XML Специфікації для роботи з мережею «Modern-Expo»


Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (70)

Умови транспортування

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (35)

Тип оплати доставки (Умови оплати)

DOCTYPE

M

Рядок (2)

Тип документа: PO - попереднє замовлення

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

PREORDER

O

Попередні замовлення (початок блоку)

PREORDERNUM

O

Рядок (10)

Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)

PREORDER

O

Попередні замовлення (закінчення блоку)

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

INFO

O

Рядок (250)

Вільний текст

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

DESCRIPTION

О

Рядок (250)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

XML-Приклад ORDER

JSON-Приклад ORDER


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції?

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

ACTION

О

« 4 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (35)

Умови оплати

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (35)

Умови транспортування

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

M

Рядок (250)

Опис продукту

PRICE

M

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна продукту

VAT

M

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O

Рядок (30)

Гарантійний термін

AMOUNT

M

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

 • 1 - товар буде поставлений без змін;

 • 2 - зміна замовленої кількості;

 • 3 - відмовлено в постачанні

ORDEREDQUANTITY

M

Decimal (#.000)

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Decimal (#.000)

Наявна кількість

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

XML-Приклад ORDRSP

JSON-Приклад ORDRSP


Рахунок (INVOICE)

Рахунок (INVOICE) є повідомленням; в якому містяться дані по оплаті наданих послуг і товарів. В Рахунку обов’язково вказується ціна продукту без ПДВ; ставка ПДВ для кожної товарної позиції і підраховується сумарна вартість Замовлення.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INVOICE

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Рядок (16)

Назва документа (380 - Рахунок)

NUMBER

М

Рядок (32)

Номер рахунку

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата створення рахунку

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

ORDERNUMBER

М

Рядок (32)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

O

Рядок (32)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

REFERENCEINVOICENUMBER

O

Рядок (32)

Номер рахунку

REFERENCEINVOICEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

VATSUM

O

Число десяткове

Сума ПДВ

INVOICETOTALAMOUNT

O

Число десяткове

Сума за рахунком

TAXABLEAMOUNT

O

Число десяткове

База оподаткування

FISCALNUMBER

О

Рядок (12)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

О

Рядок (12)

ЄДРПОУ

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (32)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору на поставку

MANAGER

О

Рядок (35)

Ім’я менеджера

ACCOUNTING

О

Рядок (35)

Ім’я головного бухгалтера

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (255)

Ім’я постачальника

SUPPLIERADRESS

O

Рядок (255)

Адреса постачальника

SUPPLIERCITY

O

Рядок (255)

Місто постачальника

SUPPLIERZIP

O

Рядок (5)

Індекс постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

BUYERNAME

O

Рядок (255)

Ім’я покупця

BUYERADRESS

O

Рядок (255)

Адреса покупця

BUYERCITY

O

Рядок (255)

Місто покупця

BUYERZIP

O

Рядок (5)

Індекс покупця

BUYERKPP

O

Рядок (12)

ЄДРПОУ покупця

BUYERINN

O

Рядок (12)

ІПН покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції.

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (20)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (20)

Артикул в БД покупця

INVOICEDQUANTITY

М

Decimal (#.000)

Кількість за рахунком

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

UNITPRICE

М

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна за одиницю (без ПДВ)

GROSSPRICE

O

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна за одиницю з ПДВ

AMOUNT

М

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

DESCRIPTION

M

Рядок (25)

Опис продукту

AMOUNTTYPE

O

Число (3)

Службове поле (значення=203)

TAX

Логістика (початок блоку)

TAXTYPECODE

М

Рядок (3)

Код податку (ПДВ)

TAXRATE

М

Число (2)

Ставка податку (ПДВ,%)

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

CATEGORY

М

Рядок (1)

S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір

TAX

Логістика (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INVOICE

Закінчення документа

XML-Приклад INVOICE

JSON-Приклад INVOICE


Видаткова накладна (COMDOC_006)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (32)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Видаткова накладна

КодТипуДокументу

M

«006»

Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінОплати

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін оплати по поставці товару

ТермінПідпису

O

Термін, дії підписання документу (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку терміну дії підписання

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії підписання

ТермінПідпису

Термін, дії підписання документу (завершення блоку)

НомерЗамовлення

M

Рядок (32)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

M

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

M

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (32)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Відправник

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (255)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (12)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

МФО

O

Integer (6)

МФО банку

ПоточРах

O

Integer (19)

Поточний рахунок контрагента

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

M

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

МісцеДоставки

O

Місце доставки (початок блоку)

GLN

O

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки

Індекс

O

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

O

Рядок (50)

Місто

Вулиця

O

Рядок (50)

Вулиця

МісцеДоставки

Місце доставки (завершення блоку)

Параметри

M

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до основних полей специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>4829900017590</Параметр>

M

Рядок (255)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд №8</Параметр>

M

Рядок (255)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

M

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (4)

Номер позиції

Штрихкод

M

Рядок (20)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

АртикулПродавця

M

Рядок (20)

Артикул продавця

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів

Найменування

M

Рядок (250)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

M

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

M

Decimal (#.00000)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

M

Decimal (#.00000)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ без знижки

СумаПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

M

Decimal (#.00)

Сума

СумаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ зі знижкою

СумаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума з ПДВ зі знижкою

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

СтавкаПДВ

M

«0»/«7»/«20»

Ставка податку на додану вартість (%); Допустиме значення: 0 / 7 / 20

ЦінаРегулярна

O

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ

ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ зі знижкою

ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна з ПДВ зі знижкою

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки

ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою

ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою

ПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

M

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

XML-Приклад COMDOC_006

JSON-Приклад COMDOC_006


Товарна специфікація (COMDOC_008)

Товарна специфікація (COMDOC_008)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (32)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Товарна специфікація

ТипСхеми

M

1

0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження)

КодТипуДокументу

M

«008»

Допустиме значення: 008 => Товарна специфікація (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінДії

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

Початок

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

Кінець

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

ТермінДії

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

НомерЗамовлення

M

Рядок (32)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

M

Рядок (255)

Місце укладання документу

ДокПідстава

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (32)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Договір

КодТипуДокументу

M

«001»

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (255)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (12)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

<Параметр ІД=«1» назва=«Точка доставки»>4829900017590</Параметр>

O

Рядок (255)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=1 вказується точка доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«2» назва=«Адреса доставки»>Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд №8</Параметр>

O

Рядок (255)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«3» назва=«Дата поставки»>2021-08-31</Параметр>

O

Рядок (255)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

<Параметр ІД=«4» назва=«Код Валюти»>EUR</Параметр>

O

Рядок (255)

Додаткові параметри. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. Для ІД=2 вказується розшифровка адреси доставки. Максимальна кількість тегів – 99.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (4)

Номер позиції

Штрихкод

M

Рядок (20)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

M

Рядок (20)

Артикул покупця

АртикулПродавця

M

Рядок (20)

Артикул продавця

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

M

Рядок (250)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

M

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

M

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

ВсьогоПоРядку

M

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

M

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

ЦінаРегулярна

M

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

M

Decimal (#.00000)

Цiна без ПДВ

ЦінаЗПДВ

M

Decimal (#.00000)

Ціна за одиницю з ПДВ

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

СтавкаПДВ

M

Ставка податку на додану вартість

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

XML-Приклад COMDOC_008

JSON-Приклад COMDOC_008


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»