Відправка документа (без створення чернетки)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод є універсальним для різних типів документів і дозволяє одночасно створити та відправити документ без створення чернетки.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/eds/doc/create_and_send?doc_type=orders&gln=9864065702429

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_type - рядок; тип документа (опис параметру)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

multipart/form-data

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передєються тільки один файл-вкладення в форматі application/json чи application/xml чи application/pkcs7-signature (приклади запитів + специфікації документів)!

Примітка

При вказуванні application/pkcs7-signature доступна можливість обробки BASE64 формату.

RESPONSE

  • chain_uuid - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ

  • doc_uuid - ідентифікатор документа на платформі EDIN 2.0;

  • ticket_uuid - ідентифікатор квитанції

Примітка

Параметр ticket_uuid система повертає тільки у випадках, коли на існуючий документ намагаються створити додатковий тікет (підписання у відповідь, відмова від підпису, запит на анулювання). Тобто, якщо документ новий, система поверне у відповідь тільки chain_uuid та doc_uuid.

Приклад відповіді (JSON):

{
  "chain_uuid": "7ccff78e-ea42-47ea-81e4-5508ed4fbd51",
  "doc_uuid": "3698b501-e1ef-464d-a71a-58066f556114",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}