Обмеження (Request)

JSON:

{
 "9864065732327": {
  "credit_limit": "25005678.0124",
  "max_pack_qty": "11",
  "max_pallet_qty": "3",
  "max_pos_qty": "6",
  "max_sum_nds": "20005678.1124",
  "max_weight": "50.001",
  "min_sum_nds": "1000.0124",
  "multiplicity_packing": "1"
 }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Limits

credit_limit

float (10,4)

кредитний ліміт, грн.

max_pack_qty

число позитивне (10)

максимальна кількість коробок

max_pallet_qty

число позитивне (10)

максимальна кількість палет

max_pos_qty

число позитивне (10)

максимальна кількість позицій в замовленні

max_sum_nds

float (10,4)

максимальна сума замовлення з ПДВ, грн.

max_sum_without_nds

float (10,4)

максимальна сума замовлення без ПДВ, грн.

max_weight

float (13,3)

максимальна вага замовлення, кг

min_sum_nds

float (10,4)

мінімальна сума замовлення з ПДВ, грн.

min_sum_without_nds

float (10,4)

мінімальна сума замовлення без ПДВ, грн.

multiplicity_packing

int

кратність упаковці; 0-ні, 1-так

surcharge_rate

float (10,2)

Тариф для надбавки, грн.

multiplicity_min_order_qty

int

Кратність мінімальної кількості замовлення; 0-ні, 1-так