Створити коментар до пропозиції товарного переузгодження

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/es/agreement/comment?gln=9864067620417&uuid=e9xxxxa0-aed2-4cd8-b8ba-c6070ecab278&comment=helloworld

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

uuid (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор товарного узгодження;

comment (обов’язково) String - текст коментаря; forAll (опціонально і лише для Мережі) Boolean:

  • true - зробити коментар та вкладення приватними (буде відображатись лише на стороні Мережі);

  • false (за замовчуванням) - коментар та вкладення будуть відображатись на стороні обох контрагентів.

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

multipart/form-data

REQUEST

Form-data

В тілі запиту можуть передаватись файли-вкладення в інтерфейсі form-data (приклад запиту)

RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані коментаря .