Створити групу Дистриб’юторів (Виробник)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/distribex/accessgroup?gln=9864065732303

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN Виробника

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

При створенні нової групи в тілі запиту методу передаються лише назва (name) та ідентифікатор виробника (producerId).

Приклад запиту:

{"name":"Красавчики","producerId":13200791}

RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані створеної групи Дистриб’юторів (об’єкт XDistribexAccessGroup).