Заповнення індексів (додавання / оновлення полей екстрапараметрів)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Заповнення індексів необхідно для коректного відображення та пошуку документів. По факту це повтор «Створення CONDRA», але з іншими полями. Якщо на попередньому кроці отримали помилку, то необхідно переривати подальше виконання запитів.

URL

Метод запиту

PUT

URL запиту

/api/eds/doc/extra_fields?doc_uuid=37c753a5-7746-4e3f-8485-332c16b63f83&gln=9864067620417

URL параметри

gln (обов’язково) рядок (13) - номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта

АБО

guid (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передаються додаткові поля (поля екстрапараметрів). Приклад індиксації CONDRA та TRANSPORTATIONORDER

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).