Invoice

Видаткова накладна(закінчення блоку)

Invoices

Видаткові накладні (початок блоку)

Orders

M

Замовлення (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку). Блоків може бути кілька

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

M

yyyy-MM-dd

Дата складання документа Замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

Orders

Замовлення (закінчення блоку)

TemperatureMode

M

Ціле число

Температурний режим; може приймати значення:

 • 0 - ні

 • 1 - так

DeclaredQuantity

O

Число десяткове(2)

Кількість місць

TransportUnit

O

Ціле число

Транспортний юніт. Можливі значення:

 • 1 - EURO піддон

 • 2 - Короб

 • 3 - Нестандартний

Line-Item

Пункт в рядку (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Таблична частина (закінчення блоку)

Invoice-Summary

O

Всього (початок блоку)

TotalLines

M

Число

Всього рядків

TotalDeclaredQuantity

O

Число десяткове(2)

Всього місць

Invoice-Summary

Всього (закінчення блоку)

Document-Invoice

Завершення документа

Приклад "Акт приймання-передачі" (DOCUMENTINVOICE_APP)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»