Створення квитанції №14 (відкликати підписання документа COMDOC/TRANSPORTATIONORDER)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Відкликати підписання документа COMDOC/TRANSPORTATIONORDER може лише відправник документа до того, як документ змінить свій стан на:

  • відкликаний (в документа є квитанція №14)

  • відмовлений (в документа є квитанція №13)

  • анульований (в документа є квитанція №12)

  • прийнятий (в документа є квитанція №2)

Значення [ЕлектроннийДокумент/Відхилив/GLN] має відповідати параметру gln в запиті. ЄДРПОУ в підписі має відповідати [КодКонтрагента] або [ІПН] в блоці [ЕлектроннийДокумент/Відхилив]

Примітка

Цей метод може бути виконаний двома способами, що відрізняються набором вхідних параметрів і потребою в передаванні тіла запиту:

1)

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/v2/eds/comdoc/revoke?gln=9864065702429&doc_uuid=c1f6a1d0-5aaf-4a06-b78d-71c238f70986

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_uuid - рядок; UUID документа COMDOC

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/pkcs7-signature or application/xml

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу можуть передаватись:

  • при Content-Type=application/pkcs7-signature підписані дані p7s в бінарному вигляді;

  • при Content-Type=application/xml непідписаний xml (COMDOC_021) в бінарному вигляді.

2)

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/v2/eds/comdoc/revoke?gln=9864065702429&doc_uuid=c1f6a1d0-5aaf-4a06-b78d-71c238f70986&autoGenerate

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_uuid - рядок; UUID документа COMDOC

autoGenerate - параметр (без значення), що вказує на автоматичне генерування квитанції

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

REQUEST

Body

В тілі запиту методу обов’язково передається текст причини відкликання документа.

RESPONSE

В тілі відповіді передаються:

chain_uuid - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ

doc_uuid - ідентифікатор документа, якому належить квитанція

ticket_uuid - ідентифікатор квитанції

Приклад (JSON):

{
  "chain_uuid": "7b6aef20-9f42-460e-9031-bb81c91e3b03",
  "doc_uuid": "e013510a-4267-4553-80f0-eb5ebabdfd05",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}