Отримання даних/контенту квитанції

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/eds/doc/ticket/body?doc_uuid=533c45ec-f51a-456a-a0f2-ba7b17f3b95b&transaction_type=1&body_type=-1&gln=9864067620417&family=edi

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі

doc_uuid - рядок; UUID документа

transaction_type - число; тип транзакції

  • 1 - документ підписаний однією стороною (одним контрагентом)

  • 2 - документ підписаний з обох сторін (двома контрагентами)

  • 11 - запит на анулювання

  • 12 - підтвердження анулювання

  • 13 - відмова від підписання (з указуванням причини відмови)

body_type - число; тип тіла квитанції (індекс контента)

  • -1 - дані підпису (інфо в json форматі)

  • 1 - зміст підпису (контент в base64 форматі)

family (опціонально) - сімейство; можливі значення: edi

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/octet-stream

RESPONSE

В тілі відповіді в залежності від параметра body_type передаються дані підпису (json) або контент підпису (base64).