XML Специфікації для роботи з Сільпо

XML специфікації електронних документів

У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними при роботі з мережею Сільпо на платформі EDI-N.

Для детальної інформації ознайомтесь з Інструкцією по роботі з мережею Сільпо.Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час доставки

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNTYPE

O

Тип договору: MI – Invoice Matching

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

DOCTYPE

М

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна,

 • D - видалення,

 • F - фіктивність замовлення

INFO

М

Рядок (70)

Вільний текст

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

INVOICEPARTNER

M

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

ORDERUNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

MINIMUMORDERQUANTITY

M

Число позитивне

Мінімальна кількість товару для замовлення

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

DESCRIPTION

M

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції?

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

M

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

INFO

M

Рядок (70)

Вільний текст

CAMPAIGNNUMBER

M

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

INVOICEPARTNER

M

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне (5)

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

M

Рядок (16)

Артикул (код товару) в БД покупця

DESCRIPTION

M

Рядок (70)

Опис продукту

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість; Підтверджена кількість товару для відвантаження

MINIMUMORDERQUANTITY

M

Число позитивне

Мінімальна кількість товару для замовлення

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на Замовлення (ORDER). При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

М

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (70)

Номер договору на поставку

TRANSPORTQUANTITY

М

Ціле позитивне число

Загальна кількість машин; кількість повідомлень про відвантаження в межах одного замовлення покупця(число >1 або =1)

TRANSPORTID

М

Ціле позитивне число

Порядковий номер транспортного засобу/повідомленя про відвантаження (число < або = TRANSPORTQUANTITY й не може бути більше)

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

О

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

М

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне (5)

Номер товарної позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDBUYER

М

Рядок (15)

Артикул в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

М

Число позитивне (15)

кількість, відвантаженого товару що поставляється

ORDEREDQUANTITY

М

Число позитивне (15)

Замовлена кількість

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

AMOUNT

М

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

PRICE

М

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

TAXRATE

М

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

DESADV

Закінчення документа


Повідомлення про прийом (RECADV)

Повідомлення про прийом (RECADV) використовується для оповіщення постачальників про прийом товарів. Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і може вказувати на розбіжності між фактично отриманим товаром і зазначеним у документації.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

RECADV

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про прийом

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

RECEPTIONDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прийому товару

RECEPTIONTIME

О

Час (год: хв)

Час прийому товару

ORDERNUMBER

М

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DESADVNUMBER

М

Рядок (15)

Номер повідомлення про відвантаження

DESADVDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (16)

Номер договору на поставку

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

М

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

М

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

М

Рядок (15)

Артикул в БД покупця

ACCEPTEDQUANTITY

М

Число позитивне

Прийнята кількість товару

ACCEPTEDUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

DELIVERQUANTITY

М

Число позитивне

Кількість товару, що поставляється

ORDERQUANTITY

М

Число позитивне

Замовлена кількість товару

PRICE

М

Число десяткове

Ціна однієї одиниці продукції без ПДВ

PRICEWITHVAT

М

Число десяткове

Ціна однієї одиниці продукції з ПДВ

AMOUNT

М

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

М

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

VAT

М

Число позитивне

Ставка ПДВ (%)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

RECADV

Закінчення документа


Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В даному документі вказуються остаточні деталі поставки

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

IFTMIN

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (5)

Номер документа; повинен бути наступного формату X_Y, де Х — це порядковий номер машини, яка їде по замовленню Y — це загальна кількість машин, яка поїде по замовленню (MIN - 1, MAX - 99). Х повинен < або = Y. Наприклад 2_5.

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

М

Час (год: хв)

Час доставки

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна

DOCUMENT

Дані про документи (початок блоку)

DOCITEM

Дані про документ (початок блоку)

DOCTYPE

М

Рядок (2)

Допустимі значення:

 • «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер)

DOCNUMBER

М

Рядок (16)

Номер Замовлення

DOCNUMBERTN

О/M

Рядок (32)

Номер Кількісної накладної. Якщо в документі вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні.

DOCITEM

Дані про документ (закінчення блоку)

DOCUMENT

Дані про документи (закінчення блоку)

HEAD

Початок основного блоку

CONSIGNOR

M

Число (13)

GLN вантажовідправника (постачальника)

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITIONS

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції

PACKAGETYPE

О

Рядок (3)

Тип упаковки «(Тип палет: 09 – зворотний піддон; 200 – палета ISO 0 – 1/2 EURO Pallet; 201 – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet)»

PACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Кількість упаковок

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

MAXPACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Максимальна кількість упаковок

POSITIONS

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

IFTMIN

Закінчення документа

Приклад IFTMIN


Акт невідповідності (COMDOC_009)

Акт невідповідності (COMDOC_009)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

Початок документу

Заголовок

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу комерційна дискусія

ТипДокументу

Рядок (50)

Акт невідповідності

КодТипуДокументу

«009»

009=Акт невідповідності

ДатаДокументу

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

M

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Таблиця

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

АртикулПокупця

M

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ЗаявленаКількість

Decimal (#.00)

Заявлена кількість товарних позицій

ПрийнятаКількість

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

Рядок (10)

Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…

БазоваЦіна

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

Текст

Рядок (100)

Додаткова інформація

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»


Звіт про відвантаження (CONTRL)

Звіт про відвантаження (CONTRL) являється завершаючим документом в логіці документообігу з ТМ Сільпо - відправляється постачальником у відповідь на RECADV (Повідомлення про прийом)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

CONTRL

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа RECADV (Повідомлення про прийом)

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД ГГ:ММ:СС)

Поточна дата

RECADVDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа RECADV (Повідомлення про прийом)

ORDERNUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа ORDER (Замовлення)

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа ORDER (Замовлення)

SENDER

M

Число (13)

GLN одержувача (з Повідомлення про прийом)

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN відправника (з Повідомлення про прийом)

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

ACTION

M

Число (1)

Допустиме значення «1»

CONTRL

Закінчення документа


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.