Пошук «Товарних узгоджень» (AGREEM) з фільтрацією

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/es/agreements/search?gln=9864067620417

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії; АБО guid - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передаються критерії пошуку/фільтрації документів.

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається масив об’єктів з даними по знайденим узгодженням.