Переіменувати існуючу групу Дистриб’юторів (Виробник)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

PUT

URL запиту

/api/distribex/accessgroup?gln=9864065732303

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN Виробника

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передаються дані групи дистиб’юторів (об’єкт XDistribexAccessGroup)

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).