Створення та відправка «е-ТТН» документа (без створення чернетки)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/eds/doc/ettn/ttn/create_and_send?gln=9864065732327

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії

new_doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор створюваного документа (може передаватись і бути назначеним при створенні документа зі сторони Вашого клієнта)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/xml

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається повне UAECMR тіло документа е-ТТН (з заповненим UaSignatureStorage та підписом/підписами) в xml форматі, наприклад:

<UAECMR
       xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
       xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103"
       xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1"
       xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27">
       <eCMR>
           <ExchangedDocumentContext>
               <ram:SpecifiedTransactionID>0</ram:SpecifiedTransactionID>
               <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
                   <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:ettn:01</ram:ID>
               </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
               <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
                   <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:ettn:01:generic:001</ram:ID>
               </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
           </ExchangedDocumentContext>
           <ExchangedDocument>
               <ram:ID>test_3674_re-test_010</ram:ID>
               <ram:IssueDateTime>
                   <udt:DateTime>2023-09-17T09:30:00.000Z</udt:DateTime>
               </ram:IssueDateTime>
               <ram:IncludedNote>
                   <ram:ContentCode listAgencyID="logistic_unit_number_with_logger">logistic number</ram:ContentCode>
                   <ram:Content>CZ</ram:Content>
               </ram:IncludedNote>
               <ram:IncludedNote>
                   <ram:ContentCode listAgencyID="gps_number">gps</ram:ContentCode>
                   <ram:Content>CZ</ram:Content>
               </ram:IncludedNote>
               <ram:IncludedNote>
                   <ram:ContentCode listAgencyID="logger_number">termologer number</ram:ContentCode>
                   <ram:Content>CZ</ram:Content>
               </ram:IncludedNote>
               <ram:IncludedNote>
                   <ram:ContentCode listAgencyID="reserve_number">reserve_number</ram:ContentCode>
                   <ram:Content>CZ</ram:Content>
               </ram:IncludedNote>
               <ram:IncludedNote>
                   <ram:ContentCode listAgencyID="comment">comment by CZ</ram:ContentCode>
                   <ram:Content>CZ</ram:Content>
               </ram:IncludedNote>
               <ram:IssueLogisticsLocation>
                   <ram:Name>Місце складання документу</ram:Name>
                   <ram:Description>test1</ram:Description>
               </ram:IssueLogisticsLocation>
           </ExchangedDocument>
           <SpecifiedSupplyChainConsignment>
               <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">555</ram:GrossWeightMeasure>
               <ram:AssociatedInvoiceAmount currencyID="UAH">4690</ram:AssociatedInvoiceAmount>
               <ram:ConsignmentItemQuantity>234</ram:ConsignmentItemQuantity>
               <ram:ConsignorTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">42453235</ram:ID>
                   <ram:Name>Володя Нова ГЛН</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>CZ</ram:RoleCode>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>456464</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>вул. Атом, буд. 1</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>c. Річиця</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Волинська обл. Ковельський р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864065748076</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:ConsignorTradeParty>
               <ram:ConsigneeTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">98084002</ram:ID>
                   <ram:Name>Мій Одержувач</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>CN</ram:RoleCode>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>734532</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>б.145, вул. Зелена</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>c. Річиця</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Волинська обл. Ковельський р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864065748694</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:ConsigneeTradeParty>
               <ram:CarrierTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
                   <ram:Name>Мій Перевізник</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
                   <ram:DefinedTradeContact>
                       <ram:PersonName>Мій водій</ram:PersonName>
                       <ram:TelephoneUniversalCommunication>
                           <ram:CompleteNumber>380759876087</ram:CompleteNumber>
                       </ram:TelephoneUniversalCommunication>
                   </ram:DefinedTradeContact>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>734532</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>б. 77, вул. Вічна</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>м. Вінниця</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Вінницька обл. Вінницький р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedTaxRegistration>
                       <ram:ID>3607902</ram:ID>
                   </ram:SpecifiedTaxRegistration>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>DER453456</ram:ID>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864065748793</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>DRIVER_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864065748724</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:CarrierTradeParty>
               <ram:NotifiedTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">43234323</ram:ID>
                   <ram:Name>3674_test</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>OB</ram:RoleCode>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>468373</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>вул. МОлода, б.53</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>м. Житомир</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Житомирська обл., Житомирський р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration></ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:NotifiedTradeParty>
               <ram:NotifiedTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">23462345</ram:ID>
                   <ram:Name>Мій Експедитор</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>FW</ram:RoleCode>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>888888</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>Новий Ужгород</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>м. Ужгород</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Закарпатська обл. Ужгородський р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864065748823</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:NotifiedTradeParty>
               <ram:NotifiedTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">23232178</ram:ID>
                   <ram:Name>Мій WH</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>WD</ram:RoleCode>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>7728382</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>Моя Адреса</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>c. Хороша</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Вінницька обл. Вінницький р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864232613176</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:NotifiedTradeParty>
               <ram:NotifiedTradeParty>
                   <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">56523432</ram:ID>
                   <ram:Name>Мій COP</ram:Name>
                   <ram:RoleCode>COP</ram:RoleCode>
                   <ram:PostalTradeAddress>
                       <ram:PostcodeCode>46234523222</ram:PostcodeCode>
                       <ram:StreetName>Моя Адреса</ram:StreetName>
                       <ram:CityName>c. Непереможне</ram:CityName>
                       <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
                       <ram:CountrySubDivisionName>Дніпропетровська обл. Криворізький р-н</ram:CountrySubDivisionName>
                   </ram:PostalTradeAddress>
                   <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
                       <ram:ID>9864232613183</ram:ID>
                       <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
                   </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
               </ram:NotifiedTradeParty>
               <ram:CarrierAcceptanceLogisticsLocation>
                   <ram:ID schemeAgencyID="КАТОТТГ">UA07060170160041154</ram:ID>
                   <ram:Name>Володя Нова ГЛН</ram:Name>
                   <ram:TypeCode>10</ram:TypeCode>
                   <ram:Description>Україна, 456464, Волинська обл. Ковельський р-н, c. Річиця, вул. Атом, буд. 1</ram:Description>
                   <ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
                       <ram:SystemID schemeAgencyID="GLN">9864065748076</ram:SystemID>
                   </ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
               </ram:CarrierAcceptanceLogisticsLocation>
               <ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation>
                   <ram:ID schemeAgencyID="КАТОТТГ">UA07060170160041154</ram:ID>
                   <ram:Name>Мій Одержувач</ram:Name>
                   <ram:TypeCode>5</ram:TypeCode>
                   <ram:Description>Україна, 734532, Волинська обл. Ковельський р-н, c. Річиця, б.145, вул. Зелена</ram:Description>
                   <ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
                       <ram:SystemID schemeAgencyID="GLN">9864065748694</ram:SystemID>
                   </ram:PhysicalGeographicalCoordinate>
               </ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation>
               <ram:DeliveryTransportEvent></ram:DeliveryTransportEvent>
               <ram:PickUpTransportEvent>
                   <ram:CertifyingTradeParty>
                       <ram:ID schemeAgencyID="РНОКПП">111111111111</ram:ID>
                       <ram:Name>Post</ram:Name>
                       <ram:RoleCode>CZ</ram:RoleCode>
                       <ram:DefinedTradeContact>
                           <ram:PersonName>Consignor</ram:PersonName>
                           <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
                               <ram:CompleteNumber>380222222222</ram:CompleteNumber>
                           </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
                           <ram:EmailURIUniversalCommunication>
                               <ram:CompleteNumber>consignor@edin.ua</ram:CompleteNumber>
                           </ram:EmailURIUniversalCommunication>
                       </ram:DefinedTradeContact>
                   </ram:CertifyingTradeParty>
               </ram:PickUpTransportEvent>
               <ram:IncludedSupplyChainConsignmentItem>
                   <ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
                   <ram:InvoiceAmount currencyID="UAH">4690</ram:InvoiceAmount>
                   <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">555</ram:GrossWeightMeasure>
                   <ram:TariffQuantity unitCode="UAH">3</ram:TariffQuantity>
                   <ram:GlobalID schemeAgencyID="УКТЗЕД">234523</ram:GlobalID>
                   <ram:NatureIdentificationTransportCargo>
                       <ram:Identification>Name 1</ram:Identification>
                   </ram:NatureIdentificationTransportCargo>
                   <ram:ApplicableTransportDangerousGoods>
                       <ram:UNDGIdentificationCode>234523</ram:UNDGIdentificationCode>
                   </ram:ApplicableTransportDangerousGoods>
                   <ram:AssociatedReferencedLogisticsTransportEquipment>
                       <ram:ID>Номер контейнера</ram:ID>
                   </ram:AssociatedReferencedLogisticsTransportEquipment>
                   <ram:TransportLogisticsPackage>
                       <ram:ItemQuantity>234</ram:ItemQuantity>
                       <ram:TypeCode>CT</ram:TypeCode>
                       <ram:Type>палета</ram:Type>
                       <ram:PhysicalLogisticsShippingMarks>
                           <ram:Marking>Назва транспортної упаковки</ram:Marking>
                           <ram:BarcodeLogisticsLabel>
                               <ram:ID>34623345</ram:ID>
                           </ram:BarcodeLogisticsLabel>
                       </ram:PhysicalLogisticsShippingMarks>
                   </ram:TransportLogisticsPackage>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>VENDOR_CODE</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>6234</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>BUYER_CODE</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>452345</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>QUANTITY</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>2345</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>BASE_UOM</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>палета</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>PRICE_WITH_VAT</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>2</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>SUM_WITHOUT_VAT</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>7035</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>NET_WEIGHT</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>11</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>RETURN_TARE</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>Зворотня тара</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>RTP_TYPE</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>Тип транспортної упаковки</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>RTP_QUANTITY</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>42</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
               </ram:IncludedSupplyChainConsignmentItem>
               <ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
                   <ram:ID>bb77767AB</ram:ID>
                   <ram:SettingTransportSettingTemperature>
                       <ram:MinimumValueMeasure unitCode="CEL">11</ram:MinimumValueMeasure>
                       <ram:MaximumValueMeasure unitCode="CEL">22</ram:MaximumValueMeasure>
                   </ram:SettingTransportSettingTemperature>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>auto_from_act_brand</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>auto_from_act_model</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>COLOR</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>black_color</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
                   <ram:ApplicableNote>
                       <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
                       <ram:Content>auto_from_act_type</ram:Content>
                   </ram:ApplicableNote>
               </ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
               <ram:DeliveryInstructions>
                   <ram:Description>покілометровий тариф</ram:Description>
                   <ram:DescriptionCode>TRANSPORTATION_TYPE</ram:DescriptionCode>
               </ram:DeliveryInstructions>
           </SpecifiedSupplyChainConsignment>
       </eCMR>
       <UaSignatureStorage>
           <Signature>
               <SigningPartyRoleCode>CZ</SigningPartyRoleCode>
               <PartySignature>MIIhZQYJK...r8OD+8LBU5</PartySignature>
               <Name>Іванов Іван Іванович</Name>
               <Position>1</Position>
               <SpecifiedTaxRegistration>
                   <ram:ID>1234567890</ram:ID>
               </SpecifiedTaxRegistration>
           </Signature>
       </UaSignatureStorage>
   </UAECMR>

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається doc_uuid - унікальний ідентифікатор документа на платформі:

{"doc_uuid":"6cd39021-bb80-4eb6-a6f9-03f76a2a9d54"}