Дані контрагентів

JSON:

[
 {
  "id": {
   "guid": {},
   "manager": "#",
   "id": 13200793,
   "gln": "9864065732327",
   "companyId": 32659,
   "retailerId": 0,
   "isUzdAts": 0,
   "isFinCrypt": 0,
   "countryId": 2,
   "isERNN": 0,
   "name": "Dist_Test_1",
   "companyInn": "2020303040",
   "companyKpp": "345034504",
   "zip": "456654",
   "city": "г. Киев",
   "street": "ул. Жмурится, 6",
   "phone": "#",
   "otherInfo": "[]",
   "dpiCReg": "26",
   "dpiCRaj": "1",
   "isDeclarDateNumRequired": false,
   "distribexUser": 2
  },
  "limits": {
   "max_pallet_qty": "3",
   "max_weight": "50.001",
   "max_pack_qty": "11",
   "max_sum_nds": "25005678.0124",
   "credit_limit": "25005678.0124",
   "multiplicity_packing": "1",
   "min_sum_nds": "1000.0124",
   "max_pos_qty": "6"
  },
  "groups": [
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Тест группа 1",
    "groupId": 5
   },
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Группа 2",
    "groupId": 7
   },
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "new group",
    "groupId": 9
   }
  ]
 },
 {
  "id": {
   "guid": {},
   "manager": "#",
   "id": 13200795,
   "gln": "9864065732334",
   "companyId": 32659,
   "retailerId": 0,
   "isUzdAts": 0,
   "isFinCrypt": 0,
   "countryId": 2,
   "isERNN": 0,
   "name": "Dist_Test_2",
   "companyInn": "2020303040",
   "companyKpp": "345034504",
   "zip": "722777",
   "city": "г. Киев",
   "street": "ул. Нехмурится, 9",
   "phone": "#",
   "otherInfo": "[]",
   "dpiCReg": "26",
   "dpiCRaj": "1",
   "isDeclarDateNumRequired": false,
   "distribexUser": 2
  },
  "limits": {
   "max_pallet_qty": "12",
   "max_weight": "500",
   "max_pack_qty": "350",
   "max_sum_nds": "20000999",
   "credit_limit": "74100000.3434",
   "multiplicity_packing": "1",
   "min_sum_nds": "2000.2320",
   "max_pos_qty": "300"
  },
  "groups": [
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Тест группа 1",
    "groupId": 5
   },
   {
    "producerId": 13200791,
    "name": "Группа 2",
    "groupId": 7
   }
  ]
 }
]

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Identificator

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Identificator

guid

String

GUID організації

taxNum

String(50)

Податковий ідентифікаційний номер

ndsNum

String(50)

№ свідоцтва ПДВ

manager

String(100)

ПІБ менеджера

accountant

String(100)

ПІБ бухгалтера

id

long

GLN ID

gln

String(13)

GLN організації

companyId

long

id аккаунта

retailerId

long

id мережі (ритейлера)

isUzdAts

int

ЮЗД від АТС; 0-ні, 1-так

isFinCrypt

int

шифрування FINDOC; 0-ні, 1-так

countryId

int

ідентифікатор країни

isERNN

int

схема обробки DECLAR; 0 - відправка отримувачу тільки після успішної регістрації в реєстрі, 1 - регістрація після перевірки отримувачем, 3 - відправка отримувачу без регістрації

name

String(100)

назва організації

nameEn

String

назва організації латинницею

companyType

String(5)

форма власності: jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа

companyInn

String(50)

код ІПН компанії

companyKpp

String(50)

код ЄДРПОУ/КПП

companyOgrn

String(15)

Основний Державний Реєстраційний Номер

companyTaxDepartmentID

String

ідентифікатор відділення податкової інспекції

dirLastName

String(150)

прізвище директора

dirFirstName

String(150)

ім’я директора

director

String(100)

ПІБ директора

apartment

String(20)

квартира

zip

String(20)

поштовий індекс

katottg

String(20)

код КАТОТТГ

city

String(50)

місто

street

String(100)

назва вулиці

regionCode

String(3)

код регіону

bankName

String(100)

назва банку

bankMfo

String

МФО банку, код-реквізит банку

phone

String(50)

№ телефону

bankAccount

String(50)

розрахунковий рахунок банку

otherInfo

String

коментарі

email

String(255)

E-mail

metroCode

String(20)

код точки доставки

IBAN

String

IBAN (англ. International Bank Account Number)

district

String

назва району

dpiCReg

String

регіон/область податкової

dpiCRaj

String

район (по регіону) прив’язки до податкової

account

Account_

id акаунту

isListex

boolean

підключений довідник Listex

isDeclarDateNumRequired

boolean

обов’язковість № і дати ПН в ТН (МЕТРО)

distribexUser

int

користувач сервісу; 1-Виробник; 2-Дистриб’ютор

isWithoutTax

boolean

неплатник ПДВ

additionalInfo

IdentificatorAdditionalInfo_

додаткова інформація

taxSource

int

Код ознаки джерела податкового номера

 • 0 - відсутній

 • 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 • 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

 • 3 - реєстраційний (обліковий) номер (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

 • 4 - серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера)

driverLicense

String

номер водійського посвідчення

isDriver

boolean

має роль Водій (робота з ТТН та коригуючими Актами)

isSignConfirm

int

gln підтверджений КЕП (0-ні; 1-так)

isSpecification

int

доступ до сервісу Е-Специфікація (0-ні; 1-так)

isCompany

int

атрибут; Основний GLN компанії (0-ні; 1-так)

parentId

long

значення Основного GLN компанії

parentIdentificator

Identificator

дані Основного GLN (за наявності)

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Limits

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Limits

credit_limit

float (10,4)

кредитний ліміт, грн.

max_pack_qty

число позитивне (10)

максимальна кількість коробок

max_pallet_qty

число позитивне (10)

максимальна кількість палет

max_pos_qty

число позитивне (10)

максимальна кількість позицій в замовленні

max_sum_nds

float (10,4)

максимальна сума замовлення з ПДВ, грн.

max_sum_without_nds

float (10,4)

максимальна сума замовлення без ПДВ, грн.

max_weight

float (13,3)

максимальна вага замовлення, кг

min_sum_nds

float (10,4)

мінімальна сума замовлення з ПДВ, грн.

min_sum_without_nds

float (10,4)

мінімальна сума замовлення без ПДВ, грн.

multiplicity_packing

int

кратність упаковці; 0-ні, 1-так

surcharge_rate

float (10,2)

Тариф для надбавки, грн.

multiplicity_min_order_qty

int

Кратність мінімальної кількості замовлення; 0-ні, 1-так

balance_quota_control

int

Контроль залишків та квот; 0-ні, 1-так. За balance_quota_control=0 Покупець може замовити більше встановленого залишку та/або квоти

max_return_days

число позитивне (3)

Максимальна кількість днів для повернення

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта XDistribexAccessGroup

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDistribexAccessGroup

producerId

long

ідентифікатор Виробника

name

String

назва групи

groupId

long

ідентифікатор групи