Отримання контента документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу api/eds/doc/body можливо швидко отримати контент документа без підписів/печаток, а також тіло підпису, тіло печатки. У запиті повинен бути присутнім ідентифікатор авторизованого користувача (GLN), ID документа (doc_uuid), тип тіла документа.

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/eds/doc/body?gln=9864065702429&doc_uuid=97c06d02-7c3c-4467-aaac-4a808078609f&body_type=JSON&response_type=base64

URL параметри

gln (обов’язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта

АБО

guid (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа;

body_type (обов’язково) String - тип тіла документа; можливі значення:

  • content - base64 контент без підписів/печаток;

  • json - json документа;

  • sign - base64 тіло підпису;

  • xml - тіло документа в xml форматі;

response_type (опціонально) String - формат очікуваної відповіді; можливі варіанти:

  • bytes (за замовчуванням)

  • file

  • base64

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається тіло документа в форматі, що визначається значенням параметра body_type.