Дані контрагентів

JSON:

[
 {
  "id": {
   "guid": {},
   "manager": "#",
   "id": 13200793,
   "gln": "9864065732327",
   "companyId": 32659,
   "retailerId": 0,
   "isUzdAts": 0,
   "isFinCrypt": 0,
   "countryId": 2,
   "isERNN": 0,
   "name": "Dist_Test_1",
   "companyInn": "2020303040",
   "companyKpp": "345034504",
   "zip": "456654",
   "city": "г. Киев",
   "street": "ул. Жмурится, 6",
   "phone": "#",
   "otherInfo": "[]",
   "dpiCReg": "26",
   "dpiCRaj": "1",
   "isDeclarDateNumRequired": false,
   "distribexUser": 2
  },
  "limits": {
   "max_pallet_qty": "3",
   "max_weight": "50.001",
   "max_pack_qty": "11",
   "max_sum_nds": "25005678.0124",
   "credit_limit": "25005678.0124",
   "multiplicity_packing": "1",
   "min_sum_nds": "1000.0124",
   "max_pos_qty": "6"
  },
  "groups": [
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Тест группа 1",
    "groupId": 5
   },
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Группа 2",
    "groupId": 7
   },
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "new group",
    "groupId": 9
   }
  ]
 },
 {
  "id": {
   "guid": {},
   "manager": "#",
   "id": 13200795,
   "gln": "9864065732334",
   "companyId": 32659,
   "retailerId": 0,
   "isUzdAts": 0,
   "isFinCrypt": 0,
   "countryId": 2,
   "isERNN": 0,
   "name": "Dist_Test_2",
   "companyInn": "2020303040",
   "companyKpp": "345034504",
   "zip": "722777",
   "city": "г. Киев",
   "street": "ул. Нехмурится, 9",
   "phone": "#",
   "otherInfo": "[]",
   "dpiCReg": "26",
   "dpiCRaj": "1",
   "isDeclarDateNumRequired": false,
   "distribexUser": 2
  },
  "limits": {
   "max_pallet_qty": "12",
   "max_weight": "500",
   "max_pack_qty": "350",
   "max_sum_nds": "20000999",
   "credit_limit": "74100000.3434",
   "multiplicity_packing": "1",
   "min_sum_nds": "2000.2320",
   "max_pos_qty": "300"
  },
  "groups": [
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Тест группа 1",
    "groupId": 5
   },
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Группа 2",
    "groupId": 7
   }
  ]
 }
]

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Identificator

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Identificator

guid

Map<String, SosGUID>

GUID організації

taxNum

String

Податковий ідентифікаційний номер; 50 символів

ndsNum

String

№ свідоцтва ПДВ; 50 символів

manager

String

ПІБ менеджера; 100 символів

accountant

String

ПІБ бухгалтера; 100 символів

id

long

ID користувача

gln

String

GLN організації; 13 символів

companyId

long

id аккаунта

retailerId

long

id мережі (ритейлера)

isUzdAts

int

ЮЗД від АТС; 0-ні, 1-так

isFinCrypt

int

шифрування FINDOC; 0-ні, 1-так

countryId

int

ідентифікатор країни

isERNN

int

схема обробки DECLAR; 0 - відправка отримувачу тільки після успішної регістрації в реєстрі, 1 - регістрація після перевірки отримувачем, 3 - відправка отримувачу без регістрації

name

String

назва організації; 100 символів

companyType

String

форма власності; 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа

companyInn

String

код ІПН компанії; 50 символів

companyKpp

String

код ЄДРПОУ/КПП; 50 символів

companyOgrn

String

Основний Державний Реєстраційний Номер; 15 символів

companyTaxDepartmentID

String

ідентифікатор відділення податкової інспекції

dirLastName

String

прізвище директора; 150 символів

dirFirstName

String

ім’я директора; 150 символів

director

String

ПІБ директора; 100 символів

apartment

String

квартира; 20 символів

zip

String

поштовий індекс; 20 символів

city

String

місто; 50 символів

street

String

назва вулиці; 100 символів

regionCode

String

код регіону; 3 символа

bankName

String

назва банку; 100 символів

bankMfo

String

МФО банку, код-реквізит банку

phone

String

№ телефону; 50 символів

bankAccount

String

розрахунковий рахунок банку; 50 символів

otherInfo

String

коментарі

email

String

E-mail; 255 символів

metroCode

String

код точки доставки; 20 символів

IBAN

String

IBAN (англ. International Bank Account Number)

dpiCReg

String

регіон/область податкової

dpiCRaj

String

район (по регіону) прив’язки до податкової

account

Account

id акаунту

isDeclarDateNumRequired

boolean

обов’язковість № і дати ПН в ТН (МЕТРО)

distribexUser

int

користувач сервісу; 1-Виробник; 2-Дистриб’ютор

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Limits

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Limits

credit_limit

String

кредитний ліміт, грн.

max_pack_qty

String

максимальна кількість коробок

max_pallet_qty

String

максимальна кількість палет

max_pos_qty

String

максимальна кількість позицій в замовленні

max_sum_nds

String

максимальна сума замовлення з ПДВ, грн.

max_weight

String

максимальна вага замовлення, кг

min_sum_nds

String

мінімальна сума замовлення з ПДВ, грн.

multiplicity_packing

String

кратність упаковці; 0-ні, 1-так

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта XDistribexAccessGroup

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDistribexAccessGroup

producerId

long

ідентифікатор Виробника

name

String

назва групи

groupId

long

ідентифікатор групи