Додати теги до документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/sd/eds/doc/tags?employee_uuid=7c30a623-b84f-44d1-bda1-fdcc5f8be3d7&doc_uuid=cc3e9944-6432-4145-a4bd-07b8407391be

URL параметри

employee_uuid (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор користувача

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту передається масив об’єктів: тегів для додавання.

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).