Отримання переліку роздрібних мереж, які пов’язані із заданим GLN

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу api/oas/retailers можливо отримати перелік всіх роздрібних мереж-контрагентів користувача.

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/oas/retailers?gln=9864065702429

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається інформація про розрібні мережі.