XML Специфікації для роботи з Сільпо

XML специфікації електронних документів

У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними при роботі з мережею Сільпо на платформі EDI-N.

Для детальної інформації ознайомтесь з Інструкцією по роботі з мережею Сільпо.Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час доставки

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNTYPE

O

Тип договору: MI – Invoice Matching

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

DOCTYPE

М

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна,

 • D - видалення,

 • F - фіктивність замовлення

INFO

М

Рядок (70)

Вільний текст

PREORDER

O

Попередні замовлення (початок блоку)

PREORDERNUM

O

Рядок (10)

Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)

PREORDER

O

Попередні замовлення (закінчення блоку)

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

INVOICEPARTNER

M

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

ORDERUNIT

M

Рядок (3)

Одиниці виміру

MINIMUMORDERQUANTITY

M

Число позитивне

Мінімальна кількість товару для замовлення

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

DESCRIPTION

M

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

XML-Приклад ORDER

JSON-Приклад ORDER


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції?

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

M

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

INFO

M

Рядок (70)

Вільний текст

CAMPAIGNNUMBER

M

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

INVOICEPARTNER

M

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне (5)

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

M

Рядок (16)

Артикул (код товару) в БД покупця

DESCRIPTION

M

Рядок (70)

Опис продукту

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

О

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість; Підтверджена кількість товару для відвантаження

MINIMUMORDERQUANTITY

M

Число позитивне

Мінімальна кількість товару для замовлення

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

XML-Приклад ORDRSP

JSON-Приклад ORDRSP


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на Замовлення (ORDER). При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

О

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

М

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (70)

Номер договору на поставку

TRANSPORTQUANTITY

М

Ціле позитивне число

Загальна кількість машин; кількість повідомлень про відвантаження в межах одного замовлення покупця(число >1 або =1)

TRANSPORTID

М

Ціле позитивне число

Порядковий номер транспортного засобу/повідомленя про відвантаження (число < або = TRANSPORTQUANTITY й не може бути більше)

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

О

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

М

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне (5)

Номер товарної позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDBUYER

М

Рядок (15)

Артикул в БД покупця

BUYERNUMBER

О

Число ціле (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

М

Число позитивне (15)

кількість, відвантаженого товару що поставляється

ORDEREDQUANTITY

М

Число позитивне (15)

Замовлена кількість

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

AMOUNT

М

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

PRICE

М

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

TAXRATE

М

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

DESADV

Закінчення документа

XML-Приклад DESADV

JSON-Приклад DESADV


Повідомлення про прийом (RECADV)

Повідомлення про прийом (RECADV) використовується для оповіщення постачальників про прийом товарів. Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і може вказувати на розбіжності між фактично отриманим товаром і зазначеним у документації.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

RECADV

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер повідомлення про прийом

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

RECEPTIONDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прийому товару

RECEPTIONTIME

О

Час (год: хв)

Час прийому товару

ORDERNUMBER

М

Рядок (16)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DESADVNUMBER

М

Рядок (15)

Номер повідомлення про відвантаження

DESADVDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата повідомлення про відвантаження

CAMPAIGNNUMBER

М

Рядок (16)

Номер договору на поставку

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

М

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

М

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

М

Рядок (15)

Артикул в БД покупця

ACCEPTEDQUANTITY

М

Число позитивне

Прийнята кількість товару

ACCEPTEDUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

DELIVERQUANTITY

М

Число позитивне

Кількість товару, що поставляється

ORDERQUANTITY

М

Число позитивне

Замовлена кількість товару

PRICE

М

Число десяткове

Ціна однієї одиниці продукції без ПДВ

PRICEWITHVAT

М

Число десяткове

Ціна однієї одиниці продукції з ПДВ

AMOUNT

М

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

М

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

VAT

М

Число позитивне

Ставка ПДВ (%)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

RECADV

Закінчення документа

XML-Приклад RECADV

JSON-Приклад RECADV


Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В даному документі вказуються остаточні деталі поставки

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

IFTMIN

Початок документа

NUMBER

М

Рядок (5)

Номер документа; повинен бути наступного формату X_Y, де Х — це порядковий номер машини, яка їде по замовленню Y — це загальна кількість машин, яка поїде по замовленню (MIN - 1, MAX - 99). Х повинен < або = Y. Наприклад 2_5.

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

М

Час (год: хв)

Час доставки

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна

DOCUMENT

Дані про документи (початок блоку)

DOCITEM

Дані про документ (початок блоку)

DOCTYPE

М

Рядок (2)

Допустимі значення:

 • «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер)

DOCNUMBER

М

Рядок (16)

Номер Замовлення

DOCNUMBERTN

О/M

Рядок (32)

Номер Кількісної накладної. Якщо в документі вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні.

DOCITEM

Дані про документ (закінчення блоку)

DOCUMENT

Дані про документи (закінчення блоку)

HEAD

Початок основного блоку

CONSIGNOR

M

Число (13)

GLN вантажовідправника (постачальника)

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

POSITIONS

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції

PACKAGETYPE

О

Рядок (3)

Тип упаковки «(Тип палет: 09 – зворотний піддон; 200 – палета ISO 0 – 1/2 EURO Pallet; 201 – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet)»

PACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Кількість упаковок

PACKAGEWIGHT

O

Число десяткове

Вага

MAXPACKAGEQUANTITY

O

Число десяткове

Максимальна кількість упаковок

POSITIONS

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

IFTMIN

Закінчення документа

XML-Приклад IFTMIN

JSON-Приклад IFTMIN


Акт невідповідності (COMDOC_009)

Акт невідповідності (COMDOC_009)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ЕлектроннийДокумент

Початок документу

Заголовок

Заголовок (початок блоку)

НомерДокументу

M

Рядок (16)

Номер документу комерційна дискусія

ТипДокументу

Рядок (50)

Акт невідповідності

КодТипуДокументу

«009»

009=Акт невідповідності

ДатаДокументу

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата складання документу

НомерЗамовлення

M

Рядок (20)

Номер замовлення за документом

ДатаЗамовлення

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата здійснення замовлення

МісцеСкладання

O

Рядок (255)

Місце складання документу

Заголовок

Заголовок (завершення блоку)

Сторони

Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1

Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)

Контрагент

Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10

Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача

СтатусКонтрагента

M

Рядок (30)

Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант

ВидОсоби

Рядок (20)

Допустимі значення: Юридична Фізична

НазваКонтрагента

Рядок (50)

Назва контрагента

КодКонтрагента

Рядок (8)

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)

ІПН

M

Рядок (12)

Індивідуальний податковий номер контрагента

GLN

M

Integer (13)

Глобальний номер розташування (GLN) контрагента

Контрагент

Контрагент (завершення блоку)

Сторони

Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)

Параметри

Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації

Параметр

Рядок (50)

Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.

Таблиця

Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1

Таблиця (початок блоку)

Рядок

Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999

Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю

НомПоз

M

Integer (3)

Номер позиції

АртикулПокупця

M

Рядок (10)

Артикул покупця

Найменування

Рядок (50)

Найменування товарної позиції

ЗаявленаКількість

Decimal (#.00)

Заявлена кількість товарних позицій

ПрийнятаКількість

Decimal (#.000)

Прийнята кількість товарних позицій

ОдиницяВиміру

Рядок (10)

Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам…

БазоваЦіна

Decimal (#.00)

Ціна за одиницю без ПДВ

Текст

Рядок (100)

Додаткова інформація

Рядок

Рядок (завершення блоку)

Таблиця

Таблиця (завершення блоку)

ЕлектроннийДокумент

Завершення документу

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»

XML-Приклад COMDOC_009

JSON-Приклад COMDOC_009


Звіт про відвантаження (CONTRL)

Звіт про відвантаження (CONTRL) являється завершаючим документом в логіці документообігу з ТМ Сільпо - відправляється постачальником у відповідь на RECADV (Повідомлення про прийом)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

CONTRL

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа RECADV (Повідомлення про прийом)

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД ГГ:ММ:СС)

Поточна дата

RECADVDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа RECADV (Повідомлення про прийом)

ORDERNUMBER

M

Рядок (16)

Номер документа ORDER (Замовлення)

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа ORDER (Замовлення)

SENDER

M

Число (13)

GLN одержувача (з Повідомлення про прийом)

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN відправника (з Повідомлення про прийом)

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

ACTION

M

Число (1)

Допустиме значення «1»

CONTRL

Закінчення документа

XML-Приклад CONTRL

JSON-Приклад CONTRL


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.