Клонування товарного узгодження (створення пропозиції)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Увага

Даний метод може бути використано лише користувачем з роллю «Постачальник».

URL

Метод запиту

PUT

URL запиту

/api/es/agreement/copy?gln=9864067620417&sender_id=13200665&recipient_id=41249&retailer_id=7&contract_uuid=ebe77c79-85fc-4c58-a07b-833caac25d65&type=1&doc_date=1588881407&doc_number=1200.996633_128&status_id=1&signperiod=undefined

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) UUID - GUID узгодження для клонування

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається GUID створеної пропозиції (вказується в подальших методах):

JSON:

{"uuid":"c1efa050-2633-49f4-9a98-bd9059e20215"}