Отримати тіло документа/підпису

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/eds/doc/download?gln=9864067620417&doc_uuid=f7b2c329-58ea-4800-a984-3bfba37824bd&file_name=dokdok1&format=pdf

URL параметри

gln - String (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - String; GUID організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_uuid - UUID; UUID документа

file_name (опціонально) - String; назва файлу для завантаження

format (опціонально) - String; формат файлу для завантаження (якщо не вказано - ZIP); можливі варіанти:

  • XLS

  • PDF

  • XML

  • P7S

  • ZIP

response_type (опціонально) - String; формат відповіді сервера (якщо не вказано - file); можливі варіанти:

  • bytes - відповідь передається в бінарному вигляді;

  • file - відповідь передається у вигляді файла з розширенням

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/octet-stream

RESPONSE

У тілі відповідь передається тіло вказаного документа/підпису чи архів з усіма доступними форматами файлів.