Відправити запрошення контрагентам

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим і виконується лише для завантажених в сервіс контрагентів.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/oas/partners/invite

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту через кому передається масив з ідентифікаторами завантажених в сервіс контрагентів (id) - id можливо отримати наступним методом.

Приклад запиту:

[233,234,236]

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).