XML Специфікації для роботи з Мережею «Comfy»


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (35)

Умови транспортування

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

O

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

MAXORDERPRICE

O

Число десяткове (18,2)

Максимальна роздрібна ціна (МРЦ)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O

Рядок (30)

Гарантійний термін

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове (2 знаки після коми)

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

 • 1 - товар буде поставлений без змін

 • 2 - зміна замовленої кількості

 • 3 - відмовлено в постачанні

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Рядок

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

LATESTDELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

XML-Приклад "Підтвердження замовлення" (ORDRSP)

JSON-Приклад "Підтвердження замовлення" (ORDRSP)


Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

PRICAT

Початок документа

ACTION

O

«9», «13», «15», «19», «51», «21», «99»

Тип документа: 9 - прайс-лист (повний), 13 - запит прайс-листа EDIN, 15 - для сервісу EDIN Distribution, 19 - запит прайс-листа EDIN2.0, 51 - відповідь на прайс-лист, 21 - доповнення існуючого прайс-листа, 99 - відмова на прайс-лист

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Вступає в силу з дати

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення дії прайс-листа

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Вступає в силу з часу

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення дії прайс-листа

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (35)

Номер договору на поставку

PRICATINFO

O

Рядок (75)

Вільний текст

ORDERCONTACT

O

Контактна інформація

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

CURRENCY

M

Рядок (3)

Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR)

STOREACTION

O

Дія для магазину (початок блоку)

STOREGLN

GLN магазину дії прайс-листа

STOREACTION

O

Дія для магазину (закінчення блоку)

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

CATALOGUE

M

Каталог (початок блоку)

POSITION

M

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

ACTION

O

« 2 »,« 3 »,« 4 »,« 27 »,« 29 »

Необхідна дія: 2 - додавання нових позицій, 3 - видалення, 4 - зміна, 27 - прийнято, 29 - не прийнято

ITEMAVAILABLE

O

Так / Ні

Доступність товару до замовлення: 0 - немає, 1 - так

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTGROUPCODE

O

Число (4)

Код групи товару

WARRANTY

M

Число позитивне

Гарантія (в місяцях)

IDSUPPLIER

O

Рядок (20)

Артикул в БД постачальника

IDBUYER

О

Рядок (20)

Артикул в БД покупця

MINORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна кількість у замовленні

MINORDERQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

MAXORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Максимальна кількість в замовленні

MAXORDERQUANTITYUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

QUANTITYOFCUINTUUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

IDNATIONAL

O

Рядок (35)

Код товару за національним класифікатором (код УКТЗЕД)

IDINTERNATIONAL

O

Рядок (35)

Код товару за міжнародним класифікатором

IDGPC

O

Рядок (35)

Код продукту відповідає Global Product Classification

REPLACEPRODUCT

O

Число (8, 10, 14)

Продукт для заміни

PRODUCTGROUP

O

Рядок (6)

Товарна група

ANALOGPRODUCT

O

Число (8, 10, 14)

Описаний продукт має аналог

BRAND

O

Рядок (75)

Бренд (торгова марка)

SUBBRAND

O

Рядок (75)

суббренд (торгова марка нижчого рівня)

VARIATY

O

Рядок (75)

Варіант (різновид) назви продукту

NEWPOSITION

O

Число (1, 0)

Відмітка «Новинка» (0 - відсутня; 1 - присутня)

PUBLICPOSITION

O

Число (1, 0)

Відмітка «Публічна позиція» (0 - відсутня; 1 - присутня)

PROMO

О

Число (1, 0)

Відмітка «Акція» (0 - відсутня; 1 - присутня)

BESTSELLER

О

Число (1, 0)

Відмітка «Хіт продажу» (0 - відсутня; 1 - присутня)

FUNCTIONNAME

O

Рядок (75)

Функціональна назва

PRODUCTNAME

M

Рядок (75)

Повна назва продукту

DEPTH

O

Число позитивне

Глибина

DEPTHUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

WIDTH

O

Число позитивне

Ширина

WIDTHUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

HEIGHT

O

Число позитивне

Висота

HEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

VOLUME

O

Число позитивне

Об’єм

VOLUMEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

WEIGHT

O

Число позитивне

Вага

WEIGHTUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

TEMPERATUREOFSTORAGE

O

Температура зберігання (початок блоку)

FROM

O

Число [-100; 100]

Від (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм)

TO

O

Число [-100; 100]

До (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм)

TEMPERATUREOFSTORAGE

Температура зберігання (закінчення блоку)

COUNTRYORIGIN

O

Рядок (2)

Країна виробник (код держави за стандартом ISO-3166 (2 букви))

BESTBEFORDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Придатний до

CERTIFICATEOFCONFORMITY

O

Рядок (35)

Номер сертифіката відповідності

HYGIENICCERTIFICATE

O

Рядок (35)

Номер гігієнічного сертифіката

TAXRATE

M

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

POSITIONCURRENCY

O

Рядок

код валюти (UAH, RUB, USD …) по позиції

BALANCE

O

Число десяткове

Поточний залишок (постачальник)

UNITPRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

M

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

UNIT

М

Рядок (3)

Одиниці виміру

RETAILPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована роздрібна ціна

ADVICEPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована ціна (державою)

MAXORDERPRICE

O

Число десяткове

Максимальна роздрібна ціна

MINORDERPRICE

O

Число десяткове

Мінімальна роздрібна ціна

DISCONT

Знижка (початок блоку)

PERUNIT

O

Число позитивне

За одиницю

PERCENT

O

Число десяткове

Знижка у відсотках

DISCONT

Знижка (закінчення блоку)

PACKAGE

O

Рядок (2, 3)

Тип упаковки

QUANTITYOFBOX

О

Число позитивне

Кількість коробок

QUANTITYOFPALLET

О

Число позитивне

Кількість палет

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PARTYAVAILABILITY

O

0 / 1

Наявність партії у товару: 0 - немає, 1 - так

SSCCAVAILABILITY

O

0/1

Ознака серійного номера: 0 - немає, 1 - так

PRODUCTFACTOR

O

Рядок (12)

Об’єднуюча ознака товару

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

BONUSRATE

O

Число десяткове

Бонусна ставка

FOREIGNTRADECODE

О

Рядок

Код УКТ ЗЕД

ENTERPRICE

О

Число

Введення позиції, грн

RETROBONUS

О

Число

Ретро-бонус,%

DELAYPAYMENT

О

Число

Відстрочка платежу

POSITIONCURRENCY

О

Код валюти, допустимі значення:UAH, EUR, USD

ACTUALQUANTITY

О

Число позитивне

Залишок по позиції

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

CATALOGUE

Каталог (закінчення блоку)

PRICAT

Закінчення документа

XML-Приклад "Прайс-листа" (PRICAT)

JSON-Приклад "Прайс-листа" (PRICAT)


Видаткова накладна (COMDOC_006)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документа

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документа

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документа: Видаткова накладна

КодТипуДокументу

M

«006»

Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документа

ТермінОплати

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін оплати по поставці товару

ТермінПідпису

O

Термін, дії підписання документа (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку терміну дії підписання

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії підписання

ТермінПідпису

Термін, дії підписання документа (завершення блоку)

НомерЗамовлення

M

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документа

ДокПідстава

M

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документа-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документа

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документа

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

МісцеДоставки

O

Місце доставки (початок блоку)

GLN

O

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки

Індекс

O

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

O

Рядок (50)

Місто

Вулиця

O

Рядок (50)

Вулиця

МісцеДоставки

Місце доставки (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ без знижки

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

СумаПФ

O (M - при КодКатегоріїПодатку=04=Пенсійний фонд)

Decimal (#.00)

Сума нарахувань до пенсійного фонду

СумаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ зі знижкою

СумаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума з ПДВ зі знижкою

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

СтавкаПДВ

M

Integer (2)

Ставка податку на додану вартість (%)

КодКатегоріїПодатку

M

Integer (2)

 • 01 - стандартний податок; можливі значення СтавкиПДВ: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка)

 • 02 - звільнений від сплати податку; можливі значення СтавкиПДВ=0 (інакше помилка)

 • 03 - нульова ставка (0%); можливі значення СтавкиПДВ=0 (інакше помилка)

 • 04 - Пенсійний фонд (ПДВ+ПФ)

ПенсійнийФонд

M

Integer (2)

Ставка податку на додану вартість («0»/«7»/«20»)

ЦінаРегулярна

O

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ

ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ зі знижкою

ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна з ПДВ зі знижкою

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки

ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою

ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ЗагальнаКількість

O

Integer

Загальна кількість товару по накладній

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документа

XML-Приклад "Видаткової накладної" (COMDOC_006)

JSON-Приклад "Видаткової накладної" (COMDOC_006)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»