Відправка нової транзакції до е-ТТН документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

PUT

URL запиту

/api/eds/doc/ettn/ttn/transaction?doc_uuid=13891ca1-76ff-40a6-927b-98db9444d3bf&gln=9864065732327

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

role_code (опціонально) String - код ролі учасника документообігу, що відправляє транзакцію (за замовчуванням визначається автоматично). Використовується у випадку, коли кілька ролей-учасників мають однаковий GLN і роль за замовчуванням (згідно життєвого циклу документа) для виконання обробки документа не підходить. Допустимі значення:

  • CZ - Вантажовідправник

  • DR - Водій

  • CA - Перевізник

  • CN - Вантажоодержувач

  • FW - Експедитор

  • OB - Замовник

update_doc_state (опціонально) boolean - true за замовчуванням; значення false використовується для внесення учасником змін в уже відправлену транзакцію (коригування) без зміни статуса документообігу (sub_status_id). Якщо передати update_doc_state=false то транзакція віправиться без зміни статусу ТТН.

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).