Відправити підписаний документ «Товарна специфікація» (Мережа)

Важливо

Даний метод виконується на стороні Мережі.

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

PATCH

URL запиту

/api/v2/es/agreement/comdoc?gln=6549873219876&agreement_uuid=8d19fedd-f85f-4e56-9551-5ff7f10d4ad3

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) UUID - GUID «Товарного узгодження»

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається підписаний контент (p7s) Товарної специфікації (COMDOC_008) в бінарному вигляді чи в base64. Під час відпрацювання цього методу здійснюється перевіка (порівняння) змісту тіла «Товарної специфікації», що відправляється цим методом з контентом цього документа, що записується в систему під час Приймання «Товарного узгодження» (документ отримує статус «Готовий до підписання»). Якщо документи по структурі не співпадають, то у відповідь Ви отримаєте помилку: «Signed content from p7s does not match generated comdoc»

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).