XML Специфікації для роботи з Мережею «Укрнафта»


Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Рядок (16)

Номер видаткової накладної

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

DocumentFunctionCode

М

DRN

Код документа (константа)

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

Invoice-Header

M

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

M

Підстава (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

DespatchAdvice

O

Повідомлення про відвантаження (початок блоку)

DespatchAdviceNumber

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DespatchAdvice

Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)

Invoice-Reference

M

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Блок контрагентів (початок)

Buyer

M

Блок покупця (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN покупця

Name

М

Рядок (80)

назва покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Рядок (10)

код ЄДРПОУ покупця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр))

TaxID

М

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Блок продавця (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN продавця

TaxID

М

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

UtilizationRegisterNumber

М

Рядок (10)

код ЄДРПОУ продавця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр))

Name

М

Рядок (80)

назва продавця

IBAN

М

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкта доставки

CityName

М

Рядок (35)

Юридична особа об’єкту доставки

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

поштовий код об’єкта доставки

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення)

Payer

O

Платник (початок блоку)

ILN

O

Integer (13)

GLN платника

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

M

Рядки накладної (початок блоку)

Line

M

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Integer (3)

Порядковий номер рядка

EAN

М

Integer (13)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Рядок (10)

Артикул в БД покупця

ItemDescription

М

Рядок (210)

Назва/опис товару

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Замовлена ​​кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

ExternalItemCode

M

Ціле число (4-10) (без пробілів)

код товару згідно довідника УКТ ЗЕД

InvoiceUnitGrossPrice

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Ціна однієї одиниці з ПДВ

InvoiceUnitNetPrice

M

Decimal (18,5) / Розділення крапкою

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

GrossAmount

M

Decimal (18,6) / Розділення крапкою

Сума з ПДВ

TaxAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)

NetAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума без ПДВ

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки накладної (закінчення блоку)

Invoice-Summary

M

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Загальна сума без ПДВ за документом

TotalTaxAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума ПДВ за документом

TotalGrossAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Загальна сума з ПДВ за документом

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE)


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (35)

Умови транспортування

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

  • O - оригінал

  • R - заміна

  • D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

PRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O

Рядок (30)

Гарантійний термін

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP)


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

VERSION

O

Ціле позитивне число

Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

O

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

M

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

SUPPLIERORDENUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення в обліковій системі постачальника

SUPPLIERORDERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

WAYBILLNUMBER

O

Рядок (70)

Номер транспортної накладної

WAYBILLDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата транспортної накладної

PAYMENTTERM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінцева дата оплати товару

SHIPMENTS

O

Рядок (1)

Перевезення

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

TRANSPORTMARK

O

Рядок (70)

Марка машини

TRANSPORTID

O

Рядок (70)

Номер транспортного засобу

TRANSPORTERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я водія

TRANSPORTERTYPE

O

Рядок (70)

Тип транспорту

TRANSPORTTYPE

О

Рядок (2, 3)

Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

TOTALPACKAGES

О

Число десяткове

Кількість коробів

TOTALPALLETS

О

Число десяткове

Кількість палет

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

SENDERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я відправника

SENDERPHONE

O

Рядок (35)

Телефон відправника

SENDERCITY

O

Рядок (70)

Місто відправника

SENDERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

M

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

IDPRODUCER

О

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

M

Число позитивне

кількість, що поставляється

DELIVEREDUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена кількість

ORDERUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

SSCC

O

Число (18)

Серійний код транспортної упаковки

PARTYNAME

O

Рядок (70)

Назва виробника

INVOICEDQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість за рахунком

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

PORTAL_CERT

О

Рядок (30)

Номер сертифікату

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О (M-для Розетка)

Число (4-10)

Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)

PRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

O

Число позитивне

Знижка

TAXRATE

M

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

PARTNUMBER

O

Рядок (35)

Номер партії

SERIALNUMBER

О

Рядок

Серійний номер, особливість для мед. постачальників

GOODDATE

О

Рядок

Термін придатності, особливість для мед. постачальників

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

OCERTS

О

Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]

CERT

О

Початок блоку під один конкретний сертифікат

CERT_NUM

O…M

Рядок (16)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Номер документа (може містити спец. символи)

CERT_TYPE

O…M

Рядок (3)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу

BATCH

O

Рядок (100)

Номер партії, на яку видано сертифікат

START_DATE

O…M

Дата (YYYY-MM-DD)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Дата початку дії сертифіката

END_DATE

O

Дата (YYYY-MM-DD)

Дата закінчення дії сертифіката

URL

O…M

Рядок (70)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - & amp;

URL

O

Рядок (70)

друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - & amp;

CERT

Кінець блоку під один конкретний сертифікат

OCERTS

Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

DESADV

Закінчення документа

Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»