Створення чернетки документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою POST методу /api/v2/eds/doc можливо створити чернетку документа зазначеного типу для вказаного одержувача.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/v2/eds/doc?gln=9864065702429&doc_type=orders

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_type - рядок; тип документа (опис параметру)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json або application/xml або application/pkcs7-signature

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається документ у форматі JSON або XML або P7S в бінарному вигляді (приклад запиту + специфікації документів)

RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані створеного документа (об’єкт XDoc ).