Деталі результату операції створення документа «Замовлення» (ORDER) (Response)

Успішне виконання запиту:

JSON:

{
  "status": "OK",
  "doc_uuid": "80928188-e10b-4f99-9db9-604addb77264",
  "errors": []
}

Таблиця 1 - Опис параметрів

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DistribexOrderResult

status

String

статус виконання запиту

doc_uuid

String

ідентифікатор документа

errors

List<String>

масив; помилки при формуванні Замовлення

Приклади відповідей з помилками при формуванні «Замовлення»:

JSON:

1. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Замовлена кількість перевищує встановлену квоту [1]"
  ]
}

2. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Замовлена кількість перевищує наявний залишок [1]"
  ]
}

3. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Сума замовлення менше мінімально встановленої суми"
  ]
}

4. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Сума замовлення перевищує максимально встановлену суму"
  ]
}

5. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Перевищена максимальна вага замовлення"
  ]
}

6. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Перевищено максимальну кількість позицій у замовленні"
  ]
}

7. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Перевищено максимальну кількість коробок на замовлення"
  ]
}

8. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Перевищено максимальну кількість палет на замовлення"
  ]
}

9. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Замовлена кількість не кратна упаковці [1]"
  ]
}

10. {
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "java.sql.SQLException: Product not found: 42541040" // вказана позиція відсутня в прайс-листі
  ]
}

------------------------------


{
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    "Замовлена кількість перевищує встановлену квоту [1]",
    "Замовлена кількість перевищує наявний залишок [1]",
    "Замовлена кількість не кратна упаковці [1]",
    "Замовлена кількість не кратна упаковці [2]",
    "Сума замовлення перевищує максимально встановлену суму",
    "Перевищена максимальна вага замовлення",
    "Перевищено максимальну кількість позицій у замовленні",
    "Перевищено максимальну кількість коробок на замовлення",
         "Перевищено максимальну кількість палет на замовлення",
         "java.sql.SQLException: Product not found: 42541040" // вказана позиція відсутня в прайс-листі
  ]
}