XML Специфікації для роботи з мережею «Modern-Expo»


Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

EXCHANGE_SCHEMA_TYPE

O

лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива

VERSION

O

Число позитивне

Версія замовлення

PROMO

O

« 0 »,« 1 »

Акція: 0 - немає, 1 - є

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

SHIPMENTTIME

O

Час (год: хв)

Час відвантаження

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

ORDERREFERENCENUMBER

Рядок (16)

Унікальний номер замовлення для відстеження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (закінчення блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

TRANSPORTATIONTYPES

O

Рядок (35)

Вид транспортування

TRANSPORTATIONMEANS

O

Рядок (70)

Транспортний засіб

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (70)

Умови транспортування

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (35)

Тип оплати доставки (Умови оплати)

TRANSPORTATIONROUTE

O

Рядок (70)

Маршрут доставки

BLANKETORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер бланкового замовлення

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

DOCTYPE

O

Рядок (2)

Тип документа: PO - попереднє замовлення

CORRNUMBER

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата не раніше

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата не пізніше

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

BRANCHCODE

O

Рядок

Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К )

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

DISCOUNTVALUE

O

Число позитивне

Розмір знижки

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

QUANTITYOFCUINTU

О

Число позитивне

Кількість в упаковці

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

QUANTITYOFPACKS

О

Число позитивне

Кількість упаковок

ORDERPRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

О

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

VAT

O

Число десяткове

Ставка ПДВ,%

CLAIMEDDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Оголошена дата доставки

CLAIMEDDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Оголошений час доставки

DELIVERYPLACE

О

Число (13)

GLN кінцевого місця доставки

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

PRODUCTIONCODE

О

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

POSITIONKGM

O

Всього кілограм по позиції

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

COMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер постачальника

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Поставка не пізніше зазначеного часу

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Число позитивне

Ідентифікатор упаковки

CATEGORYNAME

O

Рядок (70)

Найменування категорії товару

BRENDNAME

O

Рядок (70)

Найменування бренду

GROUPNAME

Найменування групи товару

NOVELTY

O

Новинка

COUNTPIECESINBOX

O

Число позитивне

Кількість частин в упаковці

COUNTBOXESINLAYER

O

Число позитивне

Кількість упаковок на 1 рівні

COUNTPERPALLET

O

Число позитивне

Кількість на палеті

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

PALLETS

O

Число позитивне

Кількість палет

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

O

Число позитивне

Діаметр

PRICEWITHDISCOUNT

O

Число десяткове

Ціна з урахуванням знижки

BOXESCOUNT

O

Число позитивне

Кількість упаковок

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

SERVICEDESCRIPTION

О/M (обов’язковий тільки для Замовлення послуги - ORDER з полем DOCTYPE=OS)

Рядок (500)

Назва послуги

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

Приклад ORDER


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції?

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

O

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

PRICE

O

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна продукту

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна продукту c ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O/M

Рядок (30)

Гарантійний термін. Поле обов’язкове для клієнтів Модерн Експо

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Число позитивне

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

Приклад ORDRSP


Рахунок (INVOICE)

Рахунок (INVOICE) є повідомленням; в якому містяться дані по оплаті наданих послуг і товарів. В Рахунку обов’язково вказується ціна продукту без ПДВ; ставка ПДВ для кожної товарної позиції і підраховується сумарна вартість Замовлення.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INVOICE

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Рядок (16)

Назва документа (380 - Рахунок)

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер рахунку

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата створення рахунку

INVOICETYPE

М

Число (1)

Тип документа: 0-Оригінал, 1-Коригування

INVOICENUMBER

М/-

Рядок (16)

Номер рахунку; поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

INVOICEDATE

М/-

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку; поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

ORDERNUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер пов. про прийом

RECADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата пов. про прийом

REFERENCEINVOICENUMBER

O

Рядок (15)

Номер рахунку

REFERENCEINVOICEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

GOODSTOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Всього без ПДВ

POSITIONSAMOUNT

М

Число десяткове

Всього за позиціями

VATSUM

М

Число десяткове

Сума ПДВ

INVOICETOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Сума за рахунком

TAXABLEAMOUNT

М

Число десяткове

База оподаткування

DISCOUNTAMOUNT

О

Число позитивне

Сума знижки

CONDITIONSAMOUNT

О

Число позитивне

Узгоджена сума оплати

FREIGHTCHARGE

О

Число позитивне

Плата за перевезення вантажу

PAYMENTORDERNUMBER

О

Рядок (35)

Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки

FISCALNUMBER

О

Рядок (35)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

О

Рядок (35)

ЄДРПОУ

VATNUMBER

О

Рядок (16)

Номер свід. ПДВ

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору на поставку

MANAGER

О

Рядок (35)

Ім’я менеджера

ACCOUNTING

О

Рядок (35)

Ім’я головного бухгалтера

VAT

М

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT

Момент подання документів на поставку, можливі значення: 0 - До початку поставки товару; 1 - Після поставки товару

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

SUPPLIERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса постачальника

SUPPLIERCITY

O

Рядок (70)

Місто постачальника

SUPPLIERZIP

O

Рядок (35)

Індекс постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

BUYERNAME

O

Рядок (35)

Ім’я покупця

BUYERADRESS

O

Рядок (35)

Адреса покупця

BUYERCITY

O

Рядок (35)

Місто покупця

BUYERZIP

O

Число позитивне

Індекс покупця

BUYERINN

O

Число позитивне

ІПН покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

DELIVERYTERMS

О

Тип відвантаження; можливі значення: 1 - Самовивіз; 2 - Доставка постачальником

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

INVOICEPARTNERINN

O

Число позитивне

ІПН платника

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

CONSEGNORNAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажовідправника

CONSEGNORADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажовідправника

CONSEGNORCITY

O

Рядок (35)

Місто вантажовідправника

CONSEGNORZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажовідправника

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

CONSIGNEENAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажоодержувача

CONSIGNEEADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажоодержувача

CONSIGNEECITY

O

Рядок (35)

Місто вантажоодержувача

CONSIGNEEZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажоодержувача

CONSIGNEEINN

O

Число позитивне

ІПН вантажоодержувача

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

BANKNAME

O

Рядок (70)

Найменування банку

BANKMFONUMBER

О

Число (6)

МФО банку

BANKACCOUNT

Рядок (35)

Номер р/р

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції.

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

IDPRODUCER

О

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

INVOICEDQUANTITYBEFORE

M/-

Число позитивне

Кількість в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

INVOICEDQUANTITYAFTER

M/-

Число позитивне

Кількість в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

PRODINN

O

Число позитивне

ІПН виробника/імпортера

INVOICEDQUANTITY

М/-

Число позитивне

Кількість за рахунком; поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

UNITPRICEBEFORE

M/О

Число позитивне

Ціна без НДС в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1

UNITPRICEAFTER

M/О

Число позитивне

Ціна без НДС в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1

GROSSPRICEBEFORE

M/-

Число позитивне

Ціна з НДС в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

GROSSPRICEAFTER

M/-

Число позитивне

Ціна з НДС в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTWITHVATBEFORE

M/-

Число позитивне

Сума з НДС товару в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTWITHVATAFTER

M/-

Число позитивне

Сума з НДС товару в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTBEFORE

M/-

Число позитивне

Сума товару в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTAFTER

M/-

Число позитивне

Сума товару в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

UNITPRICE

М/-

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна за одиницю (без ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

ADVICEPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована ціна (державою)

GROSSPRICE

O/-

Число десяткове (5 знаків після коми)

Ціна за одиницю з ПДВ; поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

GROSSAMOUNT

O

Число десяткове

Сума з ПДВ

AMOUNT

М/-

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

AMOUNTWITHVAT

O/-

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Рядок (35)

Номер державної митної декларації (ВМД)

CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата ВМД

FOREIGNTRADECODE

О

Рядок (35)

Код товара по УКТВЕД11 (для України)

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTTYPE

М

Число (3)

Службове поле

TAX

Логістика (початок блоку)

FUNCTION

М

Число (1)

5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок

TAXTYPECODE

М

Рядок (3)

Код податку (ПДВ)

TAXRATE

М

Число (3)

Ставка податку (ПДВ,%)

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

CATEGORY

М

Рядок (1)

S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір

TAX

Логістика (закінчення блоку)

PRODUCTIONCODE

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

BOTTLING

Партія розливу (початок блоку)

BOTTLINGNUMBER

Число (2)

Номер партії розливу

BOTTLINGDATE

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата партії розливу

BOTTLING

Партія розливу (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INVOICE

Закінчення документа

Приклад INVOICE


Видаткова накладна (COMDOC_006)

Видаткова накладна (COMDOC_006)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Видаткова накладна

КодТипуДокументу

M

«006»

Допустиме значення: 006 => Видаткова накладна (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінОплати

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін оплати по поставці товару

ТермінПідпису

O

Термін, дії підписання документу (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку терміну дії підписання

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії підписання

ТермінПідпису

Термін, дії підписання документу (завершення блоку)

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

ДокПідстава

M

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант;

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

МісцеДоставки

O

Місце доставки (початок блоку)

GLN

O

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) місця доставки

Індекс

O

Integer (5)

Індекс

Область

O

Рядок (50)

Область

Місто

O

Рядок (50)

Місто

Вулиця

O

Рядок (50)

Вулиця

МісцеДоставки

Місце доставки (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

КодУКТЗЕД

O

Integer (10)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

БазоваЦіна

O

Decimal (#.00000)

Ціна за одиницю без ПДВ

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Ціна

O

Decimal (#.00000)

Ціна за одиницю з ПДВ

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ без знижки

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

СумаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ зі знижкою

СумаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума з ПДВ зі знижкою

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

ЦінаРегулярна

O

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ

ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна без ПДВ зі знижкою

ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Цiна з ПДВ зі знижкою

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки

ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою

ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоДокументу

O

Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_006


Товарна специфікація (COMDOC_008)

Товарна специфікація (COMDOC_008)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

M

Початок документу

Заголовок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Заголовок (початок блоку)

НомерМаркетингДоговору

O

Рядок (16)

Номер маркетингового договору

ДатаМаркетингДоговору

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата маркетингового договору

НазваАкції

O

Рядок (255)

Назва акції

ОплатаЗаАктиваціюАкції

O

Число (1, 2 чи 3)

Оплата за активаціїю акції:

 • 1 - «Безкоштовно»,

 • 2 - «З маркетингового бюджету»,

 • 3 - «Окремий рахунок»

ОплатаЗаКомпенсацію

O

Число (1 чи 2)

Оплата за компенсацию:

 • 1 - «З маркетингового бюджету»,

 • 2 - «Окремий рахунок»

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Тип документу: Товарна специфікація

ТипСхеми

O

0 чи 1

0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження)

КодТипуДокументу

M

«008»

Допустиме значення: 008 => Товарна специфікація (всі підтипи COMDOC)

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ТермінДії

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку)

Початок

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата початку дії документу

Кінець

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення терміну дії документу

ТермінДії

Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку)

НомерЗамовлення

O

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце укладання документу

ДокПідстава

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10

Документ-підстава (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (30)

Номер документу-підстави

ТипДокументу

M

Рядок (50)

Типи документів: Договір, Додаткова угода…(типи коммерційних документів)

КодТипуДокументу

M

«001» / «002» / «003» …

Код типу документу

ДатаДокументу

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

ДокПідстава

Документ-підстава (завершення блоку)

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

M

Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

M

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення:

 • Покупець;

 • Отримувач;

 • Продавець;

 • Замовник;

 • Виконавець;

 • Перевізник;

 • Платник;

 • Підрядник;

 • Відправник;

 • Вантажоодержувач;

 • Вантажовідправник;

 • Експедитор;

 • Клієнт;

 • Консультант

КонтактнаОсоба

O

Рядок (255)

Відповідальна особа (ПІБ, контакти постачальника)

ВидОсоби

M

Рядок (20)

Допустимі значення:

 • Юридична

 • Фізична

НазваКонтрагента

M

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

M

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

IBAN

O

Рядок (35)

IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках)

Телефон

O

Рядок (20)

Телефон

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

O

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

O

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Параметри

O

Параметри (завершення блоку)

Таблиця

O

Кількіть входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

M

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

ПроцентКомпенсації

O

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 2 знака після коми)

Процент компенсації

СумаЗаАктиваціюАкції

O

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Сума за активацію акції

РекомендованаРоздрібнаЦінаЗПДВ

O

Позитивне число з плаваючою точкою (6 знаків до коми, 4 знака після коми)

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

Штрихкод

O

Рядок (13)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

АртикулПокупця

O

Рядок (10)

Артикул покупця

АртикулПродавця

O

Рядок (10)

Артикул продавця

Найменування

M

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ПрийнятаКількість

O

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

O

Рядок (10)

Одиниці виміру 2

Гарантія

O

Рядок (30)

Гарантійний термін

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (початок блоку)

ЦінаБезПДВ

O

Decimal (#.00000)

Цiна без ПДВ

ЦінаЗПДВ

O

Decimal (#.00000)

Ціна за одиницю з ПДВ

ЦінаРегулярна

Регулярна ціна (завершення блоку)

ВсьогоПоРядку

O

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Загальна сума по рядку (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ

СумаПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума

ВсьогоПоРядку

Загальна сума по рядку (завершення блоку)

СтавкаПДВ

Ставка податку на додану вартість

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ВсьогоПоДокументу

Підсумкові значення за документом (початок блоку)

СумаБезПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума без ПДВ по документу

ПДВ

O

Decimal (#.00)

Сума ПДВ по документу

Сума

O

Decimal (#.00)

Сума по документу

ВсьогоПоДокументу

Підсумкові значення за документом (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

O

Завершення документу

Приклад COMDOC_008


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»