XML Специфікації для роботи з мережею «Фоззі»


Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час доставки

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CAMPAIGNTYPE

O

Тип договору: MI – Invoice Matching

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

DOCTYPE

М

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна,

 • D - видалення,

 • F - фіктивність замовлення

INFO

М

Рядок (70)

Вільний текст

PREORDER

O

Попередні замовлення (початок блоку)

PREORDERNUM

O

Рядок (10)

Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)

PREORDER

O

Попередні замовлення (закінчення блоку)

EXCHANGE_SCHEMA_TYPE

М

Число (13)

Схема документообігу:

 • 0 - без ЮЗД

 • 2 - схема «Match Invoice»

 • 3 - схема «Не Match Invoice»

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

ORDERUNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDERPRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

DESCRIPTION

M

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

XML-Приклад ORDER

JSON-Приклад ORDER


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції?

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

M

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

INFO

M

Рядок (70)

Вільний текст

CAMPAIGNNUMBER

M

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

INVOICEPARTNER

M

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне (5)

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

M

Рядок (16)

Артикул (код товару) в БД покупця

DESCRIPTION

M

Рядок (70)

Опис продукту

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість; Підтверджена кількість товару для відвантаження

MINIMUMORDERQUANTITY

M

Число позитивне

Мінімальна кількість товару для замовлення

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

XML-Приклад ORDRSP

JSON-Приклад ORDRSP


Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В даному документі вказуються остаточні деталі поставки

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

IFTMIN

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (5)

Номер документа; повинен бути наступного формату X_Y, де Х — це порядковий номер машини, яка їде по замовленню Y — це загальна кількість машин, яка поїде по замовленню (MIN - 1, MAX - 99). Х повинен < або = Y. Наприклад 2_5.

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

М

Час (год: хв)

Час доставки

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна

DOCUMENT

Дані про документи (початок блоку)

DOCITEM

Дані про документ (початок блоку)

DOCTYPE

М

Рядок (2)

Допустимі значення:

 • «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер)

DOCNUMBER

М

Рядок (16)

Номер Замовлення

DOCNUMBERTN

О/M

Рядок (32)

Номер Кількісної накладної. Якщо в документі вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні.

DOCITEM

Дані про документ (закінчення блоку)

DOCUMENT

Дані про документи (закінчення блоку)

HEAD

Початок основного блоку

CONSIGNOR

M

Число (13)

GLN вантажовідправника (постачальника)

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITIONS

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції

PACKAGETYPE

О

Рядок (3)

Тип упаковки «(Тип палет: 09 – зворотний піддон; 200 – палета ISO 0 – 1/2 EURO Pallet; 201 – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet)»

PACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Кількість упаковок

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

MAXPACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Максимальна кількість упаковок

POSITIONS

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

IFTMIN

Закінчення документа

XML-Приклад IFTMIN

JSON-Приклад IFTMIN


Накладна за кількістю (DOCUMENTINVOICE_TN)

Тип документа «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE_TN) чи «Цінова накладна» (DOCUMENTINVOICE_PRN) визначається значенням, що передається в полі DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

M

Початок документа

Invoice-Header

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

InvoiceNumber

M

Рядок (16)

Номер документу

InvoiceDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

DocumentFunctionCode

M

Рядок (3)

Код типу документа:

 • TN - накладна за кількістю

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

Invoice-Header

Заголовок (закінчення блоку)

Invoice-Reference

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Документ-підстава (початок блоку)

Order

M

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер документу-підстави (замовлення)

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу-підстави (замовлення)

Order

Замовлення (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Документ-підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (початок блоку)

Buyer

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Блок покупця (початок)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

TaxID

M

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер

UtilizationRegisterNumber

M

Число(8,10)

Код ЄДРПОУ

Name

M

Рядок (60)

Назва контрагента

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Блок продавця (початок)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

TaxID

M

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер

UtilizationRegisterNumber

M

Число(8,10)

Код ЄДРПОУ

Name

M

Рядок (60)

Назва контрагента

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Точка доставки (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкту доставки

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення блоку)

Payer

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Платник (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) платника

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа платника

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (закінчення блоку)

Invoice-Lines

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Line

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

Line-Item

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 1

Позиція (початок блоку)

LineNumber

M

Ціле число (3)

Номер позиції в табличній частині

EAN

M

Число (13)

Штрих-код одиниці товару (продукту)

BuyerItemCode

M

Рядок (10)

Артикул в БД покупця

ItemDescription

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3)

Кількість поставлених одиниць товару

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру згідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…)

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Таблиця (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

XML-Приклад "Накладної за кількістю" (DOCUMENTINVOICE_TN)

JSON-Приклад "Накладної за кількістю" (DOCUMENTINVOICE_TN)


Цінова накладна (DOCUMENTINVOICE_PRN)

Тип документа «Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE_TN) чи «Цінова накладна» (DOCUMENTINVOICE_PRN) визначається значенням, що передається в полі DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

M

Початок документа

Invoice-Header

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

InvoiceNumber

M

Рядок (16)

Номер документу

InvoiceDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

DocumentFunctionCode

M

Рядок (3)

Код типу документа:

 • PRN - цінова накладна

ContractNumber

M

Рядок (35)

Номер договору

ContractDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

InvoiceQuantity

M

Ціле число

Загальна кількість накладних; значення поля повинно бути більшим або рівним значенню поля InvoiceSequences

InvoiceSequences

M

Ціле число

Порядковий номер накладної в ланцюжку

Invoice-Header

Заголовок (закінчення блоку)

Invoice-Reference

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Документ-підстава (початок блоку)

Order

O/M

Замовлення (початок блоку). Заповнюється при формуванні документа на підставі замовлення.

BuyerOrderNumber

M

Рядок (35)

Номер документу-підстави (замовлення)

BuyerOrderDate

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу-підстави (замовлення)

Order

Замовлення (закінчення блоку)

Invoice

M

Накладна за кількістю (початок блоку)

OriginalInvoiceNumber

 • M - для ORDER/EXCHANGE_SCHEMA_TYPE=2

 • O - для ORDER/EXCHANGE_SCHEMA_TYPE=3

Рядок (35)

Номер документу-підстави (Накладної за кількістю)

OriginalInvoiceDate

 • M - для ORDER/EXCHANGE_SCHEMA_TYPE=2

 • O - для ORDER/EXCHANGE_SCHEMA_TYPE=3

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу-підстави (Накладної за кількістю)

Invoice

Накладна за кількістю (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Документ-підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (початок блоку)

Buyer

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Блок покупця (початок)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

TaxID

M

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер

UtilizationRegisterNumber

M

Число(8,10)

Код ЄДРПОУ

Name

M

Рядок (60)

Назва контрагента

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Блок продавця (початок)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

TaxID

M

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер

UtilizationRegisterNumber

M

Число(8,10)

Код ЄДРПОУ

Name

M

Рядок (60)

Назва контрагента

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Точка доставки (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкту доставки

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення блоку)

Payer

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Платник (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) платника

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа платника

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Сторони (контрагенти), між якими укладено документ (закінчення блоку)

Invoice-Lines

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Line

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

Line-Item

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 1

Позиція (початок блоку)

LineNumber

M

Ціле число (3)

Номер позиції в табличній частині

EAN

M

Число (13)

Штрих-код одиниці товару (продукту)

BuyerItemCode

M

Рядок (10)

Артикул в БД покупця

ExternalItemCode

M

Рядок (4-10)

код УКТЗЕД

ItemDescription

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3)

Кількість поставлених одиниць товару

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру згідно Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) (шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…)

InvoiceUnitNetPrice

M

Decimal (18,5)

Ціна однієї одиниці без ПДВ

InvoiceUnitGrossPrice

M

Decimal (18,2)

Ціна однієї одиниці з ПДВ

TaxRate

M

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

TaxCategoryCode

M

S / E / Z

Код категорії податку:

 • S - стандартний податок; можливі значення TaxRate: 20/19/16/14/7/2 (інакше помилка)

 • E - звільнений від сплати податку; можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

 • Z - нульова ставка (0%); можливі значення TaxRate=0 (інакше помилка)

GrossAmount

M

Decimal (18,2)

Сума з ПДВ

TaxAmount

M

Decimal (18,2)

Сума податку

NetAmount

M

Decimal (18,2)

Сума без ПДВ

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Таблиця (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Разом (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума без ПДВ

TotalTaxAmount

M

Decimal (18,2)

Сума ПДВ

TotalGrossAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума з ПДВ

Invoice-Summary

Разом (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

XML-Приклад "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE_PRN)

JSON-Приклад "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE_PRN)


Акт невідповідності (COMDOC_009)

Акт невідповідності (COMDOC_009)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документа

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу комерційна дискусія

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Акт невідповідності

КодТипуДокументу

M

«009»

009=Акт невідповідності

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

M

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

M

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

M

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«Документ підстава тип»>PRN</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується тип документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«Документ підстава номер»>PMECNTEST4</Параметр>

M

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується номер документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«3» назва=«Документ підстава дата»>2021-10-29</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=3 вказується дата документа-підстави. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«6» назва=«Точка доставки»>4824034999996</Параметр>

M

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=6 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«7» назва=«ЭЦН»>[PMECNTEST4];[2021-10-30];[2021-10-29]</Параметр>

O

Рядок (250)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=7 через ; вказуються номер електронної цінової накладної, дата електронної цінової накладної та дата електронної кількісної накладної. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

M/O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку). Блок опціональний за наявності в документі поля: Параметр ІД=«…» назва=«ЭЦН»

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

АртикулПокупця

M

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ЗаявленаКількість

M

Decimal (#.00)

Заявлена кількість товарних позицій

ПрийнятаКількість

M

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

M

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

Текст

O

Рядок (100)

Додаткова інформація

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документа

XML-Приклад "Акта невідповідності" (COMDOC_009)

JSON-Приклад "Акта невідповідності" (COMDOC_009)


Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

«Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE) можливо створити лише коли в ланцюжку документів вже є COMDOC_009 від мережі (Фоззі)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

Document-Invoice

Початок документа

Invoice-Header

М

Початок основного блоку

InvoiceNumber

М

Число (15)

номер ТН

InvoiceDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата ТН

InvoiceCurrency

М

Рядок (3)

валюта

InvoicePostDate

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата відправки ТН

InvoicePostTime

O

Час (год: хв)

час відправки ТН

DocumentFunctionCode

М

Рядок (3)

Код типу документа:

 • CTN - коригувальна товарна накладна

ContractNumber

М

Рядок (16)

номер договору на поставку

ContractDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

дата контракту

CorrectionReason

М

NAC / PAC, NRC / PRC

причина коригування:

 • NAC - коригування кількості на -

 • PAC - коригування кількості на +

 • NRC - коригування ціни на -

 • PRC - коригування ціни на +

Invoice-Header

Закінчення основного блоку

Invoice-Reference

Підстава (початок блоку)

Order

М

Замовлення (початок блоку)

BuyerOrderNumber

М

Число (6-10)

Номер замовлення

BuyerOrderDate

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

Order

M

Замовлення (закінчення блоку)

DeliveryNote

M

Повідомлення про доставку (початок блоку)

DeliveryNoteNumber

M

Номер документа-підстави

DeliveryNoteDate

M

Дата складання документа

DeliveryNote

M

Повідомлення про доставку (закінчення блоку)

Invoice-Reference

Підстава (закінчення блоку)

Invoice-Parties

M

Блок контрагентів (початок)

Buyer

M

Блок покупця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN покупця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер покупця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ покупця

Name

М

Рядок (175)

назва покупця

Buyer

Блок покупця (закінчення)

Seller

M

Блок продавця (початок)

ILN

М

Число (13)

GLN продавця

TaxID

М

Число (12)

Податковий ідентифікаційний номер продавця

UtilizationRegisterNumber

М

Число(8,10)

ЄДРПОУ продавця

Name

М

Рядок (175)

назва продавця

IBAN

O

UA + NN + 351005 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UA — (2 літери) — код країни (ГОСТ ISO 3166-1);

NN — (2 цифри) — контрольне число;

351005 — (6 цифр) — МФО;

XXX…XXX — (19 цифр) — рахунок клієнта.

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Seller

Блок продавця (закінчення)

DeliveryPoint

M

Точка доставки (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкту доставки

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

DeliveryPoint

Точка доставки (закінчення блоку)

Payer

M

Платник (початок блоку)

ILN

M

Число (13)

Глобальний номер розташування (GLN) точки доставки

Name

O

Рядок (80)

Юридична особа об’єкту доставки

CityName

M

Рядок (35)

Місто

StreetAndNumber

M

Рядок (140)

Вулиця і номер будинку

PostalCode

O

Рядок (9)

Поштовий код

Payer

Платник (закінчення блоку)

Invoice-Parties

Блок контрагентів (закінчення)

Invoice-Lines

M

Рядки ТН (початок блоку)

Line

M

Рядок (початок блоку)

Line-Item

M

Позиція (початок блоку)

LineNumber

М

Ціле число

номер позиції в табличній частині

EAN

М

Число (14)

Штрих-код продукту

BuyerItemCode

M

Строка (16)

Артикул в БД покупця

ExternalItemCode

M

Рядок (4-10)

код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД

ItemDescription

М

Рядок (210)

Опис товару

InvoiceQuantity

M

Decimal (18,3)

Замовлена кількість (кількість товару за накладною)

BuyerUnitOfMeasure

M

Рядок (10)

Одиниці виміру

InvoiceUnitNetPrice

M

Decimal (18,5)

Ціна однієї одиниці без ПДВ

InvoiceUnitGrossPrice

M

Decimal (18,2)

Ціна однієї одиниці з ПДВ

TaxRate

M

Число позитивне

Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%)

TaxAmount

M

Decimal (18,2)

Сума ПДВ по артикулу

NetAmount

M

Decimal (18,2)

Сума без ПДВ

GrossAmount

M

Decimal (18,2)

Сума з ПДВ

CorrectionInvoiceQuantity

M / -

Positive decimal (18,3)

Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Коригування кількості

CorrectionInvoiceUnitNetPrice

M / -

Positive decimal (18,5)

Ціна товару без ПДВ за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань

CorrectionInvoiceUnitGrossPrice

M / -

Positive decimal (18,5)

Ціна товару з ПДВ за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань

CorrectionNetAmount

M

Decimal (18,2)

Сума без ПДВ з урахуванням коригування

CorrectionTaxAmount

M

Decimal (18,2)

Сума ПДВ з урахуванням коригування

CorrectionGrossAmount

M

Decimal (18,2)

Сума з ПДВ з урахуванням коригування

Line-Item

Позиція (закінчення блоку)

Line

Рядок (закінчення блоку)

Invoice-Lines

Рядки ТН (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (початок блоку)

TotalLines

M

Ціле число

Кількість рядків в документі

TotalNetAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума без ПДВ

TotalTaxAmount

M

Decimal (18,2)

Сума ПДВ

TotalGrossAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума з ПДВ

Tax-Summary

Податки (початок блоку)

Tax-Summary-Line

Рядок податків (початок блоку)

CorrectionTaxAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума коригування ПДВ

CorrectionTaxableAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума коригування без ПДВ

CorrectionGrossAmount

M

Decimal (18,2)

Загальна сума коригування з ПДВ

Tax-Summary-Line

Рядок податків (закінчення блоку)

Tax-Summary

Податки (закінчення блоку)

Invoice-Summary

Підсумки (закінчення блоку)

Document-Invoice

Закінчення документа

XML-Приклад DOCCORINVOICE

JSON-Приклад DOCCORINVOICE


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»