Специфікації документів

XML специфікації електронних документів

У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними на платформі EDI-N.


Зміст:


Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT) служить для опису товарів і послуг. Даний документ відправляється постачальником замовнику і в ньому вказується штрих-код продукту, його опис, ціна, ставка ПДВ. За допомогою Прайс-листа можна також вказати чи зросла/зменшилась ціна або не змінилася.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

PRICAT

Початок документа

ACTION

O (M-для PAMPIK)

«9», «13», «15», «19», «51», «21», «99»

Тип документа: 9 - прайс-лист (повний), 13 - запит прайс-листа EDIN, 15 - для сервісу EDIN Distribution, 19 - запит прайс-листа EDIN2.0, 51 - відповідь на прайс-лист, 21 - доповнення існуючого прайс-листа, 99 - відмова на прайс-лист

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Вступає в силу з дати

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії прайс-листа

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Вступає в силу з часу

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення дії прайс-листа

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (35)

Номер договору на поставку

PRICATINFO

O

Рядок (75)

Вільний текст

ORDERCONTACT

Контактна інформація

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

CURRENCY

M

Рядок (3)

Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR)

STOREACTION

Дія для магазину (для ТМ Караван) - початок блоку

STOREGLN

GLN магазину дії прайс-листа

STOREACTION

Дія для магазину (для ТМ Караван) - закінчення блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

CATALOGUE

Каталог (початок блоку)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

ACTION

O

« 2 »,« 3 »,« 4 »,« 27 »,« 29 »

Необхідна дія: 2 - додавання нових позицій, 3 - видалення, 4 - зміна, 27 - прийнято, 29 - не прийнято

ITEMAVAILABLE

O (M-для Розетка)

Так / Ні

Доступність товару до замовлення: 0 - немає, 1 - так

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTGROUPCODE

O

Число (4)

Код групи товару

IDSUPPLIER

O (M-для Розетка)

Рядок (20)

Артикул в БД постачальника

IDBUYER

О

Рядок (20)

Артикул в БД покупця

MINORDERQUANTITY

O (M-для Розетка)

Число позитивне

Мінімальна кількість у замовленні

MINORDERQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

MAXORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Максимальна кількість в замовленні

MAXORDERQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

QUANTITYOFCUINTUUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

IDNATIONAL

O

Рядок (35)

Код товару за національним класифікатором (код УКТЗЕД)

IDINTERNATIONAL

O

Рядок (35)

Код товару за міжнародним класифікатором

IDGPC

O

Рядок (35)

Код продукту відповідає Global Product Classification

REPLACEPRODUCT

O

Число (8, 10, 14)

Продукт для заміни

PRODUCTGROUP

O

Рядок (6)

Товарна група

ANALOGPRODUCT

O

Число (8, 10, 14)

Описаний продукт має аналог

BRAND

O

Рядок (75)

Бренд (торгова марка)

SUBBRAND

O

Рядок (75)

суббренд (торгова марка нижчого рівня)

VARIATY

O

Рядок (75)

Варіант (різновид) назви продукту

NEWPOSITION

O

Число (1, 0)

Відмітка «Новинка» (0 - відсутня; 1 - присутня)

PUBLICPOSITION

O

Число (1, 0)

Відмітка «Публічна позиція» (0 - відсутня; 1 - присутня)

PROMO

О

Число (1, 0)

Відмітка «Акція» (0 - відсутня; 1 - присутня)

BESTSELLER

О

Число (1, 0)

Відмітка «Хіт продажу» (0 - відсутня; 1 - присутня)

FUNCTIONNAME

O

Рядок (75)

Функціональна назва

PRODUCTNAME

M

Рядок (75)

Повна назва продукту

DEPTH

O

Число позитивне

Глибина

DEPTHUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

WIDTH

O

Число позитивне

Ширина

WIDTHUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

HEIGHT

O

Число позитивне

Висота

HEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

VOLUME

O

Число позитивне

Об’єм

VOLUMEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

WEIGHT

O

Число позитивне

Вага

WEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

TEMPERATUREOFSTORAGE

Температура зберігання (початок блоку)

FROM

O

Число [-100; 100]

Від (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм)

TO

O

Число [-100; 100]

До (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм)

TEMPERATUREOFSTORAGE

Температура зберігання (закінчення блоку)

COUNTRYORIGIN

O

Рядок (2)

Країна виробник (код держави за стандартом ISO-3166 (2 букви))

BESTBEFORDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Придатний до

CERTIFICATEOFCONFORMITY

O

Рядок (35)

Номер сертифіката відповідності

HYGIENICCERTIFICATE

O

Рядок (35)

Номер гігієнічного сертифіката

TAXRATE

M

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

POSITIONCURRENCY

O (M-для Розетка)

Рядок

код валюти (UAH, RUB, USD …) по позиції

BALANCE

O

Число десяткове

Поточний залишок (постачальник)

UNITPRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

UNIT

М

Рядок (3)

Одиниці виміру

RETAILPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована роздрібна ціна

ADVICEPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована ціна (державою)

MAXORDERPRICE

O

Число десяткове

Максимальна роздрібна ціна

MINORDERPRICE

O

Число десяткове

Мінімальна роздрібна ціна

DISCONT

Знижка (початок блоку)

PERUNIT

O

Число позитивне

За одиницю

PERCENT

O

Число десяткове

Знижка у відсотках

DISCONT

Знижка (закінчення блоку)

PACKAGE

O

Рядок (2, 3)

Тип упаковки

QUANTITYOFBOX

О

Число позитивне

Кількість коробок

QUANTITYOFPALLET

О

Число позитивне

Кількість палет

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PARTYAVAILABILITY

O

0 / 1

Наявність партії у товару: 0 - немає, 1 - так

SSCCAVAILABILITY

O

0/1

Ознака серійного номера: 0 - немає, 1 - так

PRODUCTFACTOR

O

Рядок (12)

Об’єднуюча ознака товару

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

BONUSRATE

O

Число десяткове

Бонусна ставка

FOREIGNTRADECODE

О

Рядок

Код УКТ ЗЕД (для ТМ Дігма)

ENTERPRICE

О

Число

Введення позиції, грн (для ТМ Дігма)

RETROBONUS

О

Число

Ретро-бонус,% (для ТМ Дігма)

DELAYPAYMENT

О

Число

Відстрочка платежу (для ТМ Дігма)

POSITIONCURRENCY

О

Код валюти, допустимі значення:UAH, EUR, USD

ACTUALQUANTITY

О

Число позитивне

Залишок по позиції

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

CATALOGUE

Каталог (закінчення блоку)

PRICAT

Закінчення документа

Приклад PRICAT (XML)

Приклад PRICAT (JSON)


Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

O

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

EXCHANGE_SCHEMA_TYPE

O

лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива

VERSION

O

Число позитивне

Версія замовлення

PROMO

O

« 0 »,« 1 »

Акція: 0 - немає, 1 - є

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

SHIPMENTTIME

O

Час (год: хв)

Час відвантаження

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

ORDERREFERENCENUMBER

Рядок (16)

Унікальний номер замовлення для відстеження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (закінчення блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

TRANSPORTATIONTYPES

O

Рядок (35)

Вид транспортування

TRANSPORTATIONMEANS

O

Рядок (70)

Транспортний засіб

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (70)

Умови транспортування

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (35)

Тип оплати доставки (Умови оплати)

TRANSPORTATIONROUTE

O

Рядок (70)

Маршрут доставки

BLANKETORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер бланкового замовлення

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна,

 • D - видалення,

 • F - фіктивність замовлення,

 • PO - попереднє замовлення,

 • OS - замовлення на послугу / маркетинг

CORRNUMBER

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PREORDER

O

Попередні замовлення (початок блоку)

PREORDERNUM

O

Рядок (10)

Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)

PREORDER

O

Попередні замовлення (закінчення блоку)

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

BRANCHCODE

O

Рядок

Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К )

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

DISCOUNTVALUE

O

Число позитивне

Розмір знижки

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

QUANTITYOFCUINTU

О

Число позитивне

Кількість в упаковці

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

QUANTITYOFPACKS

О

Число позитивне

Кількість упаковок

ORDERPRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

О

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

VAT

O

Число десяткове

Ставка ПДВ,%

CLAIMEDDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Оголошена дата доставки

CLAIMEDDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Оголошений час доставки

DELIVERYPLACE

О

Число (13)

GLN кінцевого місця доставки

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

PRODUCTIONCODE

О

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

POSITIONKGM

O

Всього кілограм по позиції

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

COMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер постачальника

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Поставка не пізніше зазначеного часу

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

CATEGORYNAME

O

Рядок (70)

Найменування категорії товару

BRENDNAME

O

Рядок (70)

Найменування бренду

GROUPNAME

Найменування групи товару

NOVELTY

O

Новинка

COUNTPIECESINBOX

O

Число позитивне

Кількість частин в упаковці

COUNTBOXESINLAYER

O

Число позитивне

Кількість упаковок на 1 рівні

COUNTPERPALLET

O

Число позитивне

Кількість на палеті

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

PALLETS

O

Число позитивне

Кількість палет

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

O

Число позитивне

Діаметр

PRICEWITHDISCOUNT

O

Число десяткове

Ціна з урахуванням знижки

BOXESCOUNT

O

Число позитивне

Кількість упаковок

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

SERVICEDESCRIPTION

О/M (обов’язковий тільки для Замовлення послуги - ORDER з полем DOCTYPE=OS)

Рядок (500)

Назва послуги

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

Приклад ORDER (XML)

Приклад ORDER (JSON)


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції?

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (35)

Умови транспортування

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

MAXORDERPRICE

O

Число десяткове (18,2)

Максимальна роздрібна ціна (МРЦ)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O/M

Рядок (30)

Гарантійний термін. Поле обов’язкове для клієнтів Модерн Експо

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

 • 1 - товар буде поставлений без змін

 • 2 - зміна замовленої кількості

 • 3 - відмовлено в постачанні

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

Приклад ORDRSP (XML)

Приклад ORDRSP (JSON)


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на Замовлення (ORDER). При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

VERSION

O

Ціле позитивне число

Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

O

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

M

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECIPTYPE

О

Рядок (1)

Доступні значення: 0 - «Пряма поставка на АТБ» (за замовчуванням), 1 - «Поставка зі складів Логістик Юніон».

SUPPLIERORDENUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення в обліковій системі постачальника

SUPPLIERORDERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

WAYBILLNUMBER

O

Рядок (70)

Номер транспортної накладної

WAYBILLDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата транспортної накладної

PAYMENTTERM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінцева дата оплати товару

SHIPMENTS

O

Рядок (1)

Перевезення

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

TRANSPORTQUANTITY

O (O/M для Розетка)

Число позитивне

Кількість машин. Для Розетка: Загальна кількість повідомлень про відвантаження на замовлення. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов’язковим.

TRANSPORTMARK

O

Рядок (70)

Марка машини

TRANSPORTID

O (O/M для Розетка)

Рядок (70)

Номер транспортного засобу. Для Розетка: Порядковий номер повідомлення про відвантаження. Якщо одне з полей TRANSPORTID чи TRANSPORTQUANTITY заповнено, то інше автоматично є обов’язковим.

TRANSPORTERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я водія

TRANSPORTERTYPE

O

Рядок (70)

Тип транспорту

TRANSPORTTYPE

О

Рядок (2, 3)

Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

TOTALPACKAGES

О(M-для Метро РЦ)

Число десяткове

Кількість коробів

TOTALPALLETS

О(M-для Метро РЦ)

Число десяткове

Кількість палет

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

SENDERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я відправника

SENDERPHONE

O

Рядок (35)

Телефон відправника

SENDERCITY

O

Рядок (70)

Місто відправника

SENDERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

M

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

IDPRODUCER

О

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERNUMBER

О

Число ціле (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

M

Число позитивне

кількість, що поставляється

DELIVEREDUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена кількість

ORDERUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

SSCC

O

Число (18)

Серійний код транспортної упаковки

PARTYNAME

O

Рядок (70)

Назва виробника

INVOICEDQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість за рахунком

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

PORTAL_CERT

О

Рядок (30)

Номер сертифікату

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О (M-для Розетка)

Число (4-10)

Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

О

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

O

Число позитивне

Знижка

TAXRATE

O

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

PARTNUMBER

O

Рядок (35)

Номер партії

SERIALNUMBER

О

Рядок

Серійний номер, особливість для мед. постачальників

GOODDATE

О

Рядок

Термін придатності, особливість для мед. постачальників

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

OCERTS

О

Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]

CERT

О

Початок блоку під один конкретний сертифікат

CERT_NUM

O…M

Рядок (16)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Номер документа (може містити спец. символи)

CERT_TYPE

O…M

Рядок (3)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу

BATCH

O

Рядок (100)

Номер партії, на яку видано сертифікат

START_DATE

O…M

Дата (YYYY-MM-DD)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Дата початку дії сертифіката

END_DATE

O

Дата (YYYY-MM-DD)

Дата закінчення дії сертифіката

URL

O…M

Рядок (70)

Поле обов’язкове лише за використання блоку CERT. Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - & amp;

URL

O

Рядок (70)

друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - & amp;

CERT

Кінець блоку під один конкретний сертифікат

OCERTS

Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT]

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

DESADV

Закінчення документа

Приклад DESADV (XML)

Приклад DESADV (JSON)


Повідомлення про прийом (RECADV)

Повідомлення про прийом (RECADV) використовується для оповіщення постачальників про прийом товарів. Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і може вказувати на розбіжності між фактично отриманим товаром і зазначеним у документації.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

RECADV

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер повідомлення про прийом

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

ACTION

Дія

EXCHANGE_SCHEMA_TYPE

O

лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива

RECEPTIONDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прийому товару

RECEPTIONTIME

O

Час (год: хв)

Час прийому товару

ARRIVALDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття товару (транспорту)

ARRIVALTIME

O

Час (год: хв)

Час прибуття товару (транспорту)

ORDERNUMBER

О

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DESADVNUMBER

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DESADVDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

DELIVERYNOTENUMBER

О

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору на поставку

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

SUPPLIERORDENUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення в обліковій системі постачальника

SUPPLIERORDERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

TRANSPORTID

O

Рядок (30)

Номер транспортного засобу

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Загальна кількість упаковок

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

BUYERACTNUMBER

Номер документа (акта) покупця

GOODSTOTALAMOUNT

O

Число десяткове

Всього без ПДВ

INVOICETOTALAMOUNT

O

Число десяткове

Сума за рахунком

TOTALVAT

O

Число позитивне

Загальна ставка ПДВ

TOTALAMOUNT

O

Число позитивне

Сума по документу без ПДВ

TOTALAMOUNTWITHVAT

O

Число позитивне

Сума по документу з ПДВ

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

DELIVERYPLACE

М

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого отримувача

LOGISTICPARTNER

O

Число (13)

GLN перевізника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

SENDERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я відправника

SENDERPHONE

O

Рядок (35)

Телефон відправника

SENDERCITY

O

Рядок (70)

Місто відправника

SENDERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса відправника

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача

RECIPIENTCODE

О

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

М

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

ACCEPTEDQUANTITY

М

Число позитивне

Прийнята кількість товару

ACCEPTEDUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

DELIVERQUANTITY

М

Число позитивне

Кількість товару, що поставляється

ORDERQUANTITY

М

Число позитивне

Замовлена кількість товару

ORDERUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

DELTAQUANTITY

O

Число позитивне

Розбіжність

PRICE

O

Число десяткове

Ціна однієї одиниці продукції без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна однієї одиниці продукції з ПДВ

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ (%)

NOTACCEPTEDREASON

O

Рядок

Причина розбіжності

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

RECADV

Закінчення документа

Приклад RECADV (XML)

Приклад RECADV (JSON)


Рахунок (INVOICE)

Рахунок (INVOICE) є повідомленням; в якому містяться дані по оплаті наданих послуг і товарів. В Рахунку обов’язково вказується ціна продукту без ПДВ; ставка ПДВ для кожної товарної позиції і підраховується сумарна вартість Замовлення.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INVOICE

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Рядок (16)

Назва документа (380 - Рахунок)

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер рахунку

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата створення рахунку

INVOICETYPE

М

Число (1)

Тип документа: 0-Оригінал, 1-Коригування

INVOICENUMBER

М/-

Рядок (16)

Номер рахунку; поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

INVOICEDATE

М/-

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку; поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

ORDERNUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер пов. про прийом

RECADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата пов. про прийом

REFERENCEINVOICENUMBER

O

Рядок (15)

Номер рахунку

REFERENCEINVOICEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

GOODSTOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Всього без ПДВ

POSITIONSAMOUNT

М

Число десяткове

Всього за позиціями

VATSUM

М

Число десяткове

Сума ПДВ

INVOICETOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Сума за рахунком

TAXABLEAMOUNT

М

Число десяткове

База оподаткування

DISCOUNTAMOUNT

О

Число позитивне

Сума знижки

CONDITIONSAMOUNT

О

Число позитивне

Узгоджена сума оплати

FREIGHTCHARGE

О

Число позитивне

Плата за перевезення вантажу

PAYMENTORDERNUMBER

О

Рядок (35)

Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки

FISCALNUMBER

О

Рядок (35)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

О

Рядок (35)

ЄДРПОУ

VATNUMBER

О

Рядок (16)

Номер свід. ПДВ

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору на поставку

MANAGER

О

Рядок (35)

Ім’я менеджера

ACCOUNTING

О

Рядок (35)

Ім’я головного бухгалтера

VAT

М

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT

Момент подання документів на поставку, можливі значення: 0 - До початку поставки товару; 1 - Після поставки товару

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

SUPPLIERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса постачальника

SUPPLIERCITY

O

Рядок (70)

Місто постачальника

SUPPLIERZIP

O

Рядок (35)

Індекс постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

BUYERNAME

O

Рядок (35)

Ім’я покупця

BUYERADRESS

O

Рядок (35)

Адреса покупця

BUYERCITY

O

Рядок (35)

Місто покупця

BUYERZIP

O

Число позитивне

Індекс покупця

BUYERKPP

O

Рядок (12)

ЄДРПОУ покупця

BUYERINN

O

Число позитивне

ІПН покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

DELIVERYTERMS

О

Тип відвантаження; можливі значення: 1 - Самовивіз; 2 - Доставка постачальником

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

INVOICEPARTNERINN

O

Число позитивне

ІПН платника

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

CONSEGNORNAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажовідправника

CONSEGNORADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажовідправника

CONSEGNORCITY

O

Рядок (35)

Місто вантажовідправника

CONSEGNORZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажовідправника

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

CONSIGNEENAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажоодержувача

CONSIGNEEADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажоодержувача

CONSIGNEECITY

O

Рядок (35)

Місто вантажоодержувача

CONSIGNEEZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажоодержувача

CONSIGNEEINN

O

Число позитивне

ІПН вантажоодержувача

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

BANKNAME

O

Рядок (70)

Найменування банку

BANKMFONUMBER

О

Число (6)

МФО банку

BANKACCOUNT

Рядок (35)

Номер р/р

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції.

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

IDPRODUCER

О

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

INVOICEDQUANTITYBEFORE

M/-

Число позитивне

Кількість в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

INVOICEDQUANTITYAFTER

M/-

Число позитивне

Кількість в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

PRODINN

O

Число позитивне

ІПН виробника/імпортера

INVOICEDQUANTITY

М/-

Число позитивне

Кількість за рахунком; поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

UNITPRICEBEFORE

M/О

Число позитивне

Ціна без НДС в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1

UNITPRICEAFTER

M/О

Число позитивне

Ціна без НДС в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1

GROSSPRICEBEFORE

M/-

Число позитивне

Ціна з НДС в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

GROSSPRICEAFTER

M/-

Число позитивне

Ціна з НДС в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTWITHVATBEFORE

M/-

Число позитивне

Сума з НДС товару в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTWITHVATAFTER

M/-

Число позитивне

Сума з НДС товару в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTBEFORE

M/-

Число позитивне

Сума товару в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTAFTER

M/-

Число позитивне

Сума товару в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

UNITPRICE

М/-

Число десяткове

Ціна за одиницю (без ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

ADVICEPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована ціна (державою)

GROSSPRICE

O/-

Число десяткове

Ціна за одиницю з ПДВ; поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

GROSSAMOUNT

O

Число десяткове

Сума з ПДВ

AMOUNT

М/-

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

AMOUNTWITHVAT

O/-

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Рядок (35)

Номер державної митної декларації (ВМД)

CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата ВМД

FOREIGNTRADECODE

О

Рядок (35)

Код товара по УКТВЕД11 (для України)

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTTYPE

М

Число (3)

Службове поле

TAX

Логістика (початок блоку)

FUNCTION

М

Число (1)

5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок

TAXTYPECODE

М

Рядок (3)

Код податку (ПДВ)

TAXRATE

М

Число (3)

Ставка податку (ПДВ,%)

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

CATEGORY

М

Рядок (1)

S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір

TAX

Логістика (закінчення блоку)

PRODUCTIONCODE

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

BOTTLING

Партія розливу (початок блоку)

BOTTLINGNUMBER

Число (2)

Номер партії розливу

BOTTLINGDATE

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата партії розливу

BOTTLING

Партія розливу (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INVOICE

Закінчення документа

Приклад INVOICE (XML)

Приклад INVOICE (JSON)


Коригування рахунку (KORINVOICE)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INVOICE

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Рядок (16)

Назва документа (384 - Коригування рахунку)

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер рахунку

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата створення рахунку

INVOICENUMBER

Рядок (16)

номер ТН (номер RECADV)

INVOICEDATE

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата ТН

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

ORDERNUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер пов. про прийом

RECADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата пов. про прийом

REFERENCEINVOICENUMBER

O

Рядок (15)

Номер рахунку

REFERENCEINVOICEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

GOODSTOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Всього без ПДВ

POSITIONSAMOUNT

М

Число десяткове

Всього по позиціях

VATSUM

М

Число десяткове

Сума ПДВ

INVOICETOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Сума за рахунком

TAXABLEAMOUNT

М

Число десяткове

База оподаткування

DISCOUNTAMOUNT

О

Число позитивне

Сума знижки

CONDITIONSAMOUNT

О

Число позитивне

Узгоджена сума оплати

FREIGHTCHARGE

О

Число позитивне

Плата за перевезення вантажу

PAYMENTORDERNUMBER

О

Рядок (35)

Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки

FISCALNUMBER

О

Рядок (35)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

О

Рядок (35)

ЄДРПОУ

VATNUMBER

О

Рядок (16)

Номер свід. ПДВ

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору на поставку

MANAGER

О

Рядок (35)

Ім’я менеджера

ACCOUNTING

О

Рядок (35)

Ім’я головного бухгалтера

VAT

М

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

SUPPLIERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса постачальника

SUPPLIERCITY

O

Рядок (70)

Місто постачальника

SUPPLIERZIP

O

Рядок (35)

Індекс постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

BUYERID

BUYERNAME

O

Рядок (35)

Ім’я покупця

BUYERADRESS

O

Рядок (35)

Адреса покупця

BUYERCITY

O

Рядок (35)

Місто покупця

BUYERZIP

O

Число позитивне

Індекс покупця

BUYERINN

O

Число позитивне

ІПН покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

INVOICEPARTNERINN

O

Число позитивне

ІПН платника

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

CONSEGNORNAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажовідправника

CONSEGNORADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажовідправника

CONSEGNORCITY

O

Рядок (35)

Місто вантажовідправника

CONSEGNORZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажовідправника

CONSIGNEE

О11

Число (13)

GLN вантажоодержувача

CONSIGNEENAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажоодержувача

CONSIGNEEADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажоодержувача

CONSIGNEECITY

O

Рядок (35)

Місто вантажоодержувача

CONSIGNEEZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажоодержувача

CONSIGNEEINN

O

Число позитивне

ІПН вантажоодержувача

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

BANKNAME

O

Рядок (70)

Найменування банку

BANKMFONUMBER

О

Число (6)

МФО банку

BANKACCOUNT

Рядок (35)

Номер р/р

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції.

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

PRODINN

O

Число позитивне

ІПН виробника/імпортера

INVOICEDQUANTITY

М

Число позитивне

Кількість за рахунком

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

INVOICEDQUANTITYBEFORE

INVOICEDQUANTITYAFTER

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

UNITPRICEBEFORE

UNITPRICEAFTER

UNITPRICE

М

Число десяткове

Ціна за одиницю (без ПДВ)

ADVICEPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована ціна (державою)

GROSSPRICE

O

Число десяткове

Ціна за одиницю з ПДВ

GROSSAMOUNT

O

Число десяткове

Сума з ПДВ

AMOUNT

М

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTBEFORE

AMOUNTAFTER

AMOUNTWITHVAT

О

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

AMOUNTWITHVATBEFORE

AMOUNTWITHVATAFTER

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Рядок (35)

Номер державної митної декларації (ВМД)

CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата ВМД

FOREIGNTRADECODE

О

Рядок (35)

Код товара по УКТВЕД11 (для України)

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTTYPE

М

Число (3)

Службове поле

TAX

Податки (початок блоку)

FUNCTION

М

Число (1)

5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок

TAXTYPECODE

М

Рядок (3)

Код податку (ПДВ)

TAXRATE

М

Число (3)

Ставка податку (ПДВ,%)

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

TAXAMOUNTBEFORE

TAXAMOUNTAFTER

CATEGORY

М

Рядок (1)

S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір

TAX

Податки (закінчення блоку)

PRODUCTIONCODE

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

BOTTLING

Партія розливу (початок блоку)

BOTTLINGNUMBER

Число (2)

Номер партії розливу

BOTTLINGDATE

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата партії розливу

BOTTLING

Партія розливу (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INVOICE

Закінчення документа

Приклад KORINVOICE (XML)

Приклад KORINVOICE (JSON)


Комерційний документ (COMDOC)

Підказка

COMDOC (ЕлектроннийДокумент) – загальна назва сімейства документів, призначених для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису). Нижче представлені специфікації підтипів комерційних документів.


Договір (COMDOC_001)

Договір (COMDOC_001)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Договір

КодТипуДокументу

M

«001»

Допустиме значення: 001 => Договір (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

O

Рядок (32)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

O

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

O

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична; Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ВОсобіДиректора

Директор

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (150)

Місто

Вулиця

M

Рядок (150)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

ФактАдреса

O

Фактична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (150)

Місто

Вулиця

M

Рядок (150)

Вулиця

ФактАдреса

Фактична адреса контрагента (завершення блоку)

ПоштАдреса

O

Поштова адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (150)

Місто

Вулиця

M

Рядок (150)

Вулиця

ПоштАдреса

Поштова адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

ТекстДоговору

M

Рядок

Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Передбачена можливість форматування тексту за допомогою розмітки Mark Down. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

O

Рядок (150)

Найменування товарної позиції

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

Кількість

O

Decimal (#.00)

Кількість одиниць товару

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_001 (XML)

Приклад COMDOC_001 (JSON)


Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)

Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт про виявлені недоліки

КодТипуДокументу

M

«005»

Допустиме значення: 005 => Акт про виявлені недоліки (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична; Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

Блок індивідуального податкового номера

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

МісцеДоставки

O

Місце доставки (початок блоку)

GLN

O

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки

Індекс

O

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

O

Рядок (50)

Місто

Вулиця

O

Рядок (50)

Вулиця

МісцеДоставки

Місце доставки (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Причина

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Причина для повернення (початок блоку)

Код

M

Integer (3)

Код причини повернення: 1-Зіпсований; 2- Брак; 3- Бій; 4- Невідповідність ціни; 5- Відсутність в замовленні; 6- Недовіз; 7- Без документів; 8- Пересорт; 9- Невідповідність штрих-коду; 10- Відсутність в БД; 11- Нетоварний вигляд; 12- Бомбаж; 13- Розвакуумація; 14- Понад заказу; 15- Невідповідність назви; 16- Невідповідність грамовки; 17- Відсутність сертифікатів; 18- Відсутність терміну придатності; 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва; 20- Відсутність акцизних марок; 21- Відсутність інформаціі для покупців; 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах; 23- Відсутність дати виготовлення; 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації; 25- Надлишки; 26- Малий термін; 27- Протерміновано; 28- Лог дані; 29- Паллетизация

Опис

O

Рядок (50)

Найменування причини повернення

Кількість

M

Decimal (#.00)

Кількість товарних одиниць до повернення

ОдиницяВиміру

Рядок (10)

Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам;

НаСуму

O

Сумарна вартість товару до повернення

Причина

Причина для повернення (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_005 (XML)

Приклад COMDOC_005 (JSON)


Видаткова накладна (COMDOC_006)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Видаткова накладна

КодТипуДокументу

M

«006»

Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінОплати

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін оплати по поставці товару

ТермінПідпису

O

Термін, дії підписання документу (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку терміну дії підписання

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії підписання

ТермінПідпису

Термін, дії підписання документу (завершення блоку)

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

M

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант;

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

МісцеДоставки

O

Місце доставки (початок блоку)

GLN

O

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки

Індекс

O

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

O

Рядок (50)

Місто

Вулиця

O

Рядок (50)

Вулиця

МісцеДоставки

Місце доставки (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ без знижки

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

СумаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ зі знижкою

СумаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума з ПДВ зі знижкою

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

ЦінаРегулярна

O

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ

ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ зі знижкою

ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна з ПДВ зі знижкою

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки

ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою

ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_006 (XML)

Приклад COMDOC_006 (JSON)


Прибуткова накладна (COMDOC_007)

Прибуткова накладна (COMDOC_007)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Прибуткова накладна

КодТипуДокументу

M

«007»

Допустиме значення: 007 => Прибуткова накладна (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

СтавкаПДВ

Ставка податку на додану вартість

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_007 (XML)

Приклад COMDOC_007 (JSON)


Товарна специфікація (COMDOC_008)

Товарна специфікація (COMDOC_008)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерМаркетингДоговору

O

Рядок (16)

Номер маркетингового договору

ДатаМаркетингДоговору

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

НазваАкції

O

Рядок (255)

Назва акції

ОплатаЗаАктиваціюАкції

O

Число (1, 2 чи 3)

Оплата за активаціїю акції:

 • 1 - «Безкоштовно»,

 • 2 - «З маркетингового бюджету»,

 • 3 - «Окремий рахунок»

ОплатаЗаКомпенсацію

O

Число (1 чи 2)

Оплата за компенсацию:

 • 1 - «З маркетингового бюджету»,

 • 2 - «Окремий рахунок»

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Товарна специфікація

ТипСхеми

O

0 чи 1

0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження)

КодТипуДокументу

M

«008»

Допустиме значення: 008 => Товарна специфікація (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінДії

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

ТермінДії

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце укладання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

КонтактнаОсоба

O

Рядок (255)

Відповідальна особа (ПІБ, контакти постачальника)

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

ПроцентКомпенсації

O

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 2 знака після коми)

Процент компенсації

СумаЗаАктиваціюАкції

O

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Сума за активацію акції

РекомендованаРоздрібнаЦінаЗПДВ

O

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

Гарантія

O

Рядок (30)

Гарантійний термін

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

ЦінаРегулярна

O

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

Ціна без ПДВ

ЦінаЗПДВ

Ціна з ПДВ

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

СтавкаПДВ

Ставка податку на додану вартість

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

Підсумкові значення за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ по документу

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ по документу

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума по документу

ВсьогоПоДокументу

Підсумкові значення за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_008 (XML)

Приклад COMDOC_008 (JSON)


Акт невідповідності (COMDOC_009)

Акт невідповідності (COMDOC_009)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

Початок документу

Заголовок

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

Рядок (50)

Тип документу: Акт невідповідності

КодТипуДокументу

«009»

Допустиме значення: 009 => Акт невідповідності (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

GLN

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Таблиця

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

Integer (3)

Номер позиції

АртикулПокупця

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ЗаявленаКількість

Decimal (#.00)

Заявлена кількість товарних позицій

ПрийнятаКількість

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ПоставляємаКількість

O

Decimal (#.000)

Поставляєма кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

Текст

Рядок (100)

Додаткова інформація

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_009 (XML)

Приклад COMDOC_009 (JSON)


Повідомлення про повернення (COMDOC_011)

Повідомлення про повернення (COMDOC_011)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Повідомлення про повернення

КодТипуДокументу

M

«011»

Допустиме значення: 011 => Повідомлення про повернення (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

ДоПовернення

Повернення (початок блоку)

Кількість

M

Decimal (#.00)

Кількість товарних одиниць до повернення

ДоПовернення

Повернення (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_011 (XML)

Приклад COMDOC_011 (JSON)


Накладна на повернення (COMDOC_012)

Накладна на повернення (COMDOC_012)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Накладна на повернення

КодТипуДокументу

M

«012»

Допустиме значення: 012 => Накладна на повернення (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

ДоПовернення

Повернення (початок блоку)

Кількість

M

Decimal (#.00)

Кількість товарних одиниць до повернення

ДоПовернення

Повернення (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_012 (XML)

Приклад COMDOC_012 (JSON)


Акт виконаних робіт (COMDOC_013)

Акт виконаних робіт (COMDOC_013)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт виконаних робіт

КодТипуДокументу

M

«013»

Допустиме значення: 013 => Акт виконаних робіт (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Текст

O

Рядок

Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_013 (XML)

Приклад COMDOC_013 (JSON)


Акт взаємозаліку (COMDOC_015)

Акт взаємозаліку (COMDOC_015)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт взаємозаліку

КодТипуДокументу

M

«015»

Допустиме значення: 015 => Акт взаємозаліку (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінДії

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

ТермінДії

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Коментар

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Integer (10)

Індивідуальний податковий номер

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

МФО

O

Рядок

МФО банку

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Банк

Банк контрагента

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Integer (10)

Індивідуальний податковий номер

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

МФО

O

Рядок

МФО банку

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Банк

Банк контрагента

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ВОсобіДиректора

Директор

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

ФактАдреса

O

Фактична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ФактАдреса

Фактична адреса контрагента (завершення блоку)

ПоштАдреса

O

Поштова адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ПоштАдреса

Поштова адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

Взаєморозрахунки

O

Взаєморозрахунки (початок блоку)

ДатаОперації

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата операції

Дебет

O

Decimal (#.00)

Дебет

Кредит

O

Decimal (#.00)

Кредит

Взаєморозрахунки

Взаєморозрахунки (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_015 (XML)

Приклад COMDOC_015 (JSON)


Рахунок-фактура (COMDOC_016)

Рахунок-фактура (COMDOC_016)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Рахунок-фактура

КодТипуДокументу

M

«016»

Допустиме значення: 016 => Рахунок-фактура (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Integer (10)

Індивідуальний податковий номер

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

МФО

O

Рядок

МФО банку

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Текст

O

Рядок (100)

Додаткова інформація

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_016 (XML)

Приклад COMDOC_016 (JSON)


Акт наданих послуг (COMDOC_018)

Акт наданих послуг (COMDOC_018)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт наданих послуг

КодТипуДокументу

M

«018»

Допустиме значення: 018 => Акт наданих послуг (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Текст

O

Рядок

Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_018 (XML)

Приклад COMDOC_018 (JSON)


Анулювання (COMDOC_019)

Анулювання (COMDOC_019)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Анулювання

КодТипуДокументу

M

«019»

Допустиме значення: 019 => Анулювання (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ПричинаАнулювання

M

Рядок (255)

Причина анулювання

ДатаАнулювання

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата анулювання

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

ДокументЩоАнулюється

Документ, що аннулюється (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокВерсія

O

Число позитивне (1-99)

Версія документа

ДокументЩоАнулюється

Документ, що аннулюється (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення блоку

Приклад COMDOC_019 (XML)

Приклад COMDOC_019 (JSON)


Звіт комітенту (COMDOC_020)

Звіт комітенту (COMDOC_020)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Звіт комітенту

КодТипуДокументу

M

«020»

Допустиме значення: 020 => Звіт комітенту (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«БанкКомітента»>ПАТ «ПУМБ», м.Київ, ТОВ «ЦУМ БЬЮТІ» (грн)</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказуються дані банка комітента. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«БанкКомісіонера»>ПАТ «ТАСКОМБАНК», м.Київ (UAH)</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується вказуються дані банка комісіонера. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

Параметри (завершення блоку)

Текст

M

Рядок (100)

Додаткова інформація

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

СумаЗнижки

O

Decimal (#.00)

Сума знижки

ПроцентЗнижки

O

Decimal (#.00)

Процент знижки

ФактЦенаПродажи

O

Decimal (#.00)

Фактична ціна продажу

ФактЦенаВозвПокуп

O

Decimal (#.00)

Фактична ціна повернення покупки

ФактЦенаВозвКомис

O

Decimal (#.00)

Фактична комісія при поверненні

СумКомитенту

O

Decimal (#.00)

Сума комітенту

СумаВинагороди

O

Decimal (#.00)

Сума винагороди

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_020 (XML)

Приклад COMDOC_020 (JSON)


Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)

Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Повідомлення про відмову від підписання документу

КодТипуДокументу

M

«021»

Допустиме значення: 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Відхилив

До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку)

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер

МФО

O

Рядок

МФО банку

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон контрагента

Відхилив

До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Текст

M

Рядок (100)

Додаткова інформація

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_021 (XML)

Приклад COMDOC_021 (JSON)


Накладна на переміщення (COMDOC_022)

Накладна на переміщення (COMDOC_022)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Накладна на переміщення

КодТипуДокументу

M

«022»

Допустиме значення: 022 => Накладна на переміщення (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Рядок

МФО банку

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Банк

Банк контрагента

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ФактАдреса

O

Фактична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ФактАдреса

Фактична адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«Назва підприємства»>ПрАТ Покемон</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується назва підприємства. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«Код ЄДРПОУ»>00382220</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується код ЄДРПОУ. Максимальна кількість тегів – 99.

Парамети

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

Номер

O

Номер

Дата

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата

МаршрутВідправлено

Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут»)

МаршрутОтримано

Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут»)

ОдиницяВиміру

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

Кількість

M

Decimal (#.000)

Кількість одиниць товару

КількістьАльтОВ

O

Decimal (#.000)

Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру)

АльтОВ

O

Рядок (10)

Альтернативні одиниці виміру 2

ЛотСерія

O

Рядок (30)

Лот / серія

Вага

O

Вага

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума вартості товару

СумаСтрахування

O

Сума страхування

Платник

O

ПІБ платника

Відправник

O

ПІБ відправника

Отримувач

O

ПІБ отримувача

АдресаДоставки

O

Адреса доставки

ЗонаДоставки

O

Зона доставки

ВсьогоПоРядку

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

Кількість

M

Decimal (#.000)

Кількість одиниць товару

КількістьАльтОВ

O

Decimal (#.000)

Кількість одиниць товару (в альтернативних одиницях виміру)

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_022 (XML)

Приклад COMDOC_022 (JSON)


Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)

Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Специфікація послуг перевізника

КодТипуДокументу

M

«023»

Допустиме значення: 023 => Специфікація послуг перевізника (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

Номер

O

Номер

Дата

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата

МаршрутВідправлено

Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут»)

МаршрутОтримано

Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут»)

Кількість

M

Decimal (#.00)

Кількість одиниць товару

Вага

O

Вага

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума вартості товару

СумаСтрахування

O

Сума страхування

Платник

O

ПІБ платника

Відправник

O

ПІБ відправника

Отримувач

O

ПІБ отримувача

АдресаДоставки

O

Адреса доставки

ЗонаДоставки

O

Зона доставки

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_023 (XML)

Приклад COMDOC_023 (JSON)


Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)

Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Звіт комітенту по еквайрингу

КодТипуДокументу

M

«024»

Допустиме значення: 024 => Звіт комітенту по еквайрингу (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінДії

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

ТермінДії

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«ПроцентЭквайринга»>1.657</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується відсоток еквайрингу. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«ОбъемБезналРеализации»>6150</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується об’єм безготівкової реалізації. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«3» назва=«БанкКомітента»>ПАТ «ПУМБ», м.Київ, ТОВ «ЦУМ БЬЮТІ» (грн)</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=3 вказуються дані банка комітента. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«4» назва=«БанкКомісіонера»>ПАТ «ТАСКОМБАНК», м.Київ (UAH)</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=4 вказується вказуються дані банка комісіонера. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_024 (XML)

Приклад COMDOC_024 (JSON)


Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)

Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Рахунок по еквайрингу

КодТипуДокументу

M

«025»

Допустиме значення: 025 => Рахунок по еквайрингу (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінДії

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

Початок

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

Кінець

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

ТермінДії

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце укладання документу

ДокПідстава

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

O

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«ПроцентЭквайринга»>1.657</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується відсоток еквайрингу. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«ОбъемБезналРеализации»>6150</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується об’єм безготівкової реалізації. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«3» назва=«БанкКомітента»>ПАТ «ПУМБ», м.Київ, ТОВ «ЦУМ БЬЮТІ» (грн)</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=3 вказуються дані банка комітента. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«4» назва=«БанкКомісіонера»>ПАТ «ТАСКОМБАНК», м.Київ (UAH)</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=4 вказується вказуються дані банка комісіонера. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_025 (XML)

Приклад COMDOC_025 (JSON)


Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)

Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Зведена специфікація послуг

КодТипуДокументу

M

«026»

Допустиме значення: 026 => Зведена специфікація послуг (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_026 (XML)

Приклад COMDOC_026 (JSON)


Товарна накладна (COMDOC_027)

Товарна накладна (COMDOC_027)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Товарна накладна

КодТипуДокументу

M

«027»

Допустиме значення: 027 => Товарна накладна (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ПлановаДатаДоставки

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Планова дата доставки

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

НакладнаНомер

Номер накладної

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення

ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC

O

Число (14, 18)

Штрихкод транспортной упаковки SSCC

ЗаявленаКількість

O

Decimal (#.00)

Заявлена кількість товарних позицій

КількістьОдВЯщику

O

Кількість одиниць в ящику (шт/кг)

ФактичнаКількістьЯщиків

O

Фактична кількість ящиків

ПоставляємаКількість

O

Кількість доставлених одиниць

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

Вага

Вага

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_027 (XML)

Приклад COMDOC_027 (JSON)


Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)

Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування

КодТипуДокументу

M

«028»

Допустиме значення: 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

ФактАдреса

O

Фактична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ФактАдреса

Фактична адреса контрагента (завершення блоку)

ПоштАдреса

O

Поштова адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ПоштАдреса

Поштова адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

МасаБрутто

M

Decimal (#.00)

Вага товару

ДовжинаВантажу

O

Decimal (#.00)

Довжина вантажу

ОбємВантажу

O

Decimal (#.00)

Об’єм вантажу

КількістьМісць

O

Decimal (#.00)

Кількість вантажних місць, палет

СтрокТранспортування

O

Decimal (#.00)

Термін доставки, днів

Примітка

O

Рядок (200)

Примітка

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_028 (XML)

Приклад COMDOC_028 (JSON)


Акт звірки зведений (COMDOC_029)

Акт звірки зведений (COMDOC_029)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (20)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт звірки зведений

КодТипуДокументу

M

«029»

Допустиме значення: 029 => Акт звірки зведений (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ПеріодНаданняПослуг

M

Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку періоду, на час якого надаються послуги

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги

ПеріодНаданняПослуг

Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку)

ТермінПідпису

O

Термін, дії підписання документу (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку терміну дії підписання

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії підписання

ТермінПідпису

Термін, дії підписання документу (завершення блоку)

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце укладання документу

ДокПідстава

O

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (20)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

ФактАдреса

O

Фактична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ФактАдреса

Фактична адреса контрагента (завершення блоку)

ПоштАдреса

O

Поштова адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ПоштАдреса

Поштова адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

Номер

O

Номер

Дата

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата

Текст

O

Рядок (100)

Додаткова інформація

Взаєморозрахунки

O

Взаєморозрахунки (початок блоку)

Документ

M

Min=1; Max=1

Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім

Дата

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім

Номер

M

Рядок (20)

В акті з розходженнями може бути відсутнім

Найменування

O

Рядок (50)

Тип документу

ВидОперації

O

Рядок (20)

Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу

Підрозділ

O

Рядок (30)

Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу

НомерПодатковоїНакладної

O

Рядок (20)

Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу

СумаПодатковоїНакладної

O

Decimal (#.00)

Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу

НомерДоговору

O

Рядок (20)

Номер Договору

Дебет

O

Decimal (#.00)

Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту

Кредит

O

Decimal (#.00)

Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту

Текст

O

Рядок (100)

Коментар до позиції

Документ

Взаєморозрахунки

Взаєморозрахунки (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЗагальнеПоКонтрагентам

M

Min=1; Max=1

(початок блоку)

ЗагальнеПоКонтрагенту

M

Min=2; Max=2

Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку)

Текст

O

Рядок (100)

СальдоПочатковеДебет

M

Decimal (#.00)

СальдоПочатковеКредит

M

Decimal (#.00)

ОборотиЗаПеріодДебет

M

Decimal (#.00)

ОборотиЗаПеріодКредит

M

Decimal (#.00)

СальдоКінцевеДебет

M

Decimal (#.00)

СальдоКінцевеКредит

M

Decimal (#.00)

ЗагальнеПоКонтрагенту

(завершення блоку)

ЗагальнеПоКонтрагентам

(завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_029 (XML)

Приклад COMDOC_029 (JSON)


Претензія (COMDOC_030)

Претензія (COMDOC_030)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Претензія

КодТипуДокументу

M

«030»

Допустиме значення: 030 => Претензія (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ПеріодНаданняПослуг

Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку)

Початок

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку періоду, на час якого надаються послуги

Кінець

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги

ПеріодНаданняПослуг

Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку)

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце укладання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична; Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

Дата

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення

ПроцентШтрафу

O

Відсоток штрафу

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаНестач

Decimal (#.00)

Сума недостачі

СумаШтрафу

Decimal (#.00)

Сума штрафу

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_030 (XML)

Приклад COMDOC_030 (JSON)


Накладна на зворотну тару (COMDOC_031)

Накладна на зворотну тару (COMDOC_031)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Накладна на зворотну тару

КодТипуДокументу

M

«031»

Допустиме значення: 031 => Накладна на зворотну тару (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична; Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість)

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

Банк

Банк контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

M

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ОдиницяВиміру

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

M

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

Кількість

M

Decimal (#.00)

Кількість товарних одиниць

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

СтавкаПДВ

Ставка податку на додану вартість

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_031 (XML)

Приклад COMDOC_031 (JSON)


Акт коригування (COMDOC_036)

Акт коригування (COMDOC_036)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт коригування

КодТипуДокументу

M

«036»

Допустиме значення: 036 => Акт коригування (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

МФО

O

Integer (6)

МФО банку контрагента

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Парамети

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Парамети

O

Параметри (завершення блоку)

Текст

O

Рядок

Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_036 (XML)

Приклад COMDOC_036 (JSON)


Акт виконаних робіт (Логістика) (COMDOC_037)

Акт виконаних робіт (Логістика) (COMDOC_037)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

ТипСхеми

O (M - якщо АВР призначений для роботи із ТТН v3, TRANSPORTATIONORDER, коригуючими актами до ТТН v3)

Число (1)

 • 0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням);

 • 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження);

 • 2 - схема для роботи із ТТН v3, TRANSPORTATIONORDER, коригуючими актами до ТТН v3

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документа

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Акт виконаних робіт

КодТипуДокументу

M

«037»

Допустиме значення: 037 => Акт виконаних робіт (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

МісцеСкладання

M

Рядок (255)

Місце складання документу

НомерКонтракту

M

Рядок (20)

Номер контракту

ДатаКонтракту

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата контракту

НомерДодаткуДоДоговору

O

Рядок (20)

Номер додатку до договору

ДатаДодаткуДоДоговору

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата додатку до договору

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 100

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

КодТипуДокументу

M

Число (3)

Код типу документа з довідника UN/EDIFACT:

 • 335 - Заявка на транспортування

 • 730 - е-ТТН

 • 770 - Підтвердження заявки на транспортування

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документа

ІдентифікаторДокументу

O

UUID

унікальний ідентифікатор документа (UUID)

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Перевізник / Відправник АВР

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична / Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва компанії

КодКонтрагента

M

Рядок

ЄДРПОУ або РНОКПП (ІПН) / серія та номер паспорта

ІПН

O

Рядок (12)

ІПН

СвідоцтвоПДВ

O

Число (10)

Свідоцтво ПДВ

МФО

O

Число (6)

МФО банку

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Число (13)

GLN

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Число (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

ВідповідальнаОсоба

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Дані відповідальної особи (початок блоку)

Прізвище

M

Рядок (50)

Прізвище

Імя

M

Рядок (50)

Імя

ПоБатькові

M

Рядок (50)

По батькові

ІПН

O

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер

Посада

M

Рядок

Посада довіреної особи

НаПідставі

M

Рядок

№ довіреності / назва документа

НаПідставіДата

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата довіреності / документа

ВідповідальнаОсоба

Дані відповідальної особи (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Замовник / Отримувач АВР

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична / Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва компанії

КодКонтрагента

M

Рядок

ЄДРПОУ або РНОКПП (ІПН) / серія та номер паспорта

ІПН

M

Рядок (12)

ІПН

СвідоцтвоПДВ

O

Число (10)

Свідоцтво ПДВ

МФО

O

Число (6)

МФО банку

ПоточРах

O

Рядок

Поточний рахунок

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Число (13)

GLN

ЮрАдреса

O

Юридична адреса контрагента (початок блоку)

Індекс

M

Число (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

M

Рядок (50)

Місто

Вулиця

M

Рядок (50)

Вулиця

ЮрАдреса

Юридична адреса контрагента (завершення блоку)

ВідповідальнаОсоба

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Дані відповідальної особи (початок блоку).

Прізвище

M

Рядок (50)

Прізвище

Імя

M

Рядок (50)

Імя

ПоБатькові

M

Рядок (50)

По батькові

ІПН

O

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер

Посада

M

Рядок

Посада довіреної особи

НаПідставі

M

Рядок

№ довіреності / назва документа

НаПідставіДата

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата довіреності / документа

ВідповідальнаОсоба

Дані відповідальної особи (завершення блоку)

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Кількість рядків залежить від кількості документів-підстав, наприклад, АВР створюється на підставі 10 ТТН чи на підставі 3 підтверджень, на підставі котрих створено по 3 ТТН => буде 10 рядків та 3 рядки відповідно

НомПоз

M

Число (3)

Номер позиції

НазваПослуги

M

Рядок

Назва послуги, Допустимі значення: Транспортно-експедиторські послуги

ПрийнятаКількість

M

Число (3)

Кількість

ОдиницяВиміру

M

Рядок (10)

Допустимі значення: послуга

Найменування

O

Рядок (50)

Найменування вантажу

НаПідставі

M

Рядок (30)

Номер документа-підстави

НаПідставіДата

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа-підстави

ТТН

O

Рядок

Дані по ТТН. Вказується, коли АВР створено на підставі Заявки на транспортування або Підтвердження заявки на транспортування), наприклад: ТТН №123 від 2022-10-04

ТранспортнийЗасіб

M

Рядок

Дані по транспортним засобам (їх може бути декілька, якщо є Акт перевантаження). Приклад заповнення: АА0000АА

Водій

M

Рядок

Дані по водіям (їх може бути декілька, якщо є Акт перевантаження). Приклад заповнення: Іванов Іван Іванович (ВХК123456)

Відправник

M

Рядок

Дані по Вантажовідправнику (може бути тільки один). Приклад заповнення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТБ (30487219), 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40

Отримувач

M

Рядок

Дані по вантажоодержувачу (їх може бути декілька, якщо в Заявці на транспортування або Підтвердженні заявки на транспортування вказано N маршрутів). Приклад заповнення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТБ (30487219), 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40

ПунктНавантаженняАдреса

M

Рядок

Дані по пунктам навантаження (їх може бути декілька, якщо в Заявці на транспортування або Підтвердженні заявки на транспортування вказано N маршрутів). Приклад заповнення: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40; м. Дніпро, Дніпропетровська обл., ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40

ПунктРозвантаженняАдреса

M

Рядок

Дані по пунктам розвантаження (їх може бути декілька, якщо в заявці на транспортування або підтвердженні заявки вказано N маршрутів). Приклад заповнення: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40; м. Дніпро, Дніпропетровська обл., ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40

БазоваЦіна

M

Число (10,2)

Вартість перевезення без ПДВ

ПДВ

M

Число (10,2)

Сума ПДВ за одиницю послуги

СтавкаПДВ

M

«0»/«7»/«20»

Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20

Ціна

M

Число (10,2)

Загальна вартість перевезення з ПДВ

Примітка

O

Рядок

Додаткова інформація

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

M

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

M

Число (10,2)

Сума перевезення без ПДВ

ПДВ

M

Число (10,2)

Сума ПДВ за одиницю послуги

Сума

M

Число (10,2)

Загальна сума перевезення з ПДВ

ВсьогоПоДокументу

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_037 (XML)

Приклад COMDOC_037 (JSON)


Коригування видаткової накладної (COMDOC_038)

Коригування видаткової накладної (COMDOC_038)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

Початок документу

Заголовок

М

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

М

Рядок (32)

Номер документу

ТипДокументу

М

Рядок (50)

Тип документу: Коригування видаткової накладної

КодТипуДокументу

M

«038»

Допустиме значення: 038 => Коригування видаткової накладної (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

M

Рядок (32)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення за документом

МісцеСкладання

M

Рядок (255)

місце складання документу

ДокПідстава

М

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

М

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

М

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

М

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу підстави

ДокПідстава

M

Документ-підстава (завершення блоку)

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

O

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

O

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

O

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу підстави

ДокПідстава

M

Документ-підстава (завершення блоку)

ПричинаКоригування

M

Integer (1)

Початок блоку інформації про причину коригування

КодПричини

M

Integer (1)

Причина коригування. Може приймати значення:

 • 1 - коригування кількості

 • 2 - коригування ціни.

Найменування

M

Рядок (30)

Коригування кількості / Коригування ціни

ПричинаКоригування

M

Завершення блоку інформації про причину коригування

Заголовок

M

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

М

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

М

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

М

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

М

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

М

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

GLN

М

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

М

Контрагент (завершення блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

СвідоцтвоПДВ

O

Integer (10)

Свідоцтво ПДВ контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

М

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

M

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

МісцеДоставки

O

Місце доставки (початок блоку)

GLN

O

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки

Індекс

О

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

O

Рядок (50)

Місто

Вулиця

O

Рядок (50)

Вулиця

МісцеДоставки

Місце доставки (завершення блоку)

Параметри

О/M

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>GLN</Параметр>

М

Рядок (50)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>адреса</Параметр>

M

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

О/M

Параметри (завершення блоку).

Таблиця

М

Кількіть входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

М

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

M

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

M

Рядок (20)

Артикул покупця

АртикулПродавця

M

Рядок (20)

Артикул Продавця

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ОдиницяВиміру

М

Рядок (3)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

M

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

КоригуванняКількості

O/M

Decimal (#.000)

Кількість товарних одиниць Після коригування. Поле обовʼязкове тільки при вказаній причині коригування по Кількості (КодПричини=1)

КоригуванняБазовоїЦіни

O/M

Decimal (#.00) Може мати відʼємне значення

Базова ціна після коригування. Поле обовʼязкове тільки при вказаній причині коригування по Ціні (КодПричини=2)

РізницяЦіни

O/M

Decimal (#.00)

Різниця, що вираховується, як РізницяЦіни=КоригуванняБазовоїЦіни-БазоваЦіна. Може приймати відʼємне значення. Поле обовʼязкове тільки при вказаній причині коригування по Ціні (КодПричини=2)

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ. Вираховується як СумаБезПДВ=БазоваЦіна*Кількість (округлення до двох знаків)

СумаПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума ПДВ. Вираховується як СумаПДВ=Сума-СумаБезПДВ

Сума

M

Decimal (#.00)

Сума з ПДВ. Вираховується як Сума=((БазоваЦіна*Кількість)*((СтавкаПДВ+100)/100)

КоригувальнаСумаБезПДВ

M

Коригувальна сума без ПДВ. КоригувальнаСумаБезПДВ=КоригуванняБазовоїЦіни

КоригувальнаСумаПДВ

M

Коригувальна сума ПДВ

КоригувальнаСума

M

Коригувальна сума з ПДВ

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

СтавкаПДВ

M

Число (3)

Ставка податку на додану вартість

Рядок

M

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

M

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

M

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

КоригувальнаСумаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Коригувальна Сума без ПДВ за всіма позиціями

КоригувальнаСумаПДВ

M

Decimal (#.00)

Коригувальна Сума ПДВ за всіма позиціями

КоригувальнаСума

M

Decimal (#.00)

Коригувальна Сума з ПДВ за всіма позиціями

ВсьогоПоДокументу

M

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Приклад COMDOC_038 (XML)

Приклад COMDOC_038 (JSON)


Податкова накладна (DECLAR)

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:

../_images/to_declar1.png
 • позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);

 • позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);

 • позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);

 • позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);

 • позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);

 • позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);

 • позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;

 • позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26…32 міститимуть значення 0000001;

 • позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);

 • позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);

 • позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);

 • позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;

Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml

Податкова накладна (DECLAR)

Назва поля

Зміст

Коментар

DECLAR

Початок документу

DECLARHEAD

Завершення основного блоку

TIN

Код платника

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

C_DOC

Код документа

J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа)

C_DOC_SUB

Підтип документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів

C_DOC_VER

Номер версії

Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів

C_DOC_TYPE

№ нового звітного документа

Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю

C_DOC_CNT

№ однотипного документа в періоді

Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

C_REG

Код області ДПІ отримувача

Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій

C_RAJ

Код адміністративного району ДПІ отримувача

Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій

PERIOD_MONTH

Звітній місяць

Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)

PERIOD_TYPE

Тип звітного періоду

1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік

PERIOD_YEAR

Звітний рік

Формат рррр

C_STI_ORIG

Код ДПІ, до якої подається оригінал документа

Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ

C_DOC_STAN

Стан документа

Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ;3 - уточнюючий документ

LINKED_DOCS

Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий

Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався

D_FILL

Формат ддммрррр

Дата заповнення документа платником

SOFTWARE

Сигнатура програмного забезпечення

Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

DECLARHEAD

Завершення основного блоку

DECLARBODY

Початок змістового блоку

R01G1

Зведена податкова накладна

1 – так, 0 – ні

R03G10S

Складена на операції, звільнені від оподаткування

Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307)

HORIG1

Позначка «Видається покупцю»

1 – так, 0 – ні

HTYPR

Залишається у продавця (тип причини)

Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)

HFILL

Дата виписки податкової накладної

Формат ддммрррр

HNUM

Порядковый номер ПН

Ціле число

HNUM1

Код діяльностi

Ціле число

HNAMESEL

Особа (платник податку) - продавець

Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця

HNAMEBUY

Особа (платник податку) - покупець

Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця

HKSEL

Індивідуальний податковий номер продавця

Ціле число

HNUM2

Числовий номер філії

Ціле число

HTINSEL

Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця

Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)

HKS

Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи

Код Продавця. Зазначається значення:

 • 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 • 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

 • 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

 • 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

HKBUY

Індивідуальний податковий номер покупця

Ціле число

HFBUY

Код філії покупця

Ціле число (Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.)

HTINBUY

Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця

Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)

HKB

Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи

Код Покупця. Зазначається значення:

 • 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 • 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

 • 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

 • 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

R04G11

Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті

R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11

R03G11

Загальна сума податку на додану вартість (ПДВ)

R03G7 + R03G109

R03G7

Загальна сума ПДВ за основною ставкою

R01G7 * 20%. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми

R03G109

Загальна сума ПДВ за ставкою 7%

R01G109 * 7%. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми

R03G14

Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14%

Позитивні числові дані 2 знаки після коми

R01G7

Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)

Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%

R01G109

Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)

Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7%

R01G14

Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14)

Позитивні числові дані 2 знаки після коми

R01G9

Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0%

R01G8

Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)

Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0%

R01G10

Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)

Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування

R02G11

Дані щодо зворотної (заставної) тари

Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів.

RXXXXG3S

Найменування товару/послуги №1

Номенклатура товарів/послуг продавця

RXXXXG3S

Найменування товару/послуги №2

Номенклатура товарів/послуг продавця

……………………………………

RXXXXG4

Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

RXXXXG4

Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

……………………………………

RXXXXG32

Код-ознака імпортованого товару №1

У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка Х

RXXXXG32

Код-ознака імпортованого товару №2

……………………………………

RXXXXG33

Код послуги №1 згідно з ДКПП

заповнюється із довідника ДКПП

RXXXXG33

Код послуги №2 згідно з ДКПП

заповнюється із довідника ДКПП

……………………………………

RXXXXG4S

Одиниця виміру товару/послуги №1

Умовне позначення одиниці виміру товару №1 українською (Довідник 1 / {Довідник 2 )

RXXXXG4S

Одиниця виміру товару/послуги №2

Умовне позначення одиниці виміру товару №2 українською (Довідник 1 / {Довідник 2 )

……………………………………

RXXXXG105_2S

Код одиниці виміру товару/послуги №1

Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника (Довідник 1 / {Довідник 2 )

RXXXXG105_2S

Код одиниці виміру товару/послуги №2

Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника (Довідник 1 / {Довідник 2 )

……………………………………

RXXXXG5

Кількість товарів №1

Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S

RXXXXG5

Кількість товарів №2

……………………………………

RXXXXG6

Ціна позиції №1 без урахування ПДВ

Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ

RXXXXG6

Ціна позиції №2 без урахування ПДВ

……………………………………

RXXXXG008

Ціле число

Код ставки

RXXXXG009

Ціле число

Код пільги R003G10S

RXXXXG010

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ

Число з плаваючою точкою Графа 10 = Графа 6 * Графа 7

RXXXXG11_10

Сума податку на додану вартість

Сума ПДВ для кожної позиції таблиці

HBOS

Прізвище особи, яка склала податкову накладну

Текст (ініціали та прізвище)

HKBOS

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта або номер ID картки

10 цифр або 2 букви і 6 цифр або 9 цифр

R003G10S

Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування.

Текст

DECLARBODY

Завершення змістового блоку

DECLAR

Завершення документу

Приклад DECLAR (XML)

Приклад DECLAR (JSON)


Звіт про продажі (SLSRPT)

Звіт про продажі (SLSRPT) відправляє покупець постачальнику, вказуючи місце продажу, період, ціну, продану кількість.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SLSRPT

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (35)

Номер продавця в обліковій системі замовника

TIME

О

Час (год: хв)

Час складання документа

SALESPERIOD

Період продажів (початок блоку)

FROMDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата продажів з

FROMTIME

О

Час (год: хв)

Час продажів з

TODATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата продажів по

TOTIME

О

Час (год: хв)

Дата продажів по

SALESPERIOD

Період продажів (закінчення блоку)

SALESADMINISTRATOR

Контакти адміністратора (початок блоку)

NAME

O

Рядок (70)

Ім’я

TELEPHON

O

Рядок (70)

Телефон

FAX

O

Рядок (70)

Факс

EMAIL

O

Рядок (70)

Електронна пошта

SALESADMINISTRATOR

Контакти адміністратора (закінчення блоку)

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

SLSRPTTOTALAMOUNT

О

Рядок (70)

Всього без ПДВ

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

PLACE

Логістика (початок блоку)

PLACENUMBER

M

Число позитивне

Номер місця продажу

PLACE

M

Число (13)

GLN місця продажу

VENDORCODE

О

Рядок (35)

Код виробника

PARTNERCODE

О

Рядок (35)

Код партнера

CUSTOMERNAME

О

Рядок (70)

Ім’я покупця

CUSTOMERCITY

О

Рядок (35)

Місто покупця

COUNTRYCODE

О

Рядок (2)

Двозначний код країни

SENDERMAIL

О

Рядок (70)

Електронна пошта

CUSTOMERTOTALAMOUNT

О

Рядок (70)

Всього без ПДВ

SALESPERIOD

Період продажів (початок блоку)

FROMDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата продажів з

FROMTIME

O

Час (год: хв)

Час продажів з

TODATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата продажів по

TOTIME

O

Час (год: хв)

Дата продажів по

SALESPERIOD

Період продажів (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

PRODUCTNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (35)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (35)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDMDLS

O

Рядок (35)

Артикул в БД складу

PRODUCTNAME

O

Рядок (70)

Опис продукту

PRICELISTNUMBER

O

Рядок (35)

Номер прайс-листа

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума проданого товару

PRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту

SOLDQUANTITY

M

Число позитивне

Продана кількість

DEALCODE

INVOICENUMBER

O

Рядок (16)

Номер рахунку

INVOICEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

RETURNEDQUANTITY

O

Число позитивне

Повернена кількість

ACTUALQUANTITY

O

Число десяткове

Фактична кількість товару на залишку

BRAND

O

Рядок (30)

Бренд товару

CATEGORY

O

Рядок (30)

Категорія

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PLACE

Логістика (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

SLSRPT

Закінчення документа


Звіт про інвентаризацію (INVRPT)

Звіт про інвентаризацію (INVRPT) відправляє покупець постачальнику, вказуючи кількість товару в конкретному магазині

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INVRPT

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

INVENTORYPERIOD

Період інвентаризації (початок блоку)

FROMDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата з

FROMTIME

О

Час (год: хв)

Час з

TODATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата за

TOTIME

О

Час (год: хв)

Час по

INVENTORYPERIOD

Період інвентаризації (закінчення блоку)

CONTACTFACE

Контактна інформація (початок блоку)

NAME

O

Рядок (70)

Ім’я

TELEPHON

O

Рядок (70)

Телефон

FAX

O

Рядок (70)

Факс

EMAIL

O

Рядок (70)

Електронна пошта

CONTACTFACE

Контактна інформація (закінчення блоку)

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

HEADOFFICE

O

Число (13)

GLN головного офісу продавця

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

VENDORCODE

О

Рядок (35)

Код виробника

SENDERMAIL

О

Рядок (70)

Електронна пошта відправника

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

LOCATION

O

Число (13)

GLN місця продажу

LOCATIONTYPE

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (35)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (35)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDMDLS

O

Рядок (35)

Артикул в БД складу

PRODUCTNAME

O

Рядок (70)

Опис продукту

ACTUALQUANTITY

M

Число позитивне

Фактична кількість

ACTUALUNITS

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

ACTUALQUANTITYEND

O

Число позитивне

Загальний залишок на кінець

SOLDQUANTITY

O

Число позитивне

Продана кількість

SOLDUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

RECEIVEDQUANTITY

O

Число позитивне

Прийнята кількість

RECEIVEDUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

DELIVEREDQUANTITY

O

Число позитивне

Відвантажено

CORRECTIONQUANTITY

O

Число позитивне

Відкоригована кількість

CORRECTIONQUANTITYEND

O

Число ціле

Доступний залишок на кінець

CORRECTIONUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

DAMAGEDQUANTITY

O

Число позитивне

Пошкоджена кількість

DAMAGEDUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту

PRICEUNITS

О

Рядок (3)

Одиниця виміру

CONDITIONSTATUSINFO

О

Рядок (70)

Опис статусу кондиції

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Рядок (15)

Партія товару

SOLDQUANTITYEU

О

Число позитивне

Продана кількість

BACKORDERS

О

Число позитивне

Невиконані продажі

TOTALSELLINQUANTITY

О

Число позитивне

Всього товару

SELLINQUANTITY

О

Число позитивне

Кількість в продажу

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INVRPT

Закінчення документа


Інформація про контрагента для постачальника (PARTIN)

Інформація про контрагента для постачальника (PARTIN) відправляється покупцем (роздрібною мережею) постачальнику. Вказується додаткова інформація, яка може бути запрошена постачальником

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

PARTIN

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата

CONTRACTNUMBER

M

Рядок (70)

Номер договору

CONTRACTDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

COMPANIES

Компанії (початок блоку)

PARTYQUALIFIER

M

Рядок (35)

Фізична адреса магазину. Значення тільки DP

COMPANY

M

Число (13)

GLN магазину

NAME

M

Рядок (35)

Назва магазину

STREET

M

Рядок (35)

Вулиця

BUILDING

M

Рядок (8)

Номер будівлі

SECONDBUILDING

O

Рядок (8)

Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель)

FLATNUMBER

M

Рядок (8)

Номер офісу

CITY

M

Рядок (2)

Місто

ZIPCODE

M

Рядок (35)

Індекс

COUNTRYCODE

M

Рядок (2)

двозначний код країни

FISCALNUMBER

M

Рядок (35)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

M

Рядок (35)

Код ЄДРПОУ

RCEO

M

Рядок (35)

ЗКПО

OKVD

M

Рядок (35)

Код КОАТУУ

CONTACTS

Контакти магазину (початок блоку)

CONTACTCODE

M

Рядок (2)

ОС - менеджер, SA - директор

NAME

M

Рядок (35)

ПІБ

EMAIL

M

Рядок (35)

Електронна пошта

FAX

O

Рядок (35)

Факс

TELEPHONE

M

Рядок (35)

Телефон

ADDITIONALNUMBER

O

Рядок (35)

Додатковий номер

MOBILENUMBER

O

Рядок (35)

Мобільний номер

WWW

O

Рядок (70)

Сайт

CONTACTS

Контакти магазину (закінчення блоку)

COMPANIES

Компанії (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

PARTIN

Закінчення документа


Інформація про контрагента для роздрібної мережі (PARTIN)

Інформація про контрагента для роздрібної мережі (PARTIN) відправляється постачальником покупцеві (роздрібної мережі). Вказується додаткова інформація, яка може бути запрошена торговельною мережею

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

PARTIN

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата

CONTRACTNUMBER

M

Рядок (70)

Номер договору

CONTRACTDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

COMPANIES

Адреса компанії (початок блоку)

PARTYQUALIFIER

M

Рядок (2)

Адреса компанії: СО - юридична, SU - фізична

COMPANY

M

Число (13)

GLN магазину

NAME

M

Рядок (35)

Назва магазину

STREET

M

Рядок (70)

Вулиця

BUILDING

M

Рядок (8)

Номер будівлі

SECONDBUILDING

O

Рядок (8)

Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель)

FLATNUMBER

M

Рядок (8)

Номер офісу

CITY

M

Рядок (35)

Місто

ZIPCODE

M

Рядок (35)

Індекс

COUNTRYCODE

M

Рядок (2)

Код країни

FISCALNUMBER

M

Рядок (35)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

M

Рядок (35)

Код ЄДРПОУ

RCEO

M

Рядок (35)

ЗКПО

SIC

M

Рядок (35)

ЗКГНГ

GOVREFN

O

Рядок (35)

ОДРН

OKVD

M

Рядок (35)

Код КОАТУУ

EXECUTIVE

відповідальний співробітник

SPECINST

CONTACTS

Контакти (початок блоку)

CONTACTCODE

M

Рядок (2)

ОС - менеджер, SA - директор

NAME

O

Рядок (35)

ПІБ

EMAIL

M

Рядок (70)

Електронна пошта

FAX

O

Рядок (35)

Факс

TELEPHONE

O

Рядок (35)

Телефон

ADDITIONALNUMBER

O

Рядок (35)

Додатковий номер

MOBILENUMBER

O

Рядок (35)

Мобільний номер

WWW

O

Рядок (70)

Сайт

CONTACTS

Контакти (закінчення блоку)

RETAILCONTACTS

Контакти з боку роздрібної мережі (початок блоку)

NAME

М

Рядок (35)

ПІБ

EMAIL

М

Рядок (70)

Електронна пошта

RETAILCONTACTS

Контакти з боку роздрібної мережі (закінчення блоку)

CURRACCOUNT

М

Рядок (35)

Розрахунковий рахунок

BENEFICIARY

М

Рядок (2)

Відомості про вигодонабувача: 1 - юридична особа, 2 - фізична особа, 3 - індивідуальний підприємець

BANKNAMECODE

М

Рядок (35)

Банківський ідентифікаційний код (БИК)

BANKINTID

М

Рядок (70)

Міжнародний код банку

PERFORMERBANKNAME

М

Рядок (70)

Найменування банку

IBLN

М

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

COUNTRYNAME

М

Рядок (2)

Код країни банку

CORRACCOUNT

М

Рядок (70)

Кореспондентський рахунок банку

FINBENEFICIARY

М

Рядок (35)

Кінцевий бенефіціар (Кінцевий одержувач коштів)

REGCAPITAL

М

Рядок (35)

Зареєстрований статутний капітал

VALUECAPITAL

М

Рядок (35)

Величина статутного фонду

PAIDCAPITAL

М

Рядок (35)

Сплачений статутний капітал

REGDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата державної реєстрації

REGNUMBER

М

Рядок (35)

Номер державної реєстрації

NOTIFNAME

М

Рядок (35)

Найменування реєструючого органу

REGPLACE

М

Рядок (35)

Місце реєстрації

LICENSE

Ліцензія (початок блоку)

LISTYPE

М

Рядок (2)

Тип ліцензії: IP - ліцензія на імпорт, TL - звільнення від податків, EX - ліцензія на експорт, AV - інша

LICNUM

М

Рядок (35)

Номер ліцензії

LICTYPE

М

Рядок (35)

Вид ліцензії

LICDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата видачі ліцензії

LICREGNUM

М

Рядок (35)

Реєстраційний номер

LICSTART

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії ліцензії

LICEND

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії ліцензії

LICGIVEN

М

Рядок (70)

Ким видано ліцензію

LICENSE

Ліцензія (закінчення блоку)

COMPANIES

Адреса компанії (закінчення блоку)

COMPANIES

Адреса компанії (початок блоку)

PARTYQUALIFIER

М

Рядок (2)

Адреса компанії: СО - юридична, SU - фізична

STREET

М

Рядок (35)

Вулиця

BUILDING

М

Рядок (8)

Номер будівлі

SECONDBUILDING

О

Рядок (8)

Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель)

FLATNUMBER

М

Рядок (8)

Номер квартири або офісу

CITY

М

Рядок (35)

Місто

ZIPCODE

М

Рядок (16)

Індекс

COMPANIES

Адреса компанії (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

PARTIN

Закінчення документа


Комерційна дискусія (COMDIS)

Комерційну дискусію (COMDIS) відправляє покупець постачальнику на основі Рахунка (INVOICE), вказуючи прийнятий або не прийнятий рахунок, і якщо не прийнятий, то з якої причини

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

COMDIS

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DOCNAME

М

Рядок (7)

Тип документа

DOCNUMBER

М

Рядок (16)

Номер рахунку

DOCDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

DOCACTION

М

« 1 »,« 3 »,« 5 »,« 8 »

1 - рахунок прийнятий, 3 - умовно прийнятий, 5 - тільки для інформації, 8 - не прийнятий

DELIVERYDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

EARLIESTDELIVERY

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Найбільш рання дата доставки

ORDERNUMBER

О

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DESADVNUMBER

О

Рядок (16)

Номер пов. про відвантаження

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер пов. про прийом

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача

DELIVERYPLACE

М

Число (13)

GLN доставки

DETAILS

Подробиці (початок блоку)

LINE

Рядок позиції (початок блоку)

DISPUTEDINLINE

М

Число позитивне

Номер позиції в рахунку

PRODUCT

О

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTSUBJECT

O

Число десяткове

Сума позиції

AMOUNTSUBJECTCURRENCY

О

Рядок (3)

Код валюти

QUANTITY

О

Число позитивне

Кількість, що поставляється

UNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту

TAX

Логістика (початок блоку)

TAXRATE

O

Число (3)

Ставка податку (ПДВ,%)

TAXAMOUNT

O

Число десяткове

ПДВ

TAX

Логістика (закінчення блоку)

AMOUNTSUBJECTREASON

М

Рядок (3)

Причина дискусії: 1 - для інформації, 3 - товар був пошкоджений, 4 - недопоставка, 9 - помилка в накладній, 14 - неправильна поставка, 17 - ушкодження при транспортуванні, 26 - податки, 32 - товари не доставили, 35 - товари повернули, 56 - неправильна знижка, 10E - неправильний штрихкод

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

LINE

Рядок позиції (початок блоку)

DETAILS

Подробиці (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

COMDIS

Закінчення документа

Приклад COMDIS (XML)

Приклад COMDIS (JSON)


Інструкція з доставки (INSDES)

Інструкція з доставки (INSDES) відправляється покупцем постачальнику із зазначенням того, яку продукцію і її кількість необхідно доставити в зазначений термін

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INSDES

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

О

Час (год: хв)

Час документа

DELIVERYDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час доставки

DELIVERYINFO

О

Рядок (70)

Інформація з доставки

ORDERNUMBER

О

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (35)

Номер договору на поставку

AMOUNT

О

Число десяткове

Ціна

CURRENCY

О

Рядок (3)

Код валюти

CONTACT

Контактна інформація (початок блоку)

NAME

О

Рядок (70)

Ім’я

EMAIL

О

Рядок (70)

Електронна пошта

FAX

О

Рядок (70)

Факс

TELEPHONE

О

Рядок (70)

Телефон

CONTACT

Контактна інформація (закінчення блоку)

TRANSPORTTYPE

О

Рядок (3)

Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба

TOTALAMOUNT

О

Число десяткове

Загальна ціна продукції, що поставляється

CURRENCY

О

Рядок (3)

Код валюти

HEAD

Початок основного блоку

ORDEREDBY

М

Число (13)

Замовник

LOGISTICPROVIDER

М

Число (13)

Провайдер логістичних послуг

SUPPLIER

О

Число (13)

Постачальник

BUYER

О

Число (13)

Покупець

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

Місце доставки

SENDER

M

Число (13)

Відправник

RECIPIENT

M

Число (13)

Одержувач

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (35)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (35)

Артикул в БД покупця

QUANTITY

М

Число позитивне

кількість, що поставляється

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

QUANTITYUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

SSCC

О

Число (14, 18)

Штрих-код транспортної упаковки

AMOUNT

О

Число десяткове

Ціна

DELIVERYDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки даної продукції

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час доставки

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

Місце доставки

INFO

О

Рядок (70)

Примітка

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INSDES

Закінчення документа

Приклад INSDES (XML)

Приклад INSDES (JSON)


Акт звірки взаєморозрахунків (COACSU)

Акт звірки взаєморозрахунків (COACSU) використовується для звірки взаєморозрахунків з контрагентом (постачальником) і дозволяє оперативно і точно звіряти сальдо з контрагентом за певний період

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

COACSU

Початок документа

ACTION

О

« 49E »,« 397 »

49E - оригінал документа, 397 - документ у відповідь

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

COACSUNUMBER

О

Рядок (16)

Номер Акта звірки, за яким йде підтвердження

PERIOD

Період (початок блоку)

FROMDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку періоду

FROMTIME

O

Час (год: хв)

Час початку періоду

TODATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата кінця періоду

TOTIME

O

Час (год: хв)

Час кінця періоду

PERIOD

Період (закінчення блоку)

CONTACTS

Контакти (початок блоку)

CONTACTCODE

O

Рядок (16)

ОС - менеджер, SA - директор

NAME

О

Рядок (35)

Ім’я контакту

EMAIL

О

Рядок (35)

Електронна адреса

CONTACTS

Контакти (закінчення блоку)

OPENINGBALANCE

O

Число десяткове

Початкове сальдо

CLOSINGBALANCE

O

Число десяткове

Закриття балансу

PAYABLEAMOUNT

O

Число десяткове

Сальдо по товарах

RETURNABLEPACAMOUNT

О

Число десяткове

Сальдо тари

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

CARRIERNAME

O

Рядок (3)

Назва перевізника/постачальника

CARRIERINN

O

Число (12)

ІПН перевізника/постачальника

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100]

Номер позиції

DOCNUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

PRODUCTIONCODE

О

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

PRODINN

O

Число позитивне

ІПН виробника/імпортера

PARTYNAME

О

Рядок (70)

Назва виробника

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

LICENSE

О

Рядок (70)

Серія, номер ліцензії

LICGIVEN

М

Рядок (70)

Ким видано ліцензію

LICSTART

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії ліцензії

LICEND

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії ліцензії

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Рядок (30)

Номер державної митної декларації (ВМД)

VOLUME

О

Число позитивне

Об`єм

VOLUMEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

DOCDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DOCNAME

O

Рядок (7)

Тип документа

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення

LOCATION

O

Число (13)

GLN точки продажу

PAYMENTNUMBER

O

Рядок (16)

Номер платіжного документа

PAYBLEAMOUNT

О

Число десяткове

Сума до оплати

PAIDAMOUNT

M

Число десяткове

Сплачена сума

RETURNABLEPACAMOUNT

О

Число десяткове

Сума тари на повернення

INCOMINGPACAMOUNT

О

Число десяткове

Сума прибуткової тари

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору на поставку

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер пов. про прийом

RECADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата пов. про прийом

DELIVERYNOTENUMBER

О

Рядок (16)

Номер накладної

INVOICEAMOUNT

О

Число десяткове

Сума накладної

ACTION

О

« 1 »,« 8 »

1 - позиція прийнята, 8 - не прийнята

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

COACSU

Закінчення документа

Приклад COACSU (XML)

Приклад COACSU (JSON)


Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В даному документі вказуються остаточні деталі поставки

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

IFTMIN

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час доставки

ORDERNUMBER

О

Рядок (50)

Номер замовлення

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення

DOCUMENT

Дані про документи (початок блоку)

DOCITEM

Дані про документ (початок блоку)

DOCTYPE

О

Рядок (2)

Тільки для ТМ Фоззі:

 • «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер)

DOCNUMBER

О

Рядок (16)

Номер документа перевізника (Замовлення)

DOCNUMBERTN

О

Рядок (32)

Номер Кількісної накладної

DOCITEM

Дані про документ (закінчення блоку)

DOCUMENT

Дані про документи (закінчення блоку)

INSUARENCEVALUE

O

Число десяткове

Застрахована вартість

DECLAREDVALUE

O

Число десяткове

Задекларована ціна поставки

CASHONDELIVERY

O

Число десяткове

Сума оплати за фактом поставки

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Загальна кількість упаковок

PLACEOFDESPATCH

O

Рядок (60)

Назва місця відвантаження

CONSIGNORNUMBER

O

Рядок (16)

Номер вантажовідправника

CUSTOMERNUMBER

O

Рядок (16)

Номер замовника логістичних послуг

COMPAIGNNUMBER

O

Рядок (16)

Номер договору

EQUIPMENTTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки обладнання (палети, …)

EQUIPMENTQUANTITY

O

Число десяткове

Кількість обладнання

TOTALWEIGHT

O

Число десяткове

Загальна вага вантажу

TOTALWEIGHTUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

HEAD

Початок основного блоку

CONSIGNOR

M

Число (13)

GLN вантажовідправника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITIONS

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції

PRODUCT

O

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

DELIVEREDQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість, що поставляється

SSCC

M

Число (18)

SSCC (Serial Shipping Container Code) - серійний код транспортної упаковки

PACKAGETYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Кількість упаковок

PACKAGEQUANTITYUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

PACKAGEWEIGHTUNITS

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

Місце доставки позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (35)

Артикул в БД покупця

MAXPACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Максимальна кількість упаковок

POSITIONS

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

IFTMIN

Закінчення документа

Приклад IFTMIN (XML)

Приклад IFTMIN (JSON)


Повідомлення про повернення (RETANN)

Повідомлення про повернення (RETANN) використовується для повідомлення постачальника про товари, які не були прийняті і з якої причини

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

RETANN

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

ACTION

О

Число позитивне

9 - оригінал документа, 5 - заміна документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

ORDERNUMBER

O

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DESADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DESADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про прийом

RECADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про прийом

REQUESTNUMBER

Номер запиту

REQUESTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата запиту

RETURNDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повернення (відвантаження постачальнику)

RETURNNOTENUMBER

O

Рядок (16)

Номер накладної на повернення

RETURNNOTEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної на повернення

RETURNTYPE

O

Рядок (70)

Причина повернення товару

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (16)

Номер договору на поставку

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

VERSION

O

Рядок (70)

Версія документа

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

M

Число (13)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

RETURNQUANTITY

M

Число десяткове

Повернена кількість

RETURNQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

DELIVEREDQUANTITY

O

Число десяткове

Доставлена кількість

DELIVEREDQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

PRICE

O

Число десяткове

Ціна

PRICEWITHVAT

О

Число десяткове

Ціна з ПДВ

TAXRATE

О

Число (3)

Ставка податку (ПДВ,%)

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

DESNUMBER

O

Рядок (20)

Номер повідомлення про відвантаження

DESDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTWITHVAT

О

Рядок (16)

Вартість позиції з ПДВ

BATCHNUMBER

О

Рядок (70)

Серійний номер позиції

ACTION

Дії (початок блоку)

CODE

O

Число (3)

Код дії: 4 - пошкодження, 15 - товар застарів, 12E - товар буде повернений, 14E - товар буде знищений, 15E - товар повинен бути відновлений / відремонтований

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис причини (пошкодження)

ACTION

Дії (закінчення блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

WEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

RETANN

Закінчення документа

Приклад RETANN (XML)

Приклад RETANN (JSON)


Інструкція про повернення (RETINS)

Документ Інструкція про повернення (RETINS) відправляється у відповідь на Повідомлення про повернення (RETANN) і використовуватися для підтвердження або редагування дати та часу прибуття постачальника

Назва полів

Тип 1

Формат

Опис

RETINS

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

RETURNDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повернення

RETURNTIME

O

Час (год: хв)

Час повернення

RETANNNUMBER

O

Рядок (16)

Номер повідомлення про повернення

ORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення

RETANNDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про повернення

TOTALRETURNWEIGHT

O

Число десяткове

Загальна вага товару, що повертається

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (16)

Номер договору постачальника з покупцем

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

VERSION

О

Число позитивне

Версія документа

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

M

Число (13)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

RETURNQUANTITY

M

Число десяткове

Повернена кількість

RETURNQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниця виміру

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTWITHVAT

О

Рядок (16)

Вартість позиції з ПДВ

PRICE

O

Число десяткове

Ціна без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна з ПДВ

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ

BATCHNUMBER

О

Рядок (70)

Серійний номер позиції

DESNUMBER

O

Рядок (20)

Номер повідомлення про відвантаження

DESDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

ACTION

Дії (початок блоку)

CODE

O

Число (3)

Код дії: 12Е - повернення прийнято, 13Е - утилізувати товар, 14Е - знищити товар, 15Е - ремонт товару, 16Е - затримати на експертизу, 17Е - в поверненні відмовлено

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис причини (пошкодження)

ACTION

Дії (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

RETINS

Закінчення документа

Приклад RETINS (XML)

Приклад RETINS (JSON)


Заявка на транспортування (IFTMBF)

Заявка на транспортування (IFTMBF) клієнт відправляє своєму провайдеру логістичних послуг, при цьому вказуючи, коли і який приїде вантаж, скільки палет і куди його необхідно доставити

Призначення поля

Тип 1

Формат

Опис

IFTMBF

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (ГГ: ХХ)

Час документа

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

VERSION

O

Число десяткове

Версія заявки на транспортування

TRANSPORTATIONCONDITION

О

Рядок (1)

Умови транспортування

TRANSPORTATIONCOST

O

Число (10)

Вартість транспортування

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата завантаження / прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час завантаження / прибуття транспорту

DELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час доставки

PORTOFLOADING

O

Рядок (70)

Місце погрузки (Морський порт)

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

TOTALWEIGHT

O

Число десяткове

Загальна вага

TOTALWEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

TOTALVOLUME

O

Число десяткове

Загальний об’єм

TOTALVOLUMEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

TOTALEQUIPMENTQUANTITY

O

Число десяткове

Загальна кількість обладнання

ORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення товару

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (35)

Номер договору на поставку

TRANSPORTDETAILS

Дані по транспорту (початок блоку)

TRANSPORTATIONTYPE

O

Рядок (1, 2)

Тип перевезення (згідно з довідником): 1 - в межах країни; 10 - транспорт (вантажник), який доставляє вантаж до машини перевізника; 11- за межі країни; 13 - транспорт, який досягає місця призначення; 25 - перевізник, відповідальний від місця відвантаження до місця доставки; 30 - перевезення товару після доставки до пункту призначення TRANSPORTTYPE | O | Рядок (2, 3) | Тип транспорту (згідно з довідником): 10 - морський; 20 - залізничний; 30 - автомобільний; 40 - повітряний; 50 - змішаний; 80 - річковий; 100 - кур’єрська доставка

TRANSPORTDETAILS

Дані по транспорту (закінчення блоку)

CONTACT

Контакти (початок блоку)

NAME

O

Рядок (70)

Ім’я

EMAIL

O

Рядок (70)

Електронна пошта

FAX

O

Рядок (70)

Факс

TELEPHONE

O

Рядок (70)

Телефон

CONTACT

Контакти (закінчення блоку)

HEAD

Дані по маршруту (початок основного блоку)

ORDEREDBY

М

Число (13)

Замовник

LOGISTICPROVIDER

M

Число (13)

GLN провайдера логістичних послуг

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

SUPPLIERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса постачальника

SUPPLIERCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа вантажовідправника

CONSIGNEE

M

Число (13)

GLN вантажоодержувача

CONSIGNEENAME

O

Рядок (70)

Ім’я вантажоодержувача

CONSIGNEEADRESS

O

Рядок (70)

Адреса вантажоодержувача

CONSIGNEECONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа вантажоодержувача

CONSIGNOR

M

Число (13)

GLN вантажовідправника

CONSIGNORNAME

O

Рядок (70)

Ім’я вантажовідправника

CONSIGNORCOUNTRY

O

Рядок (2)

Країна вантажовідправника (Код країни за стандартом ISO-3166 (2 букви))

CONSIGNORCITY

O

Рядок (35)

Місто вантажовідправника

CONSIGNORADRESS

O

Рядок (70)

Адреса вантажовідправника

CONSIGNORCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа вантажовідправника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

GOODSDETAILS

Дані по вантажу (початок блоку)

NUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

EQUIPMENTQUANTITY

O

Кількість

EQUIPMENLENGTH

O

Число (2)

Довжина контейнера: 20 - 20 футів 40 - 40 футів 45 - 45 футів 48 - 48 футів

EQUIPMENTID

O

Рядок (13)

Номер контейнера

PACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Кількість упаковок

PACKAGETYPE

M

Рядок (2, 3)

Тип упаковки: 09 - поворотна палета; 201 - европалета; CT - картонна коробка; PK - упаковка

INPACKAGE

Упаковка (початок блоку)

QUANTITY

O

Число позитивне

Кількість в одній упаковці

TYPE

O

Рядок (2, 3)

Тип упаковки

INPACKAGE

Упаковка (закінчення блоку)

HANDLING

O

Рядок (3)

Опис вантажу: BIG - нестандартний; CRU - б’ється; EAT - харчові продукти; HWC - перевозити з обережністю; VAL - цінний/дорогий вантаж

TEMPERATURE

Температура (початок блоку)

MIN

O

Число позитивне

Мінімальна температура

MAX

O

Число позитивне

Максимальна температура

TEMPERATURE

Температура (закінчення блоку)

AMOUNT

O

Число десяткове

Ціна упаковки

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

PRODUCT

O

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Назва продуктів в упаковці

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

Місце доставки однієї позиції

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

WEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (35)

Артикул в БД покупця

GOODSDETAILS

Дані по вантажу (закінчення блоку)

EQUIPMENTDETAILS

Дані по транспорту (початок блоку)

EQUIPMENTTYPE

O

Рядок (2, 3)

тип обладнання; СN - контейнер (згідно з довідником)

EQUIPMENTAMOUNT

O

Число десяткове

кількість обладнання

EQUIPMENTCODE

O

Рядок (4)

Розмір і тип обладнання (контейнера)

EQUIPMENTDESCRIPTION

O

Рядок (70)

опис обладнання/контейнера (вимоги)

EQUIPMENTDETAILS

Дані по транспорту (закінчення блоку)

PALLETAMOUNT

O

Число позитивне

Кількість палет

TONNAGE

O

Число позитивне

Вантажопідйомність

LENGTHROUTE

O

Число позитивне

Довжина маршруту

ZONE

O

Рядок (35)

Зона

ZONEDETAILS

O

Рядок (70)

Подробиці

TRANSPORTTYPE

O

Рядок (2, 3)

Тип транспорту: 10 - морський; 20 - залізничний; 30 - автомобільний; 40 - повітряний; 50 - змішаний; 80 - річковий; 100 - кур’єрська доставка

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

TRANSPORTLIMIT

Транспортні обмеження (початок блоку)

REGION

O

Рядок (70)

Регіон

UNLOADTYPE

O

Рядок (70)

Очікування

LENGTH

O

Число позитивне

Довжина

HEIGHT

O

Число позитивне

Висота

PERMISSIONS

O

Рядок (70)

Права

TAILLIFT

O

TRANSPORTLIMIT

Транспортні обмеження (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

DELIVERYPLACE

O

Число (13)

Місце доставки

DELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки позиції

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час доставки позиції

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Дані по маршруту (закінчення основного блоку)

IFTMBF

Закінчення документа


Підтвердження заявки на транспортування (IFTMBC)

Підтвердження заявки на транспортування (IFTMBC) відправляється у відповідь на документ Заявка на транспортування (IFTMBF). Відправляється провайдером логістичних послуг в сторону клієнта / мережі. При формуванні IFTMBC у відповідь на IFTMBF деякі поля на WEB заповнюються автоматично, так як і при формуванні наступної версії IFTMBC у відповідь на IFTMBF. Всі дані з попереднього IFTMBC переносяться в новий

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

IFTMBC

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

DATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

TIME

O

Час (год: хв)

Час підтвердження замовлення

VERSION

O

Число десяткове

версія підтвердження замовлення

IFTMBFNUMBER

M

Рядок (16)

Номер замовлення

IFTMBFDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

IFTMBFTIME

O

Час (год: хв)

Час замовлення

IFTMBFVERSION

O

Число десяткове

версія замовлення

HEAD

Початок основного блоку

ORDEREDBY

О

Число (13)

GLN замовника транспортування

LOGISTICPROVIDER

О

Число (13)

GLN провайдера логістичних послуг

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

CONSIGNOR

O

Число (13)

GLN вантажовідправника

CONSIGNORNAME

O

Рядок (70)

Ім’я вантажовідправника

CONSIGNORCOUNTRY

O

Рядок (2)

Країна вантажовідправника (Код країни за стандартом ISO-3166 (2 букви))

CONSIGNORCITY

O

Рядок (35)

Місто вантажовідправника

CONSIGNORADRESS

O

Рядок (70)

Адреса вантажовідправника

CONSIGNORCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа вантажовідправника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

CARRIERAGENTNAME

O

Рядок (70)

Назва агента перевізника

CARRIERAGENTADRESS

O

Рядок (150)

Адреса агента перевізника

CARRIERAGENTADRESSABROAD

O

Рядок (150)

Адреса агента перевізника за кордоном

EQUIPMENTDETAILS

Дані по транспорту (початок блоку)

NUMBER

O

Число позитивне

номер позиції (контейнера)

EQUIPMENTTYPE

O

Рядок (2, 3)

СN - контейнер

EQUIPMENTCODE

O

Рядок (4)

Розмір і тип контейнера (ISO 6346)

EQUIPMENTID

O

Рядок (13)

Номер контейнера

EQUIPMENTDESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис контейнера (вимоги)

TRANSPORTMEANS

Дані про транспортний засіб (початок блоку)

TRANSPORTID

O

Рядок (30)

Номер транспортного засобу

TRANSPORTTRAILERID

O

Рядок (10)

Номер причепа транспортного засобу

DRIVERNAME

O

Рядок (70)

ПІБ водія ТЗ

DRIVERPHONE

O

Рядок (40)

Телефон водія ТЗ

TRANSPORTMEANS

Дані про транспортний засіб (закінчення блоку)

EQUIPMENTDETAILS

Дані по транспорту (закінчення блоку)

SEALINE

O

Рядок (16)

Номер лінії

LADINGBILLNUMBER

O

Рядок (16)

Номер коносамента

CUSTOMSCODE

O

Рядок (16)

Код митного поста

CARGOEVENTS

Події про перевезення (початок блоку)

NUMBER

O

Число позитивне

номер позиції (події)

TRANSPORTTYPE

O

Рядок (2,3)

Тип транспорту: 10 - морський, 20 - залізничний, 30 - автомобільний, 40 - повітряний, 50 - змішаний, 80 - річковий, 100 - кур’єрська доставка

TRANSPORTNAME

O

Рядок (70)

Назва транспорту/судна

CARGOEVENT

O

Рядок (2,3)

Тип події: CL - погрузка/готовність вантажу до відправлення (CargoLoaded) CMD - відправлення вантажу за основним маршрутом (CargoMainDeparture) CTA - прибуття вантажу в проміжну точку (CargoTransshipmentArrival) CTD - відправлення вантажу з проміжної точки (CargoTransshipmentDeparture) CMA - прибуття вантажу за основним маршрутом (CargoMainArrival) CD - доставка вантажу в кінцеву точку (CargoDelivery) EER - повернення порожнього обладнання (EmptyEquipmentReturn)

CARGOLOCATION

O

Рядок (13)

GLN місця події

CARGOLOCATIONNAME

O

Рядок (70)

Назва місця події

CARGOEVENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата події

CARGOEVENTTIME

O

Час (год: хв)

Час події

CARGOEVENTINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CARGOEVENTS

Події про перевезення (закінчення блоку)

ACTION

O

Рядок (2)

Дія: 01 - заявка відхилена (подальші дії по ланцюжку неприпустимі) 09 - заявка прийнята (подальші дії по ланцюжку неприпустимі)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

O

Число позитивне

номер позиції

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

Місце доставки

DELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки позиції

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час доставки позиції

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

IFTMBC

Закінчення документа


Звіт про надані послуги (MSCONS)

Звіт про надані послуги (MSCONS) відправляють контрагенти один одному. У звіті вказується інформація щодо наданих послуг (відвантажених товарів) і, якщо необхідно, зазначається інформація по точках продажу і товарам (послугам)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

MSCONS

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

COMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

PERIOD

Період звіту (початок блоку)

FROMDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата з

FROMTIME

O

Час (год: хв)

Час з

TODATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата за

TOTIME

O

Час (год: хв)

Час по

PERIOD

Період звіту (закінчення блоку)

INFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

LOCATION

Місцезнаходження (початок блоку)

LOCATIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер місця продажу

LOCATION

M

Число (13)

GLN місця продажу

LOCATIONID

O

Рядок (35)

Внутрішній код місця продажу

ORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер замовлення

ORDERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

EXPDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Очікувана дата поставки

FACTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Фактична дата поставки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

DELIVEREDQUANTITY

O

Число позитивне

Відвантажено

PENALTYQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість товару, з якої виставлені штрафи

PENALTYUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

PENALTYSUM

O

Число позитивне

Сума штрафу по позиції

PENALTYDESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис штрафу

DELAYDAYS

O

Число позитивне

Кількість днів запізнення

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

LOCATION

Місцезнаходження (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

MSCONS

Закінчення документа

Приклад MSCONS (XML)

Приклад MSCONS (JSON)


Універсальний/неструктурований документ (CONDRA)

НАЗВА ПОЛЯ

Тип 1

Формат

Опис

CONDRA

Початок документа

DATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата надходження на платформу EDI Network

NUMBER

M

Рядок (32)

Номер документа

NUMBERDOCTO

O

Рядок (16)

Номер документа-підстави

DATEDOCTO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа-підстави

CONTRACTNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору

COMPNUMBER

O

Рядок (1000)

Примітка (вільний текст до 1000 символів)

CONTRACTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

DOCTYPE

O

Рядок (1000)

Тип універсального/неструктурованого документа:

 • 1516 - Рахунок по еквайрингу

 • 1501 - Рахунок на оплату по послугах реклами

 • 1502 - Рахунок на оплату по послугах маркетингу

 • 1503 - Рахунок на оплату по послугах просування товарів

 • 1500 - Рахунок на оплату по послугах оренди

 • 1506 - Рахунок на оплату щодо бонусів / премій постачальників

 • 1509 - Рахунок на оплату щодо бонусів / премій постачальників

 • 11 - Акт розбіжності

 • 1512 - Акт звірки взаємозаліків

 • 53 - Акт про надані послуги

 • 54 - Акт прийому-передачі майнових прав

 • 20 - Акт премії за договором поставки

 • 1012 - Акт звірки

 • 50 - Акт заліку за договором маркетингу

 • 1515 - Додаткові угоди до договорів поставки та договорів на послуги

 • 1513 - Протокол розбіжностей

 • 1514 - Додатки до договорів поставки та договорів на послуги

 • 1005 - Заявка на збільшення ліміту

 • 1004 - Заявка на нового дебітора

 • 1522 - Заявка на транспортування

 • 1002 - Заявка на факторинг за формою фактора (новому фактору)

 • 1003 - Заявка на факторинг / Пакет документів за списком Фактора (новому фактору)

 • 81 - Поступка прав вимог. Порука

 • 1505 - Протокол заліку бонусів / премій постачальників

 • 1508 - Розрахунок премії / бонусів

 • 1521 - Акт виконаних робіт

 • 62 - Претензія по якості

 • 61 - Претензія по недопоставкам

 • 60 - Претензія по цінам

 • 57 - Товарно-транспортна накладна

 • 70 - Контакт-репорт по акції

 • 1013 - Договір

 • 40 - Графік поставок

 • 1006 - Договір факторингу

 • 71 - Гарантійний лист по акції

 • 1519 - Накладна на переміщення

 • 1504 - Повідомлення про залік бонусів / премій постачальників

 • 1507 - Повідомлення про залік бонусів / премій постачальників

 • 1511 - Акт взаємозаліку

 • 1009 - Інший документ (вказується назва дата і опис документа)

 • 1015 - Товарна накладна

 • 10 - Зворотні документи

 • 1520 - Звіт комітента

 • 1517 - Звіт комітента по еквайрингу

 • 1010 - Відправлені

 • 1510 - Заява про проведення взаємозаліку

 • 1014 - Додаткова угода

 • 1518 - Специфікація послуг з перевезень

 • 1007 - Повідомлення (3х стороннє) / пов. про зворотну передачу

 • 111 - Інший документ

INFO

O

Рядок (1000)

Інформаційне поле

HEAD

Початок основного блоку

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

SUPPLIER

O

Число (13)

GLN Постачальника

BUYER

O

Число (13)

GLN Покупця

DELIVERYPLACE

O

Число (13)

GLN місця доставки

TYPE

M

Число

Тип

 • 1 - Оригінал

 • 2 - Прийнятий

 • 3 - Відхилений

 • 4 - Відкликаний

INFO

O

Рядок (70)

Інформаційне поле

DOCGUID

M

Рядок (70)

Ідентифікатор документа

TRANSGUID

M

Рядок (70)

Ідентифікатор транспортного контейнера (ідентифікатор ланцюжка Condra, всі дії по Condra повинні містити цей тег і для всіх він однаковий)

SUM

О

Число десяткове

Сума документа

CONTENT

Вкладення (початок блоку)

FILENAME

M/O

Рядок (70)

Назва файлу (поле обов’язкове для типів (TYPE) 1 та 2)

SIGNNAME

O

Рядок (70)

Назва файлу підпису

CONTENT

Вкладення (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

CONDRA

Закінчення документа

Приклад CONDRA (XML)

Примітка

При відправці CONDRA-документа через FTP необхідно вивантажувати zip-архів з назвою, що відповідає формату condra_УнікальнийUUID.zip. При цьому zip-архів має містити:

 • condra.xml (назва незмінна) - файл з вказанням сторін, номера, дати документа;

 • bla-bla-file.pdf - файли-вкладення; можуть бути не підписаними чи підписаними (без додавання розширення .p7s після підписання).

Приклад zip-архіва CONDRA-документа для відправки через FTP: condra_68527c7c-a5ea-4445-b119-234d25564717.zip


Електронна специфікація (PRODUCTLIST)

PRODUCTLIST - узгоджене між контрагентами в паперовому вигляді доповнення до договору поставки (Специфікація). Документ призначений для підтримки покупцем на платформі EDIN актуального асортименту, для зміни і узгодження цін. Документ необхідний для оптимізації / автоматизації процесу узгодження цін між ТМ і постачальником

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

PRODUCTLIST

M

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

CONTRACTNUMBER

M

Рядок (50)

Номер контракту

CONTRACTDESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис контракту

CONTRACTEXPIRYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії контракту/специфікації

CONTRACTGLN

M

Число (13)

GLN контракту

CAMPAIGNNUMBER

M

Рядок (20)

Номер договору

CAMPAIGNDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

REVIEWDEADLINE

О

Число (3)

Термін подачі на розгляд

PROMO_REVIEWDEADLINE

О

Число (3)

Термін подачі на розгляд (промо)

AGREEMENTNUMBER

О

Число (3)

Допустима кількість погоджень

DISCOUNTWORKSTATUS

M

0,1

Робота з ціною зі знижкою: 0 - ні, 1 - так

PROLONGATIONCONTRACT

O

Число

Автоматична пролонгація контракту: 0 - ні, 1 - так

REGIONID

O

Рядок (100)

код регіону

CONTRACTNUMBER_MARKETING

О

Рядок (16)

Номер маркетингового договору

CONTRACTDATE_MARKETING

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

ACTION_NAME

О

Рядок (255)

Назва акції

ACTION_ACTIVATION_PAYMENT

О

Число (1)

Оплата за активацію акції. Допустимі значення:

 • 1 - Безкоштовно

 • 2 - З маркетингового бюджету

 • 3 - Окремий рахунок

COMPENSATION_PAYMENT

О

Число (1)

HEAD

M

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN продавця

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RESPONSIBLE_OFFICER

О

Рядок (255)

Відповідальний співробітник (ПІБ, контакти постачальника)

POSITION

М

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число ціле позитивне

Номер товарної позиції

ACTION

O

Число (4, 2, 27)

Можливі значення:

 • 4 - видалення товарної позиції,

 • 2 або 27 - введення або оновлення товарної позиції

PRODUCT

M

Число (13)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDBUYER

M

Рядок (15)

Внутрішній номер в БД

DESCRIPTION

M

Рядок (255)

Опис продукту

UCCFEA

O

Число (4-10)

Код УКТ ЗЕД

DISCOUNTPRICE

O

Число десяткове (10,4)

Ціна зі знижкою без ПДВ

DISCOUNTPRICEWITHVAT

О

Число десяткове (10,4)

Ціна зі знижкою з ПДВ

DISCOUNTDATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни зі знижкою

DISCOUNTDATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Закінчення дії ціни зі знижкою

PRICE

M

Число десяткове (10,4)

Ціна без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове (10,4)

Ціна з ПДВ

PRICEDATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни

PRICEDATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Закінчення дії ціни

PROMO

O

Число десяткове (10,4)

Промо ціна без ПДВ

PROMOWITHVAT

O

Число десяткове (10,4)

Промо ціна з ПДВ

PROMODATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії промо ціни

PROMODATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Закінчення дії промо ціни

PROMOQUANTITY

O

Число десяткове (10,3)

Кількість товару

VAT

M

Число («20» / «7» / «0»)

Ставка ПДВ,%

UNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

COMPENSATION_PERCENTAGE

О

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 2 знака після коми)

% компенсації

ACTION_ACTIVATION_AMOUNT

О

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Сума за активацію акції

PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND

О

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

PRODUCTLIST

Закінчення документа

Приклад PRODUCTLIST (XML)

Приклад PRODUCTLIST (JSON)


Товарне узгодження (AGREEM)

Примітка

При передаванні дублів позицій (позиції з однаковими значеннями штрих-коду <PRODUCT> + артикулу <PRODUCTIDBUYER>) документ не відправляється, а потрапляє в помилки.

Товарне узгодження (AGREEM) щодо зміни цін формується постачальником на підставі специфікації і відправляється в торговельну мережу

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

AGREEM

М

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

CONTRACTNUMBER

М

Рядок (20)

Номер контракту

CONTRACTEXPIRYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії контракту

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (20)

Номер договору

CAMPAIGNDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CAMPAIGN_GLN

M

Число (13)

GLN контракту

DOCSTARTDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії нової ціни

DOCENDDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії нової ціни

PRICETYPE

М

Рядок («regular» / «promo» / «promo_compensation» / «promo_combo»)

підтип документа (дія)

 • regular - змінити регулярну ціну

 • promo - змінити промо ціну-Зниження ціни

 • promo_compensation - змінити промо ціну-Компенсація

 • promo_combo - змінити промо ціну-Комбо (Зниження ціни + Компенсація)

DOCACTION

М

Число (1)

ознака документа (0 - за замовчуванням; 1 - документ AGREEM з відхиленими позиціями)

CONTRACTNUMBER_MARKETING

O

Число

Номер маркетингового договору

CONTRACTDATE_MARKETING

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

ACTION_NAME

O

Рядок (255)

Назва акції

ACTION_ACTIVATION_PAYMENT

O

Число

Оплата за активацію акції

 • 1 - Безкоштовно

 • 2 - З маркетингового бюджету

 • 3 - Окремий рахунок

COMPENSATION_PAYMENT

O

Число

Оплата за компенсацію

 • 1 - З маркетингового бюджету

 • 2 - Окремий рахунок

REASON_REJECTION

O/M

Рядок (500)

Причина відхилення. Обов’язково передається при відхиленні документа чи його позицій (DOCACTION = 1)

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN продавця

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

ATTACHMENT

O

Рядок

Вкладення (назва файлу)

RESPONSIBLE_OFFICER

O

Рядок (255)

Відповідальний співробітник (ПІП; контакти)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне (3)

Номер позиції в документі

PRODUCT

M

Число (13)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDBUYER

М

Рядок (10)

Артикул покупця

UCCFEA

O/M

Число (4-10)

Код УКТ ЗЕД. За запитом мережі поле може бути обов’язковим (в випадку наявності цього поля в PRODUCTLIST)

POSITIONIDBUYER

O

Рядок (10)

id товарної позиції

DESCRIPTION

M

Рядок (50)

Найменування

PRICEWITHOUTVAT

М

Decimal (#.00)

Ціна без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Decimal (#.00)

Ціна з ПДВ

PRICEWITHOUTVAT_CHNG

О

Decimal (#.00)

Нова ціна без ПДВ

PRICEWITHVAT_CHNG

M

Decimal (#.00)

Нова ціна з ПДВ

DIFFPRICE

M

Decimal (#.00)

% зміни ціни

DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою без ПДВ

DISCOUNTPRICEWITHVAT

O

Decimal (#.00)

Ціна зі знижкою з ПДВ

DISCOUNTVAL

O

Decimal (#.00)

% знижки

DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG

O

Decimal (#.00)

Нова ціна зі знижкою без ПДВ

DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG

O

Decimal (#.00)

Нова ціна зі знижкою з ПДВ

DIFFDISCOUNTPRICE

O

Decimal (#.00)

% зміни ціни зі знижкою

DISCOUNTVAL_CHNG

O

Decimal (#.00)

% нової знижки

PROMO

O

Decimal (#.00)

промоціна без ПДВ

PROMOWITHVAT

O

Decimal (#.00)

промоціна з ПДВ

PROMODISCOUNT

O

Число

% промознижки

PROMOQUANTITY

O

Число (10,3)

Кількість промо

COMPENSATION_PERCENTAGE

O

Число (6,2)

% компенсації

ACTION_ACTIVATION_AMOUNT

O

Число (6,4)

Сума за активацію акції

PROMOPRICEWITHVAT_RECOMMEND

O

Число (6,4)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

VAT

O

Число («20» / «7» / «0»)

Ставка ПДВ,%

UNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

STATE

O

Число («-1» / «0» / «1»)

Стан позиції

 • -1 - статус відсутній

 • 0 - позиція відхилена

 • 1 - позиція прийнята

POSITIONACTION

O (М - при DOCACTION = 1)

Рядок («decline»)

Статус позиції при відхиленні AGREEM

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

AGREEM

Закінчення документа

Приклад AGREEM (XML)

Приклад AGREEM (JSON)


Комерційна пропозиція (NOVELTY)

Комерційна пропозиція (NOVELTY) формується постачальником і відправляється в торговельну мережу, з якою налаштований документообіг (мережа прийняла заявку на підключення)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

CATEGORY

М

Рядок

Категорія

GROUP1

М

Рядок

Група

GROUP2

М

Рядок

Підгрупа

GROUP_ID

М

Рядок

Товарний сегмент

POSTPONEMENT

М

Число

Відстрочка платежу (днів)

MARKETING

O

Маркетингові умови (початок блоку)

PROMOTION

O

Число

Просування (% компенсації)

LOGISTICS

O

Число

Логістика (% компенсації)

DAMAGE

O

Число

Псування продукту (% компенсації)

TPR

O

Число

ТPR-бюджет

MARKETING

Маркетингові умови (закінчення блоку)

RESPONSIBLE_OFFICER

M

Відповідальний співробітник постачальника (початок блоку)

SURNAME

М

Рядок

Прізвище

NAME

М

Рядок

Ім’я

MIDDLENAME

O

Рядок

По батькові

EMAIL

М

Рядок

Email

PHONE

М

Число

Номер телефона

RESPONSIBLE_OFFICER

Відповідальний співробітник постачальника (закінчення блоку)

STORAGE_CONDITIONS

O

Рядок

Умови зберігання товару

RETURN_CONDITIONS

O

Рядок

Умови повернення товару

DELIVERY_OPTION

O

Рядок

Можливість постачання (Розподільчий центр чи/та Магазин)

MINIMAL_AMOUNT

O

Число

Мінімальна сума замовлення (грн)

DELIVERY_REGION

O

Рядок

Регіон постачання (список областей через кому)

REASON_REJECTION

O/M

Рядок (500)

Причина відхилення. Обов’язково передається при відхиленні документа

ACCEPTATION_COMMENT

O

Рядок (500)

Коментар (інформація щодо прийняття)

POSITION

M

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне (3)

Номер позиції в документі

NAME

М

Рядок

Найменування

BARCODE

М

Число

Штрих-код

BRAND

М

Рядок

Торгова марка

PRODUCER_NAME

М

Рядок

Виробник

UNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

UNIT_WEIGHT

O

Число

Вага одиниці виміру (кг)

UNIT_VOLUME

O

Число

Об’єм одиниці виміру (літ)

UNIT_PRICE

M

Число

Ціна за одиницю

WEIGHT_PRICE

O

Число

Ціна за кг

VOLUME_PRICE

O

Число

Ціна за літр

VAT

O

Число («20» / «19» / «7» / «0.00»)

Ставка ПДВ,%

PROFITABILITY

М

Число

Націнка

ICON_LINK

O

Рядок

Посилання на іконку товару

LOGO_LINK

O

Рядок

Посилання на фото товару

TRADE_CONDITION

O

Моніторинг цін для інших мереж (початок блоку)

RETAILER_NAME

O

Назва мережі

EDRPOU_CODE

M

Код ЄДРПОУ мережі

PRICE

M

Ціна для мережі

TRADE_CONDITION

Моніторинг цін для інших мереж (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

Приклад NOVELTY (XML)


Коригування до податкової накладної (DECLARj12)

DECLARj12 - «Коригування до податкової накладної» / РКНН (Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної). Створюється на основі Податкової накладної (DECLAR)

НАЗВА ПОЛЯ

ТИП 1

ФОРМАТ

ЗМІСТ

КОМЕНТАР

DECLAR

Початок документа

DECLARHEAD

Основна інформація по документу (початок блоку)

TIN

Код платника

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

C_DOC

Рядок

Код документа

J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа)

C_DOC_SUB

Рядок

Підтип документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів

C_DOC_VER

Рядок

Номер версії

Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів

C_DOC_TYPE

Число позитивне

№ нового звітного документа

Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю

C_DOC_CNT

Число позитивне

№ однотипного документа в періоді

Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

C_REG

Код області ДПІ отримувача

Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій

C_RAJ

Код адміністративного району ДПІ отримувача

Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій

PERIOD_MONTH

Звітній місяць

Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12)

PERIOD_TYPE

Тип звітного періоду

1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік

PERIOD_YEAR

Звітний рік

Формат рррр

C_STI_ORIG

Код ДПІ, до якої подається оригінал документа

Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ

C_DOC_STAN

Стан документа

Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ

LINKED_DOCS

Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий

Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався

D_FILL

Дата (ДДММРРРР)

Дата заповнення документа платником

SOFTWARE

Сигнатура програмного забезпечення

Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

DECLARHEAD

Основна інформація по документу (закінчення блоку)

DECLARBODY

Зміст документа (початок блоку)

HERPN0

Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

1 – так, 0 – ні

HERPN

Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

1 – так, 0 – ні

R01G1

Число від 1 до 9

Зведена податкова накладна

1 – так, 0 – ні

R03G10S

Рядок

Складена на операції, звільнені від оподаткування

Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307)

HORIG1

Позначка «Видається покупцю»

1 – так, 0 – ні

HTYPR

Залишається у продавця (тип причини)

Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)

HFILL

Дата (ДДММРРРР)

Дата виписки податкової накладної

HNUM

Ціле число

Порядковый номер ПН

HNUM1

Ціле число

Код діяльностi

HPODFILL

Дата (ДДММРРРР)

Дата виписки РКПН

HPODNUM

Ціле число

Порядковый номер РКПН

HPODNUM1

Ціле число

Код діяльностi

HPODNUM2

Ціле число

Числовий номер філії

HNAMESEL

Особа (платник податку) - продавець

Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)

HNAMEBUY

Особа (платник податку) - покупець

Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)

HKSEL

Ціле число

Індивідуальний податковий номер продавця

HNUM2

Ціле число

Числовий номер філії

HTINSEL

M

Ціле число (10)

Податковий номер платника або серія і номер паспорта

Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)

HKS

Число

Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи

Код Продавця. Зазначається значення:

 • 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 • 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

 • 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

 • 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

HKBUY

Ціле число

Індивідуальний податковий номер покупця

HFBUY

Ціле число

Код філії покупця

HTINBUY

M

Ціле число (10)

Податковий номер платника або серія і номер паспорта

Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ)

HKB

Число

Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи

Код Покупця. Зазначається значення:

 • 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 • 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

 • 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

 • 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

R001G03

Число з плаваючою точкою

Сума коригування

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111.

R02G9

Число з плаваючою точкою

Сума коригування за основною ставкою

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно

R02G111

Число з плаваючою точкою

Сума коригування за ставкою 7 %

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно

R03G14

Позитивні числові дані 2 знаки після коми

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 14% (-) (+)

R01G9

Число з плаваючою точкою

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)

Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

R01G111

Число з плаваючою точкою

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)

Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

R01G14

Позитивні числові дані 2 знаки після коми

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14% (-) (+) (код ставки 14)

R006G03

Число з плаваючою точкою

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)

Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

R007G03

Число з плаваючою точкою

Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902)

Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

R01G11

Число з плаваючою точкою

Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн

RXXXXG001

Номер рядка податкової накладної, що коригується або додається

RXXXXG21

M

Число від 1 до … 9999

Код причини

Причина коригування: 101 - Зміна ціни 102 - Зміна кількості 103 - Повернення товару або авансових платежів 104 - Зміна номенклатури 201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ 202 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ 203 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ 301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної) 302 - Усунення неоднозначностей 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу

RXXXXG22

M

Число від 1 до … 9999

Номер групи коригування

В колонці дві позиції (з документа-підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом

RXXXXG3S

Найменування товару/послуги

Номенклатура товарів/послуг продавця

RXXXXG4

Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару

RXXXXG4S

Одиниця виміру товару

RXXXXG105_2S

Текст

RXXXXG5

Число з плаваючою точкою

Кількість товарів

Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S

RXXXXG6

Число з плаваючою точкою

Ціна позиції без урахування ПДВ

Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ

RXXXXG7

Число з плаваючою точкою

Зміна ціни (-) (+)

Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості

RXXXXG8

Число з плаваючою точкою

Кількість постачання товарів/послуг

Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості

RXXXXG008

Ціле число

Ставка ПДВ

RXXXXG009

Ціле число

Код пільги R003G10S

RXXXXG010

Число з плаваючою точкою

Графа 10 = Графа 6 * Графа 7

Сума без ПДВ

RXXXXG11_10

Число, 6 знаків після коми

Сума податку на додану вартість

R0301G1D

Дата (ДДММРРРР)

Дата складання податкової накладної

R0301G2

Число від 1 до … 9999999

Порядковий номер податкової накладної

R0301G3

Число

Порядковий номер податкової накладної

Ознака спеціальної податкової накладної. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7

R0301G4

Число від 1 до … 9999

Порядковий номер податкової накладної

R0301G5

Реєстраційний номер податкової накладної

R0302G1D

Дата (ДДММРРРР)

Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної

R0302G2

Число від 1 до … 9999999

Порядковий номер розрахунку коригування

R0302G3

Число

Порядковий номер розрахунку коригування

R0302G4

Число від 1 до … 9999

Порядковий номер розрахунку коригування

R0302G5

Реєстраційний номер розрахунку коригування

HBOS

Рядок

Прізвище особи, яка склала податкову накладну

HKBOS

10 цифр або 2 букви і 6 цифр або 9 цифр

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта або номер ID картки

R003G10S

Рядок

Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування

DECLARBODY

Зміст документа (закінчення блоку)

DECLAR

Закінчення документа

Приклад DECLARj12 (XML)

Приклад DECLARj12 (JSON)


Товарна накладна/коригувальна товарна накладна/цінова накладна/видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)

DOCUMENTINVOICE - Товарна накладна.Документ може бути створений на підставі RECADV

НАЗВА ПОЛЯ

ТИП 1

ФОРМАТ

ОПИС

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Число (15)

номер ТН

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата ТН

InvoiceCurrency

М

Рядок (3)

валюта

InvoicePostDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата відправки ТН

InvoicePostTime

O

Час (год: хв)

час відправки ТН

DocumentFunctionCode

М

TN/CTN/PRN/DRN

Код типу документа:

 • TN - товарна накладна

 • CTN - коригувальна товарна накладна

 • PRN- Цінова накладна

 • DRN - Видаткова накладна

ContractNumber

О

Рядок (16)

номер договору на поставку

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата контракту

Invoice-Header

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

Підстава (початок блоку)

Order

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

О

Число (6-10)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

TaxInvoice

М

Податкова накладна (початок блоку)

TaxInvoiceNumber

М

Рядок (35)

номер податкової накладної

TaxInvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарною накладною)

TaxInvoice

Податкова накладна (закінчення блоку)

DespatchAdvice

М

Повідомлення про відвантаження (початок блоку)

DespatchAdviceNumber

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DespatchAdvice

Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)

ReceivingAdvice

Повідомлення про прийом (початок блоку)

ReceivingAdviceNumber

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення

DeliveryDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата приймання. В разі коригування повернення, має бути вказана дата акту на повернення

ReceivingAdvice

Повідомлення про прийом (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (початок)

Buyer

Блок покупця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN покупця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ покупця

Name

М

Рядок (175)

назва покупця

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку покупця

CityName

М

Рядок (35)

місто покупця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код покупця

Country

O

Рядок (3)

код країни покупця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон покупця

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

Блок продавця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер продавця

CodeByBuyer

М

Рядок (35)

номер договору на поставку

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ продавця

Name

М

Рядок (175)

назва продавця

StreetAndNumber

М

Рядок (140)

вулиця і номер будинку продавця

CityName

М

Рядок (35)

місто продавця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код продавця

Country

O

Рядок (3)

код країни продавця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон продавця

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN точки доставки (МЕТРО)

DeliveryPlace

М

Рядок (35)

код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки)

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення)

Invoicee

Рахунок (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN для виставлення рахунку

Invoicee

Рахунок (закінчення блоку)

Payer

Платник (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN платника

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

Рядки ТН (початок блоку)

Line

Рядок (початок блоку)

Line-Item

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число

номер позиції в табличній частині

EAN

М

Число (14)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

О/M

Рядок (16)

Артикул в БД покупця. Поле обов’язкове, якщо отримувач ТМ Метро

ExternalItemCode

M

Рядок (4-10)

код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД

ItemDescription

М

Рядок (210)

Опис товару

InvoiceQuantity

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

О

Рядок (10)

Одиниці виміру згідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…)

UnitOfMeasure

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

InvoiceUnitGrossPrice

O

Decimal (18,2)

Ціна однієї одиниці з ПДВ

InvoiceUnitNetPrice

M

Число позитивне

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

TaxCategoryCode

O

S / E / Z

Код категорії податку:

 • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка)

 • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

 • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

GrossAmount

O

Decimal (18,2)

Сума з ПДВ

TaxAmount

M

Число позитивне

Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)

NetAmount

M

Число позитивне

Всього без ПДВ (обчислюється)

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки ТН (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Число позитивне

Загальна сума без ПДВ

TotalTaxAmount

M

Число позитивне

Сума ПДВ

TotalGrossAmount

M

Число позитивне

Загальна сума з ПДВ

Tax-Summary

Податки (початок блоку)

Tax-Summary-Line

Рядок податків (початок блоку)

TaxRate

M

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

TaxCategoryCode

O

S / E / Z

Код категорії податку:

 • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка)

 • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

 • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

TaxAmount

M

Число позитивне

Сума податку для кожної категорії податку

TaxableAmount

M

Число позитивне

Оподаткована сума за обраною категорією податку

Tax-Summary-Line

Рядок податків (закінчення блоку)

Tax-Summary

Податки (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

Приклад DOCUMENTINVOICE (XML)

Приклад DOCUMENTINVOICE (JSON)


Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

НАЗВА ПОЛЯ

ТИП 1

ФОРМАТ

ОПИС

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Число (15)

номер ТН

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата ТН

InvoiceCurrency

М

Рядок (3)

валюта

InvoicePostDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата відправки ТН

InvoicePostTime

O

Час (год: хв)

час відправки ТН

DocumentFunctionCode

М

TN/CTN

Код типу документа: TN - товарна накладна CTN - коригувальна товарна накладна

ContractNumber

О

Рядок (16)

номер договору на поставку

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата контракту

CorrectionReason

М

NAC / PAC, NRC / PRC

причина коригування: NAC - коригування приймання на - PAC - коригування приймання на + NRC - коригування повернення на - PRC - коригування повернення на +

Invoice-Header

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

Підстава (початок блоку)

Order

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

О

Число (6-10)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

Замовлення (закінчення блоку)

TaxInvoice

М

Податкова накладна (початок блоку)

TaxInvoiceNumber

М

Рядок (35)

номер податкової накладної

TaxInvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарної накладної)

CorrectionTaxInvoiceNumber

М

Рядок (35)

Номер коригування до податкової накладної (РКНН)

CorrectionTaxInvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата коригування до податкової накладної (РКНН)

TaxInvoice

Податкова накладна (закінчення блоку)

DespatchAdvice

М

Повідомлення про відвантаження (початок блоку)

DespatchAdviceNumber

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DespatchAdvice

Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку)

ReceivingAdvice

Повідомлення про прийом (початок блоку)

ReceivingAdviceNumber

М

Рядок (16)

номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення. Для Мережі МЕТРО замість номера повідомлення про прийом указується номер повернення з metrolink!

DeliveryDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата приймання. В разі коригування повернення записується дата акту на повернення

ReceivingAdvice

Повідомлення про прийом (закінчення блоку)

DeliveryNote

M

Повідомлення про доставку (початок блоку)

DeliveryNoteNumber

M

Номер документа-підстави

DeliveryNoteDate

M

Дата складання документа

DeliveryNote

M

Повідомлення про доставку (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (початок)

Buyer

Блок покупця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN покупця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер покупця

VatPayerCertificate

O

Рядок (35)

Номер платника ПДВ

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ покупця

Name

М

Рядок (175)

назва покупця

StreetAndNumber

М

Рядок (35)

вулиця і номер будинку покупця

CityName

М

Рядок (35)

місто покупця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код покупця

Country

O

Рядок (3)

код країни покупця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон покупця

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

Блок продавця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер продавця

CodeByBuyer

М

Рядок (35)

номер договору на поставку

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ продавця

Name

М

Рядок (175)

назва продавця

StreetAndNumber

М

Рядок (140)

вулиця і номер будинку продавця

CityName

М

Рядок (35)

місто продавця

PostalCode

М

Рядок (9)

поштовий код продавця

Country

O

Рядок (3)

код країни продавця (код ISO 3166)

PhoneNumber

М

Рядок (35)

телефон продавця

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок блоку)

ILN

М

Число (13)

GLN точки доставки. Для Мережі МЕТРО обов’язково вказується реальний GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення

DeliveryPlace

М

Рядок (35)

код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки)

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення блоку)

Invoicee

Рахунок (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN для виставлення рахунку

Invoicee

Рахунок (закінчення блоку)

Payer

Платник (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN платника

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

Рядки ТН (початок блоку)

Line

Рядок (початок блоку)

Line-Item

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число

номер позиції в табличній частині

EAN

М

Число (14)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

O

Строка (16)

Артикул в БД покупця

ExternalItemCode

О

Рядок (18)

код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД

ItemDescription

М

Рядок (210)

Опис товару

InvoiceQuantity

M

Число позитивне

Замовлена кількість (кількість товару за накладною)

UnitOfMeasure

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

InvoiceUnitNetPrice

M

Число позитивне

Ціна однієї одиниці без ПДВ

TaxRate

M

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%)

TaxCategoryCode

M

E/S

Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок

TaxAmount

M

Число позитивне

Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків)

NetAmount

M

Число позитивне

Всього без ПДВ (обчислюється)

AcceptedInvoiceQuantity

O

Decimal (18,3)

Прийнята кількість

CorrectionInvoiceQuantity

M / -

Число позитивне

Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Коригування кількості

CorrectionInvoiceUnitNetPrice

M / -

Число десяткове

Ціна товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань

CorrectionNetAmount

M

Число десяткове

Сума без ПДВ з урахуванням коригування

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки ТН (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Число позитивне

Загальна сума без ПДВ

TotalTaxAmount

M

Число позитивне

Сума ПДВ

TotalGrossAmount

M

Число позитивне

Загальна сума з ПДВ

Tax-Summary

Податки (початок блоку)

Tax-Summary-Line

Рядок податків (початок блоку)

TaxRate

M

Число позитивне

Розмір податку

TaxCategoryCode

M

E/S

Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок

TaxAmount

M

Число позитивне

Сума податку для кожної категорії податку

TaxableAmount

M

Число позитивне

Оподаткована сума за обраною категорією податку

CorrectionTaxAmount

M

Число позитивне

Коригувальна сума податку для кожної категорії податку

CorrectionTaxableAmount

M

Число позитивне

Коригувальна оподаткована сума за обраною категорією податку

CorrectionGrossAmount

M

Число позитивне

Коригувальна сума з ПДВ

Tax-Summary-Line

Рядок податків (закінчення блоку)

Tax-Summary

Податки (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

Приклад DOCCORINVOICE (XML)

Приклад DOCCORINVOICE (JSON)


Додаток до повідомлення про відвантаження (QUOTES)

Документ QUOTES відправляється на підставі відправленого документа DESADV (Повідомлення про відвантаження). Багато полей на WEB автоматично заповнюються з DESADV

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

QUOTES

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер документа

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Очікувана дата доставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Очікуваний час доставки

ORDERNUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення на поставку

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення на поставку

DESADVNUMBER

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DESADVDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (70)

Номер договору на поставку (контракту)

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

М

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

М

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

М

Число позитивне

Кількість, що поставляється

DELIVEREDUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Рядок (30)

Номер державної митної декларації (ВМД)

PRICE

О

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

О

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

BATCHNUMBERS

Список серійних номерів (початок блоку)

BATCHNUMBER

М

Рядок (150)

Серійний номер позиції (обмеження в 150 символів)

BATCHNUMBERS

Список серійних номерів (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

QUOTES

Закінчення документа

Приклад QUOTES (XML)

Приклад QUOTES (JSON)


Статус (STATUS)

Статус (STATUS) служить для оповіщення користувача, наприклад: щодо того, що документ, який він відправив, був доставлений на платформу EDIN і прочитаний адресатом.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

STATUS

Початок документа

EXITEICID

М

Рядок (14)

Номер транзакції EDI Network

CUSTOMERICID

М

Рядок (14)

Номер документа постачальника

VERSION

O

Число десяткове

Версія замовлення транспорту

FROM

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення (SENDER повідомлення, по котрому йде статус)

TO

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення (RECIPIENT повідомлення, по котрому йде статус)

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN точки доставки (DELIVERYPLACE повідомлення, по котрому йде статус)

DATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата надходження на платформу EDI Network

STATUS

M

Число (1)

Статус повідомлення: 0 - доставлено на платформу EDI Network; 1 - повідомлення прочитано одержувачем; 2 - помилка обробки документа; Для зворотних статусів (від РМ): 3 - документ отриманий мережею; 4 - помилка обробки документа на стороні мережі; 6 - відправляється ТМ АТБ на свій IFTMBF інтегровано (для IFTMBС)

DOCNUMBER

O

Рядок (16)

Номер документа

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис

DATEIN

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата надходження на платформу EDI Network

TIMEIN

М

Час (чч: мм: сс)

Час надходження на платформу EDI Network

DATEOUT

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прочитання документа одержувачем

TIMEOUT

О

Час (чч: мм: сс)

Час прочитання документа одержувачем

SIZEINBYTES

М

Число позитивне

Розмір документа в байтах

MESSAGECLASS

М

Рядок (6)

Клас повідомлення: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE, IFTMBF, DECLAR, DECLARJ12, COMDOC

MESSAGESUBCLASS

O

Рядок (6)

Підтип документа COMDOC (005/006/007…)

STATUSONFILENAME

М

ім’я файлу, на який отримано статус

STATUS

Закінчення документа

Приклад STATUS (XML)


Повідомлення про штрафні санкції (ORDRPT)

Повідомлення про штрафні санкції (ORDRPT)

Document-OrdersReport

M

Початок документа

OrdersReport-Header

M

Заголовна частина (початок блоку)

OrdersReportNumber

M

Рядок(35)

Номер документа

OrdersReportDate

M

YYYY-MM-DD

Дата документа

OrdersReportTime

O

hh:mm

Час документа

DocumentFunctionCode

O

Рядок(3)

Функціональний код документа; допустимі значення: «O» - оригінал, «C» - коригування

ContractType

M

Рядок(70)

Тип контракту

ContractNumber

M

Рядок(70)

Номер контракту

ContractDate

O

YYYY-MM-DD

Дата контракту

OrdersReport-Header

Заголовна частина (закінчення блоку)

OrdersReport-Parties

M

Контрагенти (початок блоку)

Buyer

M

Покупець (початок блоку)

ILN

M

Рядок(13)

GLN Покупця

CodeBySeller

M

Рядок(35)

Код Покупця від Продавця

TaxID

O

Рядок(35)

Податковий ідентифікатор Покупця

UtilizationRegisterNumber

M

Рядок(35)

NIP Покупця

Name

M

Рядок(175)

Назва Покупця

StreetAndNumber

O

Рядок(175)

Назва вулиці та номер будівлі Покупця

CityName

O

Рядок(35)

Назва міста Покупця

PostalCode

O

Рядок(9)

Поштовий індекс Покупця

Country

O

Рядок(3)

Країна Покупця (згідно ISO 3166)

PhoneNumber

O

Рядок(35)

Номер телефону Покупця

VatPayerCertificate

O

Рядок(70)

Свідоцтво платника Покупця

Buyer

Покупець (закінчення блоку)

Seller

M

Продавець (початок блоку)

ILN

M

Рядок(13)

GLN Продавця

TaxID

M

Рядок(35)

Податковий ідентифікатор Продавця

UtilizationRegisterNumber

M

Рядок(35)

NIP Продавця

Name

M

Рядок(175)

Назва Продавця

StreetAndNumber

O

Рядок(175)

Назва вулиці та номер будівлі Продавця

CityName

M

Рядок(35)

Назва міста Продавця

PostalCode

M

Рядок(9)

Поштовий індекс Продавця

Country

M

Рядок(3)

Країна Продавця (згідно ISO 3166)

PhoneNumber

O

Рядок(35)

Номер телефону Продавця

VatPayerCertificate

O

Рядок(70)

Свідоцтво платника Продавця

FinancialInformation

O

Фінансова інформація (початок блоку)

BankIdentifierCode

M

Рядок(11)

Ідентифікаційний код банку Продавця

BankAccount

M

Рядок(17)

Банківський рахунок Продавця

BankName

M

Рядок(70)

Назва банку Продавця

IBAN

O

Рядок(35)

IBAN Продавця

FinancialInformation

Фінансова інформація (закінчення блоку)

ContactInformation

O

Контакти (початок блоку)

ContactFunction

O

Рядок(512)

Контакт Продавця

ManagingPerson

O

Рядок(17)

Менеджер Продавця

ManagingPersonFather

O

Рядок(35)

По батькові менеджера Продавця

PhoneNumber

O

Рядок(512)

Номер телефону Продавця

ContactInformation

Контакти (закінчення блоку)

Seller

Продавець (закінчення блоку)

OrdersReport-Parties

Контрагенти (закінчення блоку)

OrdersReport-Lines

M

Таблична частина (початок блоку)

Line

M

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Пункт в рядку (початок блоку)

LineNumber

M

[0-9](5)

Номер рядка

ItemDescription

O

Рядок(256)

Опис пункту (товару)

PenaltyAmount

M

Число десяткове(2)

Сума штрафу

Line-Item

Пункт в рядку (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

OrdersReport-Lines

Таблична частина (закінчення блоку)

OrdersReport-Summary

M

Всього (початок блоку)

TotalLines

M

[0-9](5)

Всього рядків

TotalPenaltyAmount

M

Число десяткове(2)

Загальна сума штрафу

OrdersReport-Summary

Всього (закінчення блоку)

Document-OrdersReport

Завершення документа

Приклад ORDRPT (XML)

Приклад ORDRPT (JSON)


Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC)

Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESSCC

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Час доставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

O

Рядок (50)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

TOTALPACKAGES

O

Число позитивне

Загальна кількість упаковок по документа

WEIGHTUNIT

O

Число десяткове

Одиниця виміру

INFO

O

Рядок (200)

Вільний текст

SHIPMENTS

O

Рядок (1)

Кількість відвантажень по замовленню

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договора на поставку

SELFSHIPMENT

O

Число позитивне

Самовивіз (1- так, 0 - Ні)

TRANSPORTERPHONE

O

Рядок (12)

Телефон водія

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість автомобілів

TRANSPORTMARK

O

Рядок (70)

Марка авто

TRANSPORTID

O

Рядок (70)

Держномер т/з

TRANSPORTERNAME

O

Рядок (70)

ПІБ водія

TRAILERNUMBER

O

Рядок (70)

Номер прицепу

TRANSPORTTYPE

O

Рядок (2, 3)

Тип транспортування:

 • 20 — залізничний,

 • 30 — дорожний,

 • 40 — повітряний,

 • 60 — зпарений,

 • 100 — кур’єрська служба

TRANSPORTERTYPE

O

Рядок (16)

Тип транспортного засобу:

 • 31 — грузовий

 • 48 — легковий

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

O

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

EUROPALLET

O

Число позитивне

Ознака європалети 1- Так, 0 - ні

HEIGHT

M

Рядок (16)

Висота

WIDTH

M

Рядок (16)

Ширина

LATERALUNLOADING

O

Рядок (16)

Бокове завантаження: 1 - так, 0 - ні

LENGTH

M

Рядок (16)

Довжина

LENGTHUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру:

 • Сантиметри: CMT

 • Міліметри: MMT

 • Метри: MTR

WEIGHTBRUTTO

O

Число десяткове

Вага брутто в КГ

WEIGHTNETTO

O

Число десяткове

Вага нетто в КГ

PACKAGETYPE

O

Рядок (3)

 • 201 - 120x80 EURO Pallet

 • 202 - 120x100 AMER

 • 200 - 0-1/2 EURO Pallet

 • RO - Рулон/Ролік

 • EH - ящик з металевим піддоном (для дверей)

 • PC - Посилка (Коробка)

 • PX - Інше

QUANTITYOFBOXPAL

O

Число позитивне

Кількість коробок на палеті

HIERARCHICALID

M

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

 • 1- CONSUMERUNIT

 • 2- TRADEUNIT

 • 3- DESPATCHUNIT

SSCC

M

Число (18)

Штрихове кодування логістичних одиниць (дозволяє автоматизувати процес ідентифікації: палет, контейнерів, ящиків, пакувань)

LOCATION

M

Число (13)

GLN місця доставки палети

VOLUME

O

Число десяткове

Об’єм

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

POSITION

M

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

ШК товару

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул продавця

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул покупця

DELIVEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Відвантажена кількість

DELIVEREDUNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

O

Число позитивне

Замовлена кількість

DESCRIPTION

M

Рядок (16)

Опис товару

COUNTRYORIGIN

O

Рядок (3)

Країна виробник

CUSTOMSTARIFFNUMBER

O

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPIREDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності, дата до…

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

DESSCC

Закінчення документа

Приклад DESSCC (XML)

Приклад DESSCC (JSON)


Акт приймання наданих послуг (DOCINVOICEACT)

Акт приймання наданих послуг (DOCINVOICEACT)

Document-Invoice

M

Початок документа

Invoice-Header

M

Заголовна частина (початок блоку)

InvoiceNumber

M

Рядок(35)

Номер документа

InvoiceDate

M

yyyy-MM-dd

Дата документа

InvoiceTime

O

HH:mm

Час документа

DocumentFunctionCode

M

O» | «C

Функціональний код документа; допустимі значення: «O» - оригінал, «C» - коригування

ContractType

M

Рядок(70)

Тип контракту

ContractNumber

M

Рядок(70)

Номер контракту

ContractDate

O

yyyy-MM-dd

Дата контракту

Invoice-Header

Заголовна частина (закінчення блоку)

Invoice-References

O

Виноски з рахунку (початок блоку)

Invoice

O

Рахунок (початок блоку)

OriginalInvoiceNumber

O

Рядок(70)

Номер оригінального рахунку

OriginalInvoiceDate

O

yyyy-MM-dd

Дата оригінального рахунку

Invoice

Рахунок (закінчення блоку)

TaxInvoice

O

Податки (початок блоку)

TaxInvoiceNumber

M

Рядок(70)

Номер податкової накладної

PromotionDealNumber

O

Рядок(70)

Номер угоди

SalesDepartmentNumber

O

Рядок(70)

Номер відділу продажу

TaxInvoiceDate

M

yyyy-MM-dd

Дата податкової накладної

CorrectionTaxInvoiceNumber

O

Рядок(70)

Номер коригувальної податкової накладної

CorrectionPromotionDealNumber

O

Рядок(70)

Номер коригованої угоди

CorrectionSalesDepartmentNumber

O

Рядок(70)

Коригований номер відділу продажу

CorrectionTaxInvoiceDate

O

yyyy-MM-dd

Номер коригованої податкової накладної

TaxInvoice

Податки (закінчення блоку)

ReceivingAdvice

O

Отримане рішення (початок блоку)

ReceivingAdviceNumber

O

Рядок(70)

Номер отриманого рішення

ReceivingAdviceDate

O

yyyy-MM-dd

Дата отриманого рішення

DeliveryDate

O

yyyy-MM-dd

Дата отримання

ReceivingAdvice

Отримане рішення (закінчення блоку)

Invoice-References

Виноски з рахунку (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Контрагенти (початок блоку)

Buyer

M

Покупець (початок блоку)

ILN

M

[0-9](13)

GLN Покупця

CodeBySeller

M

Рядок(35)

Код Покупця від Покупця

TaxID

O

Рядок(70)

Податковий ідентифікатор Покупця

Name

M

Рядок(175)

Назва Покупця

StreetAndNumber

O

Рядок(140)

Назва вулиці та номер будинку Покупця

CityName

O

Рядок(35)

Назва міста Покупця

PostalCode

O

Рядок(17)

Поштовий індекс Покупця

Country

O

Рядок(10)

Країна Покупця (згідно ISO 3166)

VatPayerCertificate

O

Рядок(70)

Свідоцтво платника Покупця

UtilizationRegisterNumber

M

Рядок(70)

NIP Покупця

FinancialInformation

O

Фінансова інформація (початок блоку)

BankIdentifierCode

O

Рядок(11)

Ідентифікаційний код банку Покупця

BankAccount

O

Рядок(17)

Банківський рахунок Покупця

BankName

O

Рядок(70)

Назва банку Покупця

IBAN

O

Рядок(35)

IBAN Покупця

FinancialInformation

Фінансова інформація (закінчення блоку)

ContactInformation

O

Контакти (початок блоку)

ContactFunction

O

Рядок(512)

Контакт Покупця

ManagingPerson

O

Рядок(17)

Менеджер Покупця

ManagingPersonFather

O

Рядок(35)

По батькові менеджера Покупця

PhoneNumber

O

Рядок(512)

Номер телефону Покупця

ContactInformation

Контакти (закінчення блоку)

Buyer

Покупець (закінчення блоку)

Seller

M

Продавець (початок блоку)

ILN

M

[0-9](13)

GLN Продавця

TaxID

M

Рядок(70)

Податковий ідентифікатор Продавця

Name

M

Рядок(175)

Назва Продавця

StreetAndNumber

M

Рядок(140)

Назва вулиці та номер будівлі Продавця

CityName

M

Рядок(35)

Назва міста Продавця

PostalCode

M

Рядок(17)

Поштовий індекс Продавця

Country

M

Рядок(10)

Країна Продавця (згідно ISO 3166)

VatPayerCertificate

M

Рядок(70)

Свідоцтво платника Продавця

UtilizationRegisterNumber

M

Рядок(70)

NIP Продавця

FinancialInformation

O

Фінансова інформація (початок блоку)

BankIdentifierCode

M

Рядок(11)

Ідентифікаційний код банку Продавця

BankAccount

M

Рядок(17)

Банківський рахунок Продавця

BankName

M

Рядок(70)

Назва банку Продавця

IBAN

O

Рядок(35)

IBAN Продавця

FinancialInformation

Фінансова інформація (закінчення блоку)

ContactInformation

O

Контакти (початок блоку)

ContactFunction

O

Рядок(512)

Контакт Продавця

ManagingPerson

O

Рядок(17)

Менеджер Продавця

ManagingPersonFather

O

Рядок(35)

По батькові менеджера Продавця

PhoneNumber

O

Рядок(512)

Номер телефону Продавця

ContactInformation

Контакти (закінчення блоку)

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Продавець (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Контрагенти (закінчення блоку)

Invoice-Lines

O

Таблична частина (початок блоку)

Line

O

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Пункт в рядку (початок блоку)

LineNumber

M

Число

Номер рядка

EAN

O

[0-9](14)

EAN

BuyerItemCode

O

Рядок(35)

Код товару Покупця

SupplierItemCode

O

Рядок(35)

Код товару Постачальника

ExternalItemCode

O

Рядок(35)

Зовнішній код товару

PlaceOfWork

O

Рядок(256)

Місце роботи

ServiceName

M

Рядок(512)

Назва послуги

DeclaredQuantity

O

Число десяткове(2)

Задекларована кількість

UnitOfMeasure

O

Рядок(3)

Одиниця виміру

UnitNetPrice

O

Число десяткове(3)

Одинична ціна нетто

UnitGrossPrice

O

Число десяткове(3)

Одинична валова ціна

TaxRate

O

Число десяткове(2)

Ставка податку

TaxCategoryCode

O

Рядок(3)

Код податкової категорії

NetAmount

M

Число десяткове(3)

Чиста сума

GrossAmount

M

Число десяткове(3)

Валова сума

TaxAmount

M

Число десяткове(3)

Сума податку

Line-Item

Пункт в рядку (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Таблична частина (закінчення блоку)

Invoice-Summary

O

Всього (початок блоку)

TotalLines

M

Число

Всього рядків

TotalAmountDue

O

Число десяткове(2)

Загальна сума до сплати

TotalNetAmount

M

Число десяткове(3)

Загальна чиста сума

TotalGrossAmount

M

Число десяткове(3)

Загальна валова сума

TotalTaxAmount

M

Число десяткове(3)

Загальна сума податку

Tax-Summary

O

Податків загалом (початок блоку)

Tax-Summary-Line

O

Податків в позиції (початок блоку)

TaxRate

O

Число десяткове(2)

Ставка податку

TaxCategoryCode

O

Рядок(3)

Код податкової категорії

TaxAmount

O

Число десяткове(3)

Сума податку

TaxableAmount

O

Число десяткове(3)

Податкова сума

GrossAmount

O

Число десяткове(3)

Валова сума

Tax-Summary-Line

Податків в позиції (закінчення блоку)

Tax-Summary

Податків загалом (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Всього (закінчення блоку)

Document-Invoice

Завершення документа

Приклад DOCINVOICEACT (XML)

Приклад DOCINVOICEACT (JSON)


Додаток до договору 7А (METRO_7A)

Додаток до договору 7А (METRO_7A)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-ProductCatalogue

O

Початок документа

ProductCatalogue-Header

O

Початок основного блоку

ProductCatalogueNumber

M

Рядок (50)

Номер каталогу продукції

ProductCatalogueDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата каталогу продукції

PeriodStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії каталогу продукції

PeriodEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії каталогу продукції

ReviewDeadlineDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін подачі на перегляд

PromotionalPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок періоду зниження закупівельної ціни

PromotionalPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець періоду зниження закупівельної ціни

DocumentFunctionCode

O

Рядок (2)

Функціональний код документа

CatalogueCurrency

O

Валюта

ServiceNumber

O

Рядок (20)

Код послуги

ServiceName

O

Рядок (250)

Опис послуги

ContractNumber

O

Рядок (10)

Номер контракту

ContractDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата контракту

ContractDescription

O

Рядок (10)

Опис контракту

ContractExpiryDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії контракту

ContractGLN

M

Число (13)

GLN контракту

SubContractNumber

O

Рядок (20)

Номер договору

SubContractDate

O

Рядок (20)

Дата договору

AgreementNumber

O

Число (3)

Допустима кількість узгоджень

ItemCategoryNumber

O

Число

Номер категорії позиції

AccountNumber

O

Рядок (10)

Id промо

PromotionDealNumber

O

Рядок (250)

Номер промо

PromotionDealName

O

Рядок (250)

Назва промо

PostOfficeNumber

O

Рядок (35)

Метро Пошта №

DiscountWorkStatus

O

[0/1]

Робота з ціною зі знижкою: 0-ні, 1-так

Comment

O

Коментар (початок блоку)

Text

O

Рядок

Текст коментара

LanguageCode

O

Рядок

Код мови

Comment

O

Коментар (закінчення блоку)

Reference

O

Довідка (початок блоку)

ReferenceNumber

O

Рядок

Номер довідки

ReferenceDate

O

Рядок

Дата довідки

ReferenceStatus

O

Рядок

Статус довідки

Reference

O

Довідка (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Header

O

Закінчення основного блоку

ProductCatalogue-Parties

O

Блок контрагентів (початок блоку)

Buyer

O

Блок покупця (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN покупця (Метро)

OrderContact

O

Рядок

Договір на замовлення

SalesAdministration

O

Рядок

Адміністрація продажів

Name

O

Рядок (175)

Назва (Метро)

StreetAndNumber

O

Рядок (140)

Назва вулиці та номер (Метро)

CityName

O

Рядок (35)

Назва міста (Метро)

PostalCode

O

Рядок (17)

Поштовий індекс

PhoneNumber

O

Рядок (35)

Номер телефону

Buyer

O

Блок покупця (закінчення блоку)

Seller

O

Блок продавця (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN продавця

OrderContact

O

Рядок

Договір на замовлення

SalesAdministration

O

Рядок

Адміністрація продажів

Name

O

Рядок (175)

Назва продавця

Seller

O

Блок продавця (закінчення блоку)

Sender

O

Блок відправника (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN відправника

Sender

O

Блок відправника (закінчення блоку)

Receiver

O

Блок отримувача (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN отримувача

Receiver

O

Блок отримувача (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Parties

O

Блок контрагентів (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Lines

O

Таблична частина (початок блоку)

Line

O

Рядок (початок блоку)

Line-Item

O

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число

номер позиції в табличній частині

LineType

O

[0/1/2/3]

Дія: 0-зміна регулярної ціни, 1-змінапромоціни, 2–добавлення товару, 3-видалення товару

EAN

М

Число (13)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

O

Рядок (10)

Артикул (внутрішній номер) в БД Метро

SupplierItemCode

O

Рядок

Код клієнта по товару

PreviousBuyerItemCode

O

Рядок (10)

Артикул підгрупи

ExternalItemCode

M

Число (4-10)

код товару згідно довідника УКТ ЗЕД

PreviousEAN

O

Рядок

Додатковий штрих-код продукту

PreviousBuyerItemCode

O

Рядок

Додатковий внутрішній артикул

PreviousSupplierItemCode

O

Рядок

Додатковий код клієнта по товару

ItemDescription

O

Рядок (100)

Опис товарної позиції

ItemType

O

Тип позиції

ProductType

O

Тип товару

PromotionalQuantity

O

Рядок (50)

Кількість промо товару

ProductLifespan

O

Термін служби продукту (початок блоку)

PeriodFormat

O

Формат періоду

Period

O

Період

ProductLifespan

O

Термін служби продукту (закінчення блоку)

UnitOfMeasure

O

Рядок (50)

Одиниця виміру

UnitNetPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна без ПДВ

NewUnitNetPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Нова ціна без ПДВ

CommissionAmount

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Компенсація грн. за шт реалізованого товару

UnitNetPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни

UnitNetPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії ціни

UnitGrossPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна з ПДВ

NewUnitGrossPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Нова ціна з ПДВ

UnitGrossPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни з ПДВ

UnitGrossPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії ціни з ПДВ

PromotionalNetPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Промо ціна без ПДВ

PromotionalPriceStartDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії промо ціни

PromotionalPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії промо ціни

PromotionalGrossPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Промо ціна з ПДВ

DiscountNetPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна зі знижкою без ПДВ

DiscountPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни зі знижкою

DiscountPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії ціни зі знижкою

DiscountGrossPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна зі знижкою з ПДВ

SuggestedPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Рекомендована ціна

CompensationNetPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Компенсаційна ціна

Discount

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Відсоток (%) зміни ціни

AgreedQuota

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Узгоджена квота з постачальником

TaxRate

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ставка податку

TaxCategoryCode

O

Число

Ставка НДС

TaxReference

O

Податкова довідка (початок блоку)

ReferenceType

O

Рядок

Тип довідки

ReferenceNumber

O

Рядок

Номер довідки

TaxReference

O

Податкова довідка (закінчення блоку)

PackDetails

Деталі упаковки (початок блоку)

MinOrderedQuantity

O

Число

Мінімальна замовлена кількість

Weight

O

Число

Вага

Volume

O

Число

Об’єм

Length

O

Число

Довжина

Width

O

Число

Ширина

Height

O

Число

Висота

UnitPacksize

O

Рядок

Одиниця виміру габаритів

PackDetails

Деталі упаковки (закінчення блоку)

Line-Item

O

Позиція (закінчення блоку)

Line

O

Рядок (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Lines

O

Таблична частина (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Summary

O

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

O

Число (5)

Кількість товарних позицій

ProductCatalogue-Summary

O

Підсумки (закінчення блоку)

Document-ProductCatalogue

O

Закінчення документа

Приклад METRO_7A (XML)

Приклад METRO_7A (JSON)


Додаток до договору 7Б (METRO_7B)

Додаток до договору 7Б (METRO_7B)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-ProductCatalogue

O

Початок документа

ProductCatalogue-Header

O

Початок основного блоку

ProductCatalogueNumber

M

Рядок (50)

Номер каталогу продукції

ProductCatalogueDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата каталогу продукції

AdditionalAgreementDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підписання додаткової угоди

ReviewDeadlineDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін подачі на перегляд

ContractNumber

O

Рядок (10)

Номер контракту

ContractDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата контракту

ContractGLN

M

Число (13)

GLN контракту

ContractDescription

O

Рядок (10)

Область закупівель

DocumentFunctionCode

M

Рядок (2)

Функціональний код документа. Допустимі значення: 7B

MessageType

O

Рядок (25)

Назва типу документа (7A, цінова специфікація, 7Б…)

SpecialServices

O

Спеціальні послуги (початок блоку)

SpecialService

O

Спеціальна послуга (початок блоку)

ServiceNumber

O

Рядок (20)

Код послуги

ServiceName

O

Рядок (250)

Опис послуги

ContractDescription

O

Рядок (10)

Область закупівель

ItemCategoryNumber

O

Рядок (10)

Визначена група артикулів

PeriodStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок періоду вистевлення послуги

PeriodEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець періоду виставлення послуги

ReviewDeadlineDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін подачі на перегляд

InvoicingPeriod

O

Рядок (72)

Дата виставлення рахунку чи періодичність виставлення рахунків

ConditionMethod

O

Рядок (172)

Спосіб визначення вартості послуги, що належить до сплати

ConditionModels

O

Моделі умов (початок блоку)

ConditionModel

O

Модель умови (початок блоку)

ConditionValue

O

Число з плаваючою точкою (2 знаки після коми)

Величина % в залежності від величини досягнутого товарообороту

TurnoverScale

O

Число з плаваючою точкою (2 знаки після коми)

Необхідна сума досягнення товарообігу у грн.

Interpolation

O

Рядок (10)

Використовувати інтерполяцію (такні). Допустимі значення:

 • Yes

 • No

ConditionModel

O

Модель умови (закінчення блоку)

ConditionModels

O

Моделі умов (закінчення блоку)

SpecialService

O

Спеціальна послуга (закінчення блоку)

SpecialServices

O

Спеціальні послуги (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Header

O

Закінчення основного блоку

ProductCatalogue-Parties

O

Блок контрагентів (початок блоку)

Buyer

O

Блок покупця (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN покупця (Метро)

Name

O

Рядок (250)

Назва (Метро)

CityName

O

Рядок (250)

Назва міста (Метро)

StreetAndNumber

O

Рядок (250)

Назва вулиці та номер (Метро)

PhoneNumber

O

Рядок (35)

Номер телефону

Buyer

O

Блок покупця (закінчення блоку)

Seller

O

Блок продавця (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN продавця

Name

O

Рядок (250)

Назва продавця

Seller

O

Блок продавця (закінчення блоку)

Sender

O

Блок відправника (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN відправника

Sender

O

Блок відправника (закінчення блоку)

Receiver

O

Блок отримувача (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN отримувача

Receiver

O

Блок отримувача (закінчення блоку)

DeliveryPoint

O

Блок точки доставки (початок блоку)

ILN

O

Число (13)

GLN точки доставки. Значення вказується для всіх ТЦ

DeliveryPlace

O

Число (3)

Код точки доставки. Значення вказується для конкретного ТЦ

DeliveryPoint

O

Блок точки доставки (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Parties

O

Блок контрагентів (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Lines

O

Таблична частина (початок блоку)

Line

O

Рядок (початок блоку)

Line-Item

O

Позиція (початок блоку)

LineNumber

O

Рядок (5)

Номер позиції

ServiceNumber

O

Рядок (20)

Код послуги

ServiceName

O

Рядок (250)

Опис послуги

ItemCategoryNumber

O

Рядок (10)

Номер категорії позиції

ContractDescription

O

Рядок (10)

Область закупівель

PeriodStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок періоду виставлення послуги

PeriodEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець періоду виставлення послуги

ReviewDeadlineDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін подачі на перегляд

InvoicingPeriod

O

Рядок (72)

Дата виставлення рахунку чи періодичність виставлення рахунків

InvoicingDate

O

CCYY-MM-DD

Дата рахунку

ConditionMethod

O

Рядок (172)

Спосіб визначення вартості послуги, що належить до сплати

Amount

O

Число з плаваючою точкою (2 знаки після коми)

Сума

Currency

O

Рядок (10)

Валюта

Remarks

O

Рядок (172)

Додаткова інформація

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line-Parties

O

Партії (початок блоку)

Orderer

O

Блок замовника (початок блоку)

ILN

O

Число (13)

GLN замовника. Значення вказується для всіх ТЦ

OrdererPlace

O

Число (3)

Код точки доставки. Значення вказується для конкретного ТЦ

Orderer

O

Блок замовника (закінчення блоку)

Line-Parties

O

Партії (закінчення блоку)

Line

O

Рядок (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Lines

O

Таблична частина (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Summary

O

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

O

Число (5)

Кількість товарних позицій

ProductCatalogue-Summary

O

Підсумки (закінчення блоку)

Document-ProductCatalogue

O

Закінчення документа

Приклад METRO_7B (XML)

Приклад METRO_7B (JSON)


Додаток до договору 7Ц (METRO_7C)

Додаток до договору 7Ц (METRO_7C)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-ProductCatalogue

O

Початок документа

ProductCatalogue-Header

O

Початок основного блоку

ProductCatalogueNumber

M

Рядок (50)

Номер каталогу продукції

ProductCatalogueDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата каталогу продукції (дата відправки документа)

PeriodStartDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії каталогу продукції

PeriodEndDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії каталогу продукції

ReviewDeadlineDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін подачі на перегляд

PromotionalPriceStartDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок періоду зниження закупівельної ціни

PromotionalPriceEndDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець періоду зниження закупівельної ціни

DocumentFunctionCode

M

Рядок (2)

Функціональний код документа

CatalogueCurrency

O

Валюта

ServiceNumber

M

Рядок (20)

Код послуги

ServiceName

M

Рядок (250)

Опис послуги

ContractNumber

M

Рядок (10)

Номер контракту

ContractDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата контракту (дата підписання контракту з постачальником)

ContractDescription

M

Рядок (10)

Опис контракту

ContractExpiryDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії контракту. Поле на даний момент не використовується

ContractGLN

O

Число (13)

GLN контракту. Поле на даний момент не використовується

SubContractNumber

O

Рядок (20)

Номер договору

SubContractDate

O

Рядок (20)

Дата договору

AgreementNumber

O

Число (3)

Допустима кількість узгоджень. Поле на даний момент не використовується

ItemCategoryNumber

O

Число

Номер категорії позиції

AccountNumber

O

Рядок (10)

Id промо

PromotionDealNumber

O

Рядок (250)

Номер промо

PromotionDealName

O

Рядок (250)

Назва промо

PostOfficeNumber

O

Рядок (35)

Метро Пошта №

DiscountWorkStatus

O

[0/1]

Робота з ціною зі знижкою: 0-ні, 1-так

Comment

O

Коментар (початок блоку)

Text

O

Рядок

Текст коментара

LanguageCode

O

Рядок

Код мови

Comment

O

Коментар (закінчення блоку)

Reference

O

Довідка (початок блоку)

ReferenceNumber

O

Рядок

Номер довідки

ReferenceDate

O

Рядок

Дата довідки

ReferenceStatus

O

Рядок

Статус довідки

Reference

O

Довідка (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Header

O

Закінчення основного блоку

ProductCatalogue-Parties

O

Блок контрагентів (початок блоку)

Buyer

O

Блок покупця (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN покупця (Метро)

OrderContact

O

Рядок

Договір на замовлення

SalesAdministration

O

Рядок

Адміністрація продажів

Name

M

Рядок (175)

Назва (Метро)

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Назва вулиці та номер (Метро)

CityName

M

Рядок (35)

Назва міста (Метро)

PostalCode

O

Рядок (17)

Поштовий індекс

PhoneNumber

M

Рядок (35)

Номер телефону

Buyer

O

Блок покупця (закінчення блоку)

Seller

O

Блок продавця (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN продавця

OrderContact

O

Рядок

Договір на замовлення

SalesAdministration

O

Рядок

Адміністрація продажів

Name

M

Рядок (175)

Назва продавця

Seller

O

Блок продавця (закінчення блоку)

Sender

O

Блок відправника (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN відправника

Sender

O

Блок відправника (закінчення блоку)

Receiver

O

Блок отримувача (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

GLN отримувача

Receiver

O

Блок отримувача (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Parties

Блок контрагентів (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Lines

O

Таблична частина (початок блоку)

Line

O

Рядок (початок блоку)

Line-Item

O

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число

номер позиції в табличній частині

LineType

O

[0/1/2/3]

Дія: 0-зміна регулярної ціни, 1-зміна промоціни, 2–добавлення товару, 3-видалення товару. Поле на даний момент не використовується

EAN

O

Число (13)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Рядок (10)

Артикул (внутрішній номер) в БД Метро

SupplierItemCode

O

Рядок

Код клієнта по товару

PreviousBuyerItemCode

O

Рядок (10)

Артикул підгрупи. Поле на даний момент не використовується

ExternalItemCode

O

Число (4-10)

код товару згідно довідника УКТ ЗЕД. Поле на даний момент не використовується

PreviousEAN

O

Рядок

Додатковий штрих-код продукту

PreviousBuyerItemCode

O

Рядок

Додатковий внутрішній артикул

PreviousSupplierItemCode

O

Рядок

Додатковий код клієнта по товару

ItemDescription

M

Рядок (100)

Опис товарної позиції

ItemType

O

Тип позиції. Поле на даний момент не використовується

ProductType

O

Тип товару. Поле на даний момент не використовується

PromotionalQuantity

O

Рядок (50)

Кількість промо товару

ProductLifespan

O

Термін служби продукту (початок блоку). Блок на даний момент не використовується

PeriodFormat

O

Формат періоду

Period

O

Період

ProductLifespan

Термін служби продукту (закінчення блоку)

PeriodStartDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок періоду дії

PeriodEndDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець періоду дії

UnitOfMeasure

O

Рядок (50)

Одиниця виміру. Поле на даний момент не використовується

UnitNetPrice

M

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна без ПДВ (закупівельна ціна в грн)

NewUnitNetPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Нова ціна без ПДВ. Поле на даний момент не використовується

CommissionAmount

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Компенсація грн. за шт реалізованого товару

UnitNetPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни (закупівельної ціни)

UnitNetPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії ціни (закупівельної ціни)

UnitGrossPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна з ПДВ. Поле на даний момент не використовується

NewUnitGrossPrice

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Нова ціна з ПДВ. Поле на даний момент не використовується

UnitGrossPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни з ПДВ. Поле на даний момент не використовується

UnitGrossPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії ціни з ПДВ. Поле на даний момент не використовується

PromotionalNetPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Промо ціна без ПДВ (закупівельна ціна (усі магазини)). Поле на даний момент не використовується

PromotionalPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії промо ціни. Поле на даний момент не використовується

PromotionalPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії промо ціни. Поле на даний момент не використовується

PromotionalGrossPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Промо ціна з ПДВ. Поле на даний момент не використовується

DiscountNetPrice

M

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна (закупівельна) зі знижкою без ПДВ в грн.

DiscountPriceStartDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Початок дії ціни зі знижкою. Поле на даний момент не використовується

DiscountPriceEndDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінець дії ціни зі знижкою. Поле на даний момент не використовується

DiscountGrossPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ціна зі знижкою з ПДВ. Поле на даний момент не використовується

SuggestedPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Рекомендована ціна. Поле на даний момент не використовується

CompensationNetPrice

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Компенсаційна ціна. Поле на даний момент не використовується

Discount

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Відсоток (%) зміни ціни

AgreedQuota

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Узгоджена квота з постачальником

CostServiceTwo

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Вартість послуги 2-го цінника за одиницю реалізованого товару (грн без ПДВ)

CostServiceThree

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Вартість послуги 3-го цінника за одиницю реалізованого товару (грн без ПДВ)

TaxRate

O

Позитивне число з плаваючою точкою (2 знака після коми)

Ставка податку. Поле на даний момент не використовується

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Lines

Таблична частина (закінчення блоку)

ProductCatalogue-Summary

O

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Число (5)

Кількість товарних позицій

ProductCatalogue-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-ProductCatalogue

Закінчення документа

Приклад METRO_7C (XML)

Приклад METRO_7C (JSON)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»