API v2

Стандартна схема документообігу

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization/hash

Авторизація

Робота з об’єднаним віртуальним довідником (всі сервіси в рамках акаунта/користувача)

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/uds/dictionary

Отримати значення з віртуального довідника

POST

/api/uds/dictionary

Створити новий довідник

PUT

/api/uds/dictionary

Оновити довідник

DELETE

/api/uds/dictionary

Видалити довідник

POST

/api/uds/dictionary/values

Додати значення в довідник

DELETE

/api/uds/dictionary/values

Видалити значення з довідника

Робота з документами

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/v2/eds/doc

Створення чернетки документа

PATCH

/api/eds/doc/send

Відправка чернетки

POST

/api/eds/doc/create_and_send

Відправка документа (без створення чернетки)

POST

/api/eds/docs/search

Пошук документів (з фільтрацією), вибір списку документів

GET

/api/eds/doc

Отримання інформації (мета-даних) про документ

GET

/api/eds/chain

Отримання конкретного ланцюжка документів

GET

/api/eds/doc/body

Отримання контента документа

GET

/api/eds/doc/xml

Отримання XML контента документа

GET

/api/eds/doc/download

Завантажити тіло документа/підпису

GET

/api/eds/doc/condra/body

Завантажити «Неструктурований (універсальний) документ» (CONDRA) в вигляді архіву

PATCH

/api/eds/doc/condra/send

Відправка «Неструктурованого (універсального) документа» (CONDRA)

POST

/api/v2/eds/doc/condra/create

Створення чернетки «Універсального/неструктурованого документа» (CONDRA)

POST

/api/v2/eds/doc/condra/create_and_send

Створення й відправка «Універсального/неструктурованого документа» (CONDRA) без створення чернетки

POST

/api/eds/doc/statuses

Відправка статусу документа

GET

/api/eds/doc/statuses

Отримання статусу документа

POST

/api/eds/doc/body

Додавання файла-вкладення (для CONDRA)

POST

/api/eds/doc

Створення чернетки документа (для CONDRA та TRANSPORTATIONORDER)

PUT

/api/eds/doc

Редагування чернетки документа

GET

/api/office/uuid

Отримання UUID (для CONDRA)

POST

/api/eds/doc/body

Підписання файла (для CONDRA)

PUT

/api/eds/doc/extra_fields

Заповнення індексів (додавання / оновлення полей екстрапараметрів)

PATCH

/api/eds/chain/archive

Архівування / Розархівування ланцюжка документів

GET

/api/eds/doc/reports/doctype

Отримати реєстр документів в xls форматі

GET

/api/eds/doc/print

Роздрукувати вкладення документа

POST

/api/eds/doc/attachment/sign

Додавання підпису до вкладень документа-чернетки

GET

/api/eds/doc/attachment/sign/hash

Отримати хеш вкладення (контейнера) документа для підписання

GET

/api/eds/doc/attachment/sign/info

Отримання інформації про підпис/підписантів

PATCH

/api/v2/eds/condra/reject

Відхилити «Універсальний/неструктурований документ» (CONDRA). Створення квитанції №13

PATCH

/api/v2/eds/condra/withdraw

Відкликати «Універсальний/неструктурований документ» (CONDRA). Створення квитанції №14

PATCH

/api/v2/eds/condra/confirm/send

Прийняти «Універсальний/неструктурований документ» (CONDRA)

DELETE

/api/eds/doc/attachment

Видалити файл-вкладення (чернетка)

GET

/api/eds/doc/attachment

Отримати файл-вкладення

POST

/api/eds/doc/attachment

Додати файл до документа-чернетки

PATCH

/api/eds/docs

Видалити документи-чернетки

POST

/api/v2/eds/doc/content

Отримати тіла документів (json) за вказаними UUID

Робота з квитанціями

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/eds/doc/tickets

Отримання всіх квитанцій вказаного документа

GET

/api/eds/doc/signers

Отримання інформації про підписантів

GET

/api/v2/eds/doc/signers

Отримати інформацію про підписантів за всіма вказаними транзакціями документа

GET

/api/eds/doc/ticket/body

Отримання даних/контенту квитанції

GET

/api/v2/eds/comdoc/repeal

Створення на сервері квитанції «Анулювання» (COMDOC_019)

GET

/api/v2/eds/comdoc/reject

Створення на сервері квитанції «Повідомлення про відмову від підписання документу» (COMDOC_021) для COMDOC/TRANSPORTATIONORDER документів

GET

/api/v2/eds/doc/reject

Створення на сервері квитанції «Повідомлення про відмову від підписання документу» (COMDOC_021)

POST

/api/v2/eds/doc/ticket

Створення квитанції №1 (підпис чернетки)

POST

/api/v2/eds/comdoc/accept

Створення квитанції №2 (прийняття документа COMDOC)

POST

/api/v2/eds/comdoc/repeal

Створення квитанції №11 (запит на анулювання COMDOC/TRANSPORTATIONORDER)

POST

/api/v2/eds/comdoc/repeal/accept

Створення квитанції №12 (прийняття запиту на анулювання COMDOC/TRANSPORTATIONORDER)

POST

/api/v2/eds/comdoc/reject

Створення квитанції №13 (відхилення документа COMDOC/TRANSPORTATIONORDER)

POST

/api/v2/eds/comdoc/revoke

Створення квитанції №14 (відкликати підписання документа COMDOC/TRANSPORTATIONORDER)

POST

/api/v2/eds/comdoc/repeal/reject

Створення квитанції №15 (відмова від анулювання COMDOC)

POST

/api/v2/eds/doc/reject

Відправка відмови від підписання (створення квитанції №13)

Робота з тегами

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/eds/tags

Створити новий тег

GET

/api/eds/tags

Отримати теги

PUT

/api/eds/tags

Редагувати тег

DELETE

/api/eds/tags

Видалити теги

POST

/api/eds/doc/tags

Додати теги до документа

DELETE

/api/eds/doc/tags

Вилучити теги з документа

Робота з подіями (в тестуванні)

Примітка

 1. Обираєте ідентифікатор документу, з якого Ви плануєте розпочати отримувати всі наступні події.

 2. Надсилаєте запит на отримання останнього ідентифікатора події за документом.

 3. В отриманному у відповідь об’єкті XEvent зберігаєте значення параметра id.

 4. Надсилаєте запит для пошуку подій. В об’єкті запиту EventsStorageQuery, в параметрі fromId вказуєте ідентифікатор події який Ви отримали в пункті 3.

 5. З отриманного у відповідь об’єкта EventsStorageQueryResult зберігаєте значення параметра lastEventId замість того, що зберегли в пункті 3.

 6. Опрацьовуєте документи в EventsStorageQueryResult.

 7. Якщо кількість значень в параметрі items об’єкта EventsStorageQueryResult:

  • дорівнює вказаному ліміту (limit) або рівне 100, то повторюйте операції з 4 по 7.

  • меньше вказаного ліміту (limit) або менше 100, то необхідно зробити паузу (1 хвилина) для подальшого виконання операцій з 4 по 7.

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/eds/docs/event/last

Отримати останню подію за документом

GET

/api/eds/docs/events

Отримати список подій

POST

/api/eds/docs/events

Пошук подій

Робота з файлами (вкладення до документа)

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/eds/doc/attachment

Додати файл до документа-чернетки

GET

/api/eds/doc/attachment

Отримати файл-вкладення

DELETE

/api/eds/doc/attachment

Видалити файл-вкладення (чернетка)

Підключення до мережі

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/oas/retailers/requests

Пошук заявки в «Підключення до мережі»


Опис помилок сервісу «EDI Network»

Код відповіді

Індекс помилки

Текст помилки

Опис

400

ERR_EDI-1

Validation document errors: [%s]

Документ містить помилки: [%s]

Помилка при перевірці обовязкових тегів в xml - в дужках перелік незаповнених/некоректно заповнених полів

400

ERR_EDI-2

XSD Validation document error: [%s]

Помилка валідації документа за XSD: [%s]

Помилка при валідації по xsd - в дужках вказується конктретна причина помилки

400

ERR_EDI-3

Business logic validation document errors: [%s]

Документ містить помилки згідно бізнес-логіки: [%s]

Помилка при перевірці обовязкових тегів в xml згідно бізнес-логіки - в дужках перелік незаповнених/ некоректно заповнених полів

400

ERR_EDI-4

Unknown or unsupported document type: [%s]

Невідомий або непідтримуваний тип документа: [%s]

Помилка виникає тільки в 1му випадку: при спробі відправити документ CONDRA методом create_and_send

400

ERR_EDI-5

Помилка виникає при перевірці підпису, якщо позначка часу створена офлайн

400

ERR_EDI-6

Data should contain [%s] marker

Данні мають містити [%s] маркер

Помилка виникає при спробі дешифрування даних, якщо дані не містять крипто-заголовки (CERTCRYPT або UA1_CRYPT)

400

ERR_EDI-7

Data should be enveloped (crypted)

Дані повинні бути захищені (зашифровані)

Помилка виникає при спробі дешифрування даних, якщо дані не зашифровані

400

ERR_EDI-8

Decription failed - [%s]

Не вдалося розшифрувати - [%s]

Помилка виникає при спробі дешифрування даних, якщо при дешифруванні виникає помилка - в дужках причина

400

ERR_EDI-9

The data is not signed or contains an incorrect signature

Дані не підписані або містять некоректний підпис

Помилка виникає коли клієнт передав не підписані або не коректно підписані дані, коли вони мають бути підписані (наприклад, роут create_and_send при відправці p7s-ки, вказуючи content-type = application/pkcs7-signature)

400

ERR_EDI-10

You cannot send a document signed only with a seal

Ви не можете надіслати документ, підписаний тільки печаткою

400

ERR_EDI-11

GLN from request [%s] should match sender’s GLN from body [%s]

GLN із запиту [%s] має збігатися з GLN відправника з тіла [%s]

Помилка виникає в create_and_send або роуті створення документа через API, коли є невідповідність GLN-ів, який був переданий в url-параметрі і GLN відправника в тілі документа

400

ERR_EDI-12

Sender GLN cannot be same as recipient GLN

GLN відправника не може збігатись з GLN отримувача

Помилка виникає в методі create_and_send, коли клієнти відправляють документи самі собі

400

ERR_EDI-13

Branch uuid [%s] already revoked

UUID [%s] гілки уже відкликано

400

ERR_EDI-14

COMDOC [019/021] not yet supported.

COMDOC [019/021] ще не підтримується.

Помилка виникає тільки в 1му випадку: при спробі відправити цей підтип COMDOC методом create_and_send

400

ERR_EDI-15

Doc is not in open status

Документ не в статусі - чернетка

Помилка виникає у випадках, коли клієнт хоче додати/видалити вкладення у документа не чернетки (CONDRA)

400

ERR_EDI-16

Document already revoked, current status: [%s]

Документ уже відкликано, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-17

Document already signed, current status: [%s]

Документ уже підписаний, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-18

Document already both signed, current status: [%s]

Документ уже підписаний двома сторонами, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-19

Document already сanceled, current status: [%s]

Документ уже анульовано, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-20

Document already repealed, current status: [%s]

Документ уже скасовано, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-21

Document already has repeal request, current status: [%s]

Документ уже має запит на скасування, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-22

Document has no repeal request, current status: [%s]

Документ не має запиту на скасування, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-23

Document’s repeal already rejected, current status: [%s]

Скасування документа уже відхилено, поточний статус: [%s]

Помилка виникає при спробі відправити тікет (прийняти COMDOC, підписати DOCINVOICE і т.д.), що протирічить логіці документообігу

400

ERR_EDI-24

DocumentInvoice parties do not contain certificate’s EDRPOU: [%s]

Сторони DocumentInvoice не містять ЄДРПОУ з сертифіката: [%s]

400

ERR_EDI-25

DocumentInvoice parties do not contain certificate’s DRFO: [%s]

Сторони DocumentInvoice не містять ДРФО з сертифіката: [%s]

400

ERR_EDI-26

There is no EDRPOU/DRFO code in the signature certificate

У сертифікаті підпису відсутні коди ЄДРПОУ/ДРФО

400

ERR_EDI-27

COMDOC parties do not contain certificate’s EDRPOU: [%s]

Сторони COMDOC не містять ЄДРПОУ з сертифіката: [%s]

400

ERR_EDI-28

The signing key is not on a secure medium. Please select a different key and try again

Ключ для підписання, що використовується, знаходиться не на захищеному носії. Виберіть, будь ласка, інший ключ і спробуйте ще раз

400

ERR_EDI-29

There is no signer position in the key. Please select a different key and try again

У ключі немає посади підписувача. Виберіть, будь ласка, інший ключ і спробуйте ще раз

400

ERR_EDI-30

The document does not contain sender’s signatures. Change the settings of your signature module to create a signature online. Or contact technical support for advice.

Документ не містить підписів відправника. Змініть налаштування свого модуля підписання для створення підпису онлайн. Або зверніться до служби технічної підтримки для консультації.

400

ERR_EDI-31

[signs] is empty

[signs] порожній

Помилка виникає в роутах при роботі з тікетами (створення, відхилення документа, прийняття COMDOC і т.д.), у разі якщо клієнт користується застарілим способоv передачі тіла, використовуючи обєкт TicketRequestData і не передавши в json-і [signs]

400

ERR_EDI-32

Field [%s] is required

Поле [%s] є обов’язковим

Помилка виникає тільки в роуті POST /api/eds/doc/archive, якщо в об’єкті DocumentStorageQuery не передано - direction або type, або docDate

400

ERR_EDI-33

Expected non-empty list of uuids

Cписок uuid не може бути пустим

Помилка виникає тільки в роуті - /api/v2/eds/doc/content, якщо список uuid-ів порожній

400

ERR_EDI-34

The size of the list cannot be more than [%s]

Розмір списку не може перевищувати [%s]

Помилка виникає тільки в роуті /api/v2/eds/doc/content, якщо в списку значень UUID більше ніж 50

400

ERR_EDI-35

Report’s start date [%s] cannot be more than end date [%s]

Дата початку звіту [%s] не може перевищувати дату завершення [%s]

Помилка виникає в роутах формування звітів

400

ERR_EDI-36

Date range (from [%s] to [%s]) cannot be more than 31 days

Діапазон дат (від [%s] до [%s]) не може перевищувати 31 день

Помилка виникає в роутах формування звітів

400

ERR_EDI-37

Report can be created based on only one parameter: sender OR recipient OR partner

Звіт можна створити лише за одним параметром: sender OR recipient OR partner

Помилка виникає в роутах формування звітів

400

ERR_EDI-38

Content from request does not match original content, actual_hash:[%s] request_hash:[%s], actualContentHash

Контент запиту не відповідає оригінальному контенту, actual_hash:[%s] request_hash:[%s], actualContentHash

Помилка виникає, якщо хеш контенту в eds не відповідають хешу контенту з тіла запиту (це про підписання документів у відповідь)

400

ERR_EDI-39

Signs count should be more than parent data signs count

Кількість підписів повинна бути більшою, ніж у батьківській квитанції

400

ERR_EDI-40

[subjEDRPOUCode] from sign does not match any of [КодКонтрагента] or [ІПН] from XML

[subjEDRPOUCode] із підпису не відповідає жодному з [КодКонтрагента] або [ІПН] із XML

400

ERR_EDI-41

Incorrect document family. One of [%s] is expected

Некоректний family документа. Очікується один з наступних: [%s]

400

ERR_EDI-42

Handling sign failed - [%s]

Не вдалося опрацювати підпис - [%s]

Помилка виникає при опрацюванні p7s, зазвичай ці помилки пов’язані з ІІТ бібліотекою

400

ERR_EDI-43

Ticket with transaction type [%s] not found

Квитанцію з типом транзакції [%s] не знайдено

Помилка виникає в роутах при отриманні інформації по підписантам в тікеті

400

ERR_EDI-44

XSLT for document type [%s] not found

XSLT для типу документа [%s] не знайдено

Не знайдено карту конвертації

400

ERR_EDI-45

Can’t define recipient GLN

Неможливо визначити GLN одержувача

Не вдалось визначити отримувача при відправці DOCCORINVOICE

400

ERR_EDI-46

The document can only be signed by one party

Документ може бути підписаний тільки однією стороною

Відправлений COMDOC містить поле «ОдностороннєПідписання»

Загальні помилки при роботі з API (всі сервіси EDIN)

Код відповіді

Індекс помилки

Текст помилки

Опис

400

ERR_CMN-1

Parameter(s) [%s] is(are) required

Параметр(и) [%s] є обов’язковим(и)

Помилка виникає, якщо не передати обовязковий url-параметр (наприклад, doc_uuid)

400

ERR_CMN-2

Unknown or unsupported %s [%s]

Непідтримуваний %s [%s]

Помилка виникає, якщо вказаний параметр не підтримується (наприклад, передавати response_type=xml, але доступні тільки - file, base64, bytes)

400

ERR_CMN-3

Parameter [%s] must have format format: [%s]

Параметер [%s] повинен мати формат: [%s]

Помилка виникає, коли клієнт в url параметрі передав значення, в форматі, що не підтимується

400

ERR_CMN-4

Incorrect Content-Type in request, one of [%s] is expected

Некоректний Content-Type. Очікується один з наступних:

400

ERR_CMN-5

Unsupported method [%s]

Непідтримуваний метод [%s]

400

ERR_CMN-6

Expected [%s] file(s) in multipart/form data

Очікується [%s] файл(и)ів у multipart/form data

400

ERR_CMN-7

Request body is empty

Тіло запиту порожнє

400

ERR_CMN-7

Unknown gln: [%s]

Невідомий gln: [%s]

400

ERR_CMN-8

Supported not more [%s] files per request

Підтримується не більше [%s] файлів на запит

400

ERR_CMN-9

Exceeded max file name length

Перевищено максимальну довжину імені файлу

400

ERR_CMN-10

Exceeded max file size - [%s]

Перевищено максимальний розмір файлу - [%s]

400

ERR_CMN-11

Action not available, reason - [%s]

Дія не доступна, причина - [%s]

Помилка виникає в різних випадках, наприклад, коли відправник документа CONDRA хоче її прийняти, але це може зробити тільки отримувач документа

400

ERR_CMN-12

Document with identifier [%s] not found

Документ з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-12

Chain with identifier [%s] not found

Ланцюг з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-13

Attachment with identifier [%s] not found

Вкладення з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-14

Ticket not found

Квитанцію не знайдено

400

ERR_CMN-15

Package with identifier [%s] not found

Пакет з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-16

Incorrect format of field’s value

Некоректний формат значення поля

400

ERR_CMN-17

error

Помилка в роботі процедури (БД)

400

ERR_CMN-18

Document body already exist

Тіло документа вже існує

Дублювання тіла документа

400

ERR_CMN-19

Transformer for document type [%s] not found

Перетворювач для типу документа [%s] не знайдено

Не вдалось знайти компонент для перетворення xml в json / json в xml і т.д.

400

ERR_CMN-20

Transforming error

Помилка перетворення

Помилка при перетворенні, наприклад: при перетворенні xml в json, коли xml не відповідає специфікації документа

400

ERR_CMN-21

Malformed JSON

Невірно сформований JSON

Неправильні дані / некоректний формат в полі json

Код помилки

Опис

Рекомендовані дії

500

Не класифікована помилка

У випадку, якщо Ви отримали у тілі відповіді подібний текст “Internal Server Error. Channel ID: 45b696af”, то зверніться за допомогою до нашої тех. підтримки. Якщо Ви отримали інший текст помилки, то прочитайте її і спробуйте зрозуміти. В багатьох випадках, проблема буде описана.

502

Сервер не відповідає

Перевірте ваше інтернет з’єднання. Якщо все гаразд, то спробуйте повторити раніше надісланий запит.

504

Тайм-аут отримання відповіді з сервера

У випадку надсилання запиту, що змінює дані (наприклад, підписання документа) ми рекомендуємо перевіряти виконання попереднього запиту (наприклад, чи був доданий підпис). З затримкою в 5 секунд надішліть запит для перевірки виконання Вашого попереднього запиту. Якщо Ваш попередній запит не виконався з будь-яких причин, повторіть його.

520

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

521

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

522

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

523

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

524

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

525

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

526

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.