XML Специфікації для роботи з Мережею «Турбо.ЮА»


Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Рядок (16)

Номер видаткової накладної

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

DocumentFunctionCode

М

DRN

Код документа (константа)

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

Invoice-Header

M

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

M

Підстава (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

DespatchAdvice

O

Повідомлення про відвантаження (початок блоку)

DespatchAdviceNumber

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DespatchAdvice

Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)

Invoice-Reference

M

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Блок контрагентів (початок)

Buyer

M

Блок покупця (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN покупця

Name

М

Рядок (80)

назва покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

код ЄДРПОУ покупця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр))

TaxID

М

Число (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Блок продавця (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

код ЄДРПОУ продавця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр))

Name

М

Рядок (80)

назва продавця

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок блоку)

ILN

М

Integer (13)

GLN точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкта доставки

CityName

М

Рядок (35)

Юридична особа об’єкту доставки

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

поштовий код об’єкта доставки

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення блоку)

Payer

O

Платник (початок блоку)

ILN

O

Integer (13)

GLN платника

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

M

Рядки накладної (початок блоку)

Line

M

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Integer (3)

Порядковий номер рядка

EAN

М

Integer (13)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Рядок (10)

Артикул в БД покупця

ItemDescription

М

Рядок (210)

Назва/опис товару

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Замовлена ​​кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

ExternalItemCode

M

Ціле число (4-10) (без пробілів)

код товару згідно довідника УКТ ЗЕД

InvoiceUnitGrossPrice

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Ціна однієї одиниці з ПДВ

InvoiceUnitNetPrice

M

Decimal (18,5) / Розділення крапкою

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

GrossAmount

M

Decimal (18,6) / Розділення крапкою

Сума з ПДВ

TaxAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)

NetAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума без ПДВ

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки накладної (закінчення блоку)

Invoice-Summary

M

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Загальна сума без ПДВ за документом

TotalTaxAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума ПДВ за документом

TotalGrossAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Загальна сума з ПДВ за документом

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»