Дані групи дистиб’юторів (XDistribexAccessGroup)

JSON:

{
  "name": "ШахИМат",
  "producerId": 13200791,
  "groupId": 28
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта XDistribexAccessGroup

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDistribexAccessGroup

producerId

long

ідентифікатор Виробника

name

String

назва групи

groupId

long

ідентифікатор групи