Додавання файла-вкладення (для CONDRA)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/eds/doc/body?body_type=content&doc_uuid=37c753a5-7746-4e3f-8485-332c16b63f83&gln=9864067620417&family=edi

URL параметри

gln (обов’язково) рядок (13) - номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта

АБО

guid (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

family (опціонально) int - сервіс (сімейство); допустимі значення:

  • edi

  • uzd

body_type (обов’язково) String - тип тіла документа; можливі значення:

  • content - base64 контент без підписів/печаток;

  • json - json документа;

  • sign - base64 тіло підпису;

  • xml - тіло документа в xml форматі

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/pkcs7-signature – для p7s файла

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet – для Excel

… etc MIME типізація

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається тіло файла в бінарному вигляді.

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).