Створити коментар до пропозиції

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/es/agreement/comment?gln=9864067620417&uuid=e9xxxxa0-aed2-4cd8-b8ba-c6070ecab278&comment=helloworld

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

uuid UUID - GUID пропозиції;

comment - текст коментаря

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані коментаря .