XML Специфікації для роботи з Мережею «Укрнафта»


Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Рядок (16)

Номер видаткової накладної

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

DocumentFunctionCode

М

DRN

Код документа (константа)

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

Invoice-Header

M

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

M

Підстава (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

DespatchAdvice

O

Повідомлення про відвантаження (початок блоку)

DespatchAdviceNumber

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DespatchAdvice

Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)

Invoice-Reference

M

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Блок контрагентів (початок)

Buyer

M

Блок покупця (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN покупця

Name

М

Рядок (80)

назва покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

код ЄДРПОУ покупця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України))

TaxID

М

Число (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Блок продавця (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

код ЄДРПОУ продавця (Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України))

Name

М

Рядок (80)

назва продавця

IBAN

М

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок)

ILN

М

Integer (13)

GLN точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкта доставки

CityName

М

Рядок (35)

Юридична особа об’єкту доставки

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

поштовий код об’єкта доставки

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення)

Payer

O

Платник (початок блоку)

ILN

O

Integer (13)

GLN платника

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

M

Рядки накладної (початок блоку)

Line

M

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Integer (3)

Порядковий номер рядка

EAN

М

Integer (13)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Рядок (10)

Артикул в БД покупця

ItemDescription

М

Рядок (210)

Назва/опис товару

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Замовлена ​​кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

ExternalItemCode

M

Ціле число (4-10) (без пробілів)

код товару згідно довідника УКТ ЗЕД

InvoiceUnitGrossPrice

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Ціна однієї одиниці з ПДВ

InvoiceUnitNetPrice

M

Decimal (18,5) / Розділення крапкою

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

GrossAmount

M

Decimal (18,6) / Розділення крапкою

Сума з ПДВ

TaxAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)

NetAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума без ПДВ

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки накладної (закінчення блоку)

Invoice-Summary

M

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Загальна сума без ПДВ за документом

TotalTaxAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Сума ПДВ за документом

TotalGrossAmount

M

Decimal (18,2) / Розділення крапкою

Загальна сума з ПДВ за документом

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

XML-Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE)

JSON-Приклад "Видаткової накладної" (DOCUMENTINVOICE)


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (35)

Умови транспортування

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

  • O - оригінал

  • R - заміна

  • D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

PRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O

Рядок (30)

Гарантійний термін

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

XML-Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP)

JSON-Приклад Підтвердження замовлення (ORDRSP)


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

VERSION

O

Ціле позитивне число

Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

O

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

M

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

SUPPLIERORDENUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення в обліковій системі постачальника

SUPPLIERORDERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

WAYBILLNUMBER

O

Рядок (70)

Номер транспортної накладної

WAYBILLDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата транспортної накладної

PAYMENTTERM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінцева дата оплати товару

SHIPMENTS

O

Рядок (1)

Перевезення

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

TRANSPORTMARK

O

Рядок (70)

Марка машини

TRANSPORTID

O

Рядок (70)

Номер транспортного засобу

TRANSPORTERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я водія

TRANSPORTERTYPE

O

Рядок (70)

Тип транспорту

TRANSPORTTYPE

О

Рядок (2, 3)

Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

TOTALPACKAGES

О

Число десяткове

Кількість коробів

TOTALPALLETS

О

Число десяткове

Кількість палет

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

SENDERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я відправника

SENDERPHONE

O

Рядок (35)

Телефон відправника

SENDERCITY

O

Рядок (70)

Місто відправника

SENDERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

M

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

IDPRODUCER

О

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERNUMBER

О

Число ціле (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

M

Число позитивне

кількість, що поставляється

DELIVEREDUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена кількість

ORDERUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

SSCC

O

Число (18)

Серійний код транспортної упаковки

PARTYNAME

O

Рядок (70)

Назва виробника

INVOICEDQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість за рахунком

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

PORTAL_CERT

О

Рядок (30)

Номер сертифікату

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О (M-для Розетка)

Число (4-10)

Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)

PRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

O

Число позитивне

Знижка

TAXRATE

M

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

PARTNUMBER

O

Рядок (35)

Номер партії

SERIALNUMBER

О

Рядок

Серійний номер, особливість для мед. постачальників

GOODDATE

О

Рядок

Термін придатності, особливість для мед. постачальників

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

OCERTS

О

Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]

CERT

О

Початок блоку під один конкретний сертифікат

CERT_NUM

O…M

Рядок (16)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Номер документа (може містити спец. символи)

CERT_TYPE

O…M

Рядок (3)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу

BATCH

O

Рядок (100)

Номер партії, на яку видано сертифікат

START_DATE

O…M

Дата (YYYY-MM-DD)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Дата початку дії сертифіката

END_DATE

O

Дата (YYYY-MM-DD)

Дата закінчення дії сертифіката

URL

O…M

Рядок (70)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - & amp;

URL

O

Рядок (70)

друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - & amp;

CERT

Кінець блоку під один конкретний сертифікат

OCERTS

Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

DESADV

Закінчення документа

XML-Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV)

JSON-Приклад Повідомлення про відвантаження (DESADV)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»