«Електронна товарно-транспортна накладна» (е-ТТН)

Важливо

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

Таблиця 1 - Специфікація «Електронної товарно-транспортної накладної» (XML)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

UAECMR

M

(початок документа)

eCMR

M

(початок змісту документа)

ExchangedDocumentContext

M

Технічні дані (початок блоку)

ram:SpecifiedTransactionID

M

string

Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (початок блоку)

ram:ID

M

string

код документа

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (закінчення блоку)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту визначеного документа (початок блоку)

ram:ID

M

unsignedByte

підтип документа. Тип е-ТТН залежно від виду вантажу: основний (001 - generic (default))

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту визначеного документа (закінчення блоку)

ExchangedDocumentContext

Технічні дані (закінчення блоку)

ExchangedDocument

M

Реквізити ТТН (початок блоку)

ram:ID

M

string

порядковий номер (серія) документа ТТН

ram:IssueDateTime

M

Дата і час складання документа (виписування ТТН) (початок блоку)

udt:DateTime

datetime

Дата і час складання документа (виписування ТТН)

ram:IssueDateTime

Дата і час складання документа (виписування ТТН) (закінчення блоку)

ram:Remarks

O

string

Ремарки

ram:IncludedNote

M

Додані записи (початок блоку)

ram:ContentCode

M

Контент запису (початок блоку)

listAgencyID

M для GLN (решта O)

String

Ідентифікатор:

 • GLN

 • transportation_max_temperature (Максимальна температура під час перевезення)

 • logger_return (Повернення логера)

 • logistic_unit_number_with_logger (Номер логістичної одиниці з термологером)

 • gps_number (Номер GPS)

 • logger_number (Номер термологера).

Ідентифікатори logistic_unit_number_with_logger / gps_number / logger_number вказуються контрагентом з роллю «Вантажовідправник». Ідентифікатори transportation_max_temperature та logger_return вказуються контрагентом з роллю «Вантажоодержувач»

value

M

 • для GLN = Число (13)

 • для transportation_max_temperature = Число (3)

 • для logger_return = «Так» / «Ні»

 • для logistic_unit_number_with_logger = Рядок

 • для gps_number = Рядок

 • для logger_number = Рядок

значення ідентифікатора

ram:ContentCode

Контент запису (закінчення блоку)

ram:Content

M

String

Код ролі учасника. Довідник ролей

ram:IncludedNote

Додані записи (закінчення блоку)

ram:IssueLogisticsLocation

M

Місце складання документа (початок блоку)

ram:Name

M

string

Найменування місця складання ТТН

ram:Description

M

string

Опис (адреса) місця складання ТТН

ram:IssueLogisticsLocation

Місце складання документа (закінчення блоку)

ExchangedDocument

Реквізити ТТН (закінчення блоку)

SpecifiedSupplyChainConsignment

M

Інформація про перевезення (початок блоку)

ram:GrossWeightMeasure

M

Загальна вага перевезення (маса брутто) в кг (початок блоку)

unitCode

M

string

Код одиниці виміру

value

M

decimal

Значення

ram:GrossWeightMeasure

Загальна вага перевезення (маса брутто) в кг (закінчення блоку)

ram:AssociatedInvoiceAmount

O

Усього відпущено на загальну суму, грн. Загальна вартість відвантажених товарів з урахуванням ПДВ та акцизного збору (якщо останній сплачується) (початок блоку)

currencyID

M

string

Тризначний код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення

ram:AssociatedInvoiceAmount

Усього відпущено на загальну суму, грн. Загальна вартість відвантажених товарів з урахуванням ПДВ та акцизного збору (якщо останній сплачується) (закінчення блоку)

ram:ConsignmentItemQuantity

M

decimal

Загальна кількість місць вантажу (контейнерів)

ram:ConsignorTradeParty

M

Вантажовідправник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП фізичної-особи підприємця), що проводить відвантаження (списання) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП фізичної-особи підприємця), що проводить відвантаження (списання) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажовідправника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить відвантаження (списання) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Вантажовідправника (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Вантажовідправника (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:ConsignorTradeParty

Вантажовідправник (закінчення блоку)

ram:ConsigneeTradeParty

M

Вантажоодержувач (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (ЄДРПОУ юридичної особи або РНОКПП фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажоодержувача (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:ConsigneeTradeParty

Вантажоодержувач (закінчення блоку)

ram:CarrierTradeParty

M

Перевізник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Перевізника. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Перевізника. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Перевізника (юридична адреса суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Перевізника (юридична адреса суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг) (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП відповідальної особи (водія)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:SpecifiedGovernmentRegistration

M

Посвідчення Водія (початок блоку)

ram:ID

M

string

Серія та номер водійського посвідчення Водія. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456

ram:SpecifiedGovernmentRegistration

Посвідчення Водія (закінчення блоку)

ram:CarrierTradeParty

Перевізник (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - FW)

O

Експедитор (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Експедитора. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Експедитора. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Експедитора (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Експедитор - FW). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

O

Юридична адреса Експедитора (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Експедитора (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - FW)

Експедитор (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - OB)

M

Замовник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Замовника. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Замовника. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - OB)

Замовник (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - WD)

O

Проміжний склад. Більш детальна інформація про проміжні перевантаження, якщо вона є, надається Перевізником у блоці Маршрутизація (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Проміжного складу. ЄДРПОУ підприємства (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Проміжного складу. ЄДРПОУ підприємства (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Проміжний склад - WD). Довідник ролей

ram:PostalTradeAddress

O

Юридична адреса Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - WD)

Проміжний склад. Більш детальна інформація про проміжні перевантаження, якщо вона є, надається Перевізником у блоці Маршрутизація (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - COP)

O

Компанія, що надає охоронні послуги (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Охоронної компанії. ЄДРПОУ підприємства, що надає охоронні послуги вантажу під час перевезення (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Охоронної компанії. ЄДРПОУ підприємства, що надає охоронні послуги вантажу під час перевезення (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Охоронної компанії, що надає охоронні послуги вантажу під час перевезення

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Охоронна компанія - COP). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ представника Замовника, який уповноважений супроводжувати вантаж, що підлягає спеціальній охороні

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - COP)

Компанія, що надає охоронні послуги (закінчення блоку)

ram:CarrierAcceptanceLogisticsLocation

M

Пункт навантаження (початок блоку)

ram:ID

M

Код КАТОТТГ пункту навантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

КАТОТТГ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Код КАТОТТГ пункту навантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Найменування пункту навантаження

ram:TypeCode

M

string

Тип операції: 5 - навантаження; 10 - розвантаження

ram:Description

M

string

Опис (адреса) пункту навантаження

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

M

Географічні координати (початок блоку)

ram:LatitudeMeasure

O

string

Широта

ram:LongitudeMeasure

O

string

Довгота

ram:SystemID

M

Код GLN (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

GLN

value

M

decimal

Значення

ram:SystemID

Код GLN (закінчення блоку)

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

Географічні координати (закінчення блоку)

ram:CarrierAcceptanceLogisticsLocation

Пункт навантаження (закінчення блоку)

ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation

M

Пункт розвантаження (початок блоку)

ram:ID

M

Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

КАТОТТГ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Найменування пункту розвантаження

ram:TypeCode

M

string

Тип операції: 5 - навантаження; 10 - розвантаження

ram:Description

M

string

Опис (адреса) пункту розвантаження

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

M

Географічні координати (початок блоку)

ram:LatitudeMeasure

O

string

Широта

ram:LongitudeMeasure

O

string

Довгота

ram:SystemID

M

Код GLN (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

GLN

value

M

decimal

Значення

ram:SystemID

Код GLN (закінчення блоку)

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

Географічні координати (закінчення блоку)

ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation

Пункт розвантаження (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument (TypeCode=723)

O

Супровідні документи на вантаж. Документ, що підтверджує охоронні послуги (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип 723 - використовується при зазначенні документа, що підтверджує надання спеціальних охоронних послуг (довідник кодів документів МІУ + довідник внутрішніх кодів документів EDIN)

ram:ID

M

string

Номер документа, згідно з яким представник Замовника уповноважений супроводжувати вантаж, який підлягає спеціальній охороні

ram:Remarks

O

string

UUID супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

O

Дата складання документа (початок блоку)

qdt:DateTimeString

O

datetime

Дата та час складання супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

Дата складання документа (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument (TypeCode=723)

Супровідні документи на вантаж. Документ, що підтверджує охоронні послуги (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument (TypeCode=290)

O

Супровідні документи на вантаж. Запис про передачу права на пред’явлення претензії (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип 290 - використовується при зазначенні передачі права предʼявлення претензії (довідник кодів документів МІУ + довідник внутрішніх кодів документів EDIN)

ram:Remarks

O

string

UUID супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

O

Дата складання документа (початок блоку)

qdt:DateTimeString

O

datetime

Дата та час складання супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

Дата складання документа (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument (TypeCode=290)

Супровідні документи на вантаж. Запис про передачу права на пред’явлення претензії (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument (TypeCode=916)

O

Супровідні документи на вантаж. Коригуючі акти (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип 916 - використовується при формуванні актів, для вказання попередньої транзакції поточного акту (довідник кодів документів МІУ + довідник внутрішніх кодів документів EDIN)

ram:ID

M

string

Номер акта

ram:Remarks

O

string

UUID супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

O

Дата складання документа (початок блоку)

qdt:DateTimeString

O

datetime

Дата та час складання супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

Дата складання документа (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument (TypeCode=916)

Супровідні документи на вантаж. Коригуючі акти (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument

O

Інші супровідні документи (початок блоку)

ram:TypeCode

O

string

Тип

 • код 730 використовується для вказання попередніх транзакцій типу е-ТТН

 • код 730 також використовується при створенні актів для вказання е-ТТН до якого створюється акт

 • код 916 використовується при формуванні актів, для вказання попередньої транзакції поточного акту

 • код 723 при зазначенні документа, що підтверджує надання спеціальних охоронних послуг

 • код 290 при зазначенні передачі права предʼявлення претензії

 • код 119 при операціях з актом навантаження на проміжному складі, для зазначення попереднього акту розвантаження на цьому ж складі

(довідник кодів документів МІУ + довідник внутрішніх кодів документів EDIN)

ram:ID

O

string

Номер документа

ram:Remarks

O

string

UUID супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

O

Дата складання документа (початок блоку)

qdt:DateTimeString

O

datetime

Дата та час складання супровідного документа

ram:FormattedIssueDateTime

Дата складання документа (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument

Інші супровідні документи (закінчення блоку)

ram:DeliveryTransportEvent

M

Розвантажувальні роботи (початок блоку)

ram:ActualOccurrenceDateTime

O

Дата і час прибуття автомобіля на розвантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ActualOccurrenceDateTime

Дата і час прибуття автомобіля на розвантаження (закінчення блоку)

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

O

Дата і час вибуття автомобіля з-під розвантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

Дата і час вибуття автомобіля з-під розвантаження (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

M

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:Name

M

string

Посада матеріально відповідальної особи вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ матеріально відповідальної особи вантажоодержувача

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП матеріально відповідальної особи вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП матеріально відповідальної особи вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=DR)

M

Інформація про водія Перевізника

ram:Name

M

string

Посада водія, що здав вантаж

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ водія, що здав вантаж

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП водія (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП водія (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=DR)

Інформація про водія Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

O

Інформація про відповідальних осіб Перевізника

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Перевізника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

Інформація про відповідальних осіб Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=FW)

O

Інформація про відповідальних осіб Експедитора (початок блоку)

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Експедитора

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Експедитор - FW). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Експедитора

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Експедитора (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Експедитора (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=FW)

Інформація про відповідальних осіб Експедитора (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом GROSSWEIGHT)

O

Маса брутто, кг (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код GROSSWEIGHT

ram:Content

O

decimal

Маса брутто отриманого вантажу в місці розвантаження в кілограмах

ram:ApplicableNote (з кодом GROSSWEIGHT)

Маса брутто, кг (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

O

Час простою (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код DOWNTIME

ram:Content

O

unsignedByte

Час (години) простою під розвантаженням

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

Час простою (закінчення блоку)

ram:DeliveryTransportEvent

Розвантажувальні роботи (закінчення блоку)

ram:PickUpTransportEvent

O

Навантажувальні роботи (початок блоку)

ram:ActualOccurrenceDateTime

O

Дата і час прибуття автомобіля під навантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ActualOccurrenceDateTime

Дата і час прибуття автомобіля під навантаження (закінчення блоку)

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

O

Дата і час вибуття автомобіля з-під навантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

Дата і час вибуття автомобіля з-під навантаження (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CZ)

M

Інформація про відповідальних осіб Вантажовідправника (початок блоку)

ram:Name

M

string

Посада матеріально відповідальної особи, яка відпускає вантаж

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ матеріально відповідальної особи, яка відпускає вантаж

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП матеріально відповідальної особи, яка відпускає вантаж (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП матеріально відповідальної особи, яка відпускає вантаж (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CZ)

Інформація про відповідальних осіб Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=DR)

M/O

Інформація про водія Перевізника. Обов’язково має передаватись один з двох блоків: про Водія або про відповідальну особу Перевізника (початок блоку)

ram:Name

M

string

Посада водія, що прийняв вантаж

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ водія, що прийняв вантаж

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП водія (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП водія (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=DR)

Інформація про водія Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

M/O

Інформація про відповідальних осіб Перевізника. Обов’язково має передаватись один з двох блоків: про Водія або про відповідальну особу Перевізника (початок блоку)

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Перевізника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

Інформація про відповідальних осіб Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=FW)

O

Інформація про відповідальних осіб Експедитора (початок блоку)

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Експедитора

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Експедитор - FW). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Експедитора

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Експедитора (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Експедитора (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=FW)

Інформація про відповідальних осіб Експедитора (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом GROSSWEIGHT)

M

Маса брутто, кг (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код GROSSWEIGHT

ram:Content

M

decimal

Маса зданого/отриманого для перевезення вантажу в кілограмах

ram:ApplicableNote (з кодом GROSSWEIGHT)

Маса брутто, кг (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

O

Час простою (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код DOWNTIME

ram:Content

O

unsignedByte

Час (години) простою під навантаженням

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

Час простою (закінчення блоку)

ram:PickUpTransportEvent

Навантажувальні роботи (закінчення блоку)

ram:IncludedSupplyChainConsignmentItem

M

Відомості про вантаж (початок блоку)

ram:SequenceNumeric

M

int

Порядковий номер рядка в таблиці

ram:InvoiceAmount

O

Загальна сума з ПДВ в грн (початок блоку)

currencyID

M

string

Тризначний код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення

ram:InvoiceAmount

Загальна сума з ПДВ в грн (закінчення блоку)

ram:GrossWeightMeasure

M

Маса брутто вантажу по кожному рядку в кг (початок блоку)

unitCode

M

string

Код одиниці виміру

value

M

decimal

Значення

ram:GrossWeightMeasure

Маса брутто вантажу по кожному рядку в кг (закінчення блоку)

ram:TariffQuantity

O

Ціна без ПДВ за одиницю в грн. Це можуть бути як гривні на кілограм (грн./кг), так і гривні на ящик (грн./ящик) - залежить від зазначеної одиниці виміру (початок блоку)

unitCode

O

string

Код одиниці виміру («UAH»)

value

O

decimal

Значення

ram:TariffQuantity

Ціна без ПДВ за одиницю в грн. Це можуть бути як гривні на кілограм (грн./кг), так і гривні на ящик (грн./ящик) - залежить від зазначеної одиниці виміру (закінчення блоку)

ram:GlobalID

O

Код УКТЗЕД продукції (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

УКТЗЕД

value

O

string

Значення

ram:GlobalID

Код УКТЗЕД продукції (закінчення блоку)

ram:NatureIdentificationTransportCargo

M

Найменування вантажу

ram:Identification

M

string

Найменування вантажу

ram:NatureIdentificationTransportCargo

Найменування вантажу

ram:ApplicableTransportDangerousGoods

O

Клас небезпечних речовин (початок блоку)

ram:UNDGIdentificationCode

O

decimal

Клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж (у разі перевезення небезпечних вантажів). Код UNDG, 0 - якщо не використовується

ram:ApplicableTransportDangerousGoods

Клас небезпечних речовин (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedLogisticsTransportEquipment

O

Номер контейнера, в якому завантажено цей вантаж. Використовуєься опційно для контейнерих перевезень і має відповідати даним тегу ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment (початок блоку)

ram: ID

O

string

Номер контейнера

ram:AssociatedReferencedLogisticsTransportEquipment

Номер контейнера, в якому завантажено цей вантаж. Використовуєься опційно для контейнерих перевезень і має відповідати даним тегу ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument

O

Документи з вантажем (початок блоку)

ram:ID

O

string

Номер документа, який водій отримує від вантажовідправника і передає вантажоодержувачеві разом з вантажем (товарні, залізничні накладні, сертифікати, свідоцтва тощо)

ram:Remarks

O

string

UUID супровідного документа

ram:AssociatedReferencedDocument

Документи з вантажем (закінчення блоку)

ram:TransportLogisticsPackage

O

Транспортно-логістичний пакет. ВАЖЛИВО: в Україні дозволяється лише один LogisticsPackage для одного ConsignmentItem! (початок блоку)

ram:ItemQuantity

O

decimal

Кількість місць, які визначаються за кожним найменуванням вантажу (це можуть бути ящики, кошики, мішки тощо; якщо вантаж упаковано на піддонах - вказують кількість піддонів)

ram:TypeCode

O

string

Вид пакування (Довідник видів упаковок)

ram:Type

O

string

Одиниця виміру для ItemQuantity

ram:PhysicalLogisticsShippingMarks

O

Маркування (початок блоку)

ram:Marking

O

string

Назва транспортної упаковки (вільна назва), в якій перевозиться вантаж

ram:BarcodeLogisticsLabel

O

Штрихкод товару (початок блоку)

ram:ID

O

string

Штрихкод товару

ram:BarcodeLogisticsLabel

Штрихкод товару (закінчення блоку)

ram:PhysicalLogisticsShippingMarks

Маркування (закінчення блоку)

ram:TransportLogisticsPackage

Транспортно-логістичний пакет (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом VENDOR_CODE)

O

Артикул товару (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код VENDOR_CODE

ram:Content

O

string

Артикул товару

ram:ApplicableNote (з кодом VENDOR_CODE)

Артикул товару (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом QUANTITY)

O

Кількість товару (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код QUANTITY

ram:Content

O

string

Кількість товару

ram:ApplicableNote (з кодом QUANTITY)

Кількість товару (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом URL)

O

Посилання на документ (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код URL

ram:Content

O

string

Посилання на документ

ram:ApplicableNote (з кодом URL)

Посилання на документ (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BASE_UOM)

O

Одиниця виміру кількості (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код BASE_UOM

ram:Content

O

string

Одиниця виміру кількості товару для QUANTITY

ram:ApplicableNote (з кодом BASE_UOM)

Одиниця виміру кількості (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BUYER_CODE)

O

Артикул покупця (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код BUYER_CODE

ram:Content

O

string

Артикул покупця (використовується для ідентифікації товарної позиції при прийманні)

ram:ApplicableNote (з кодом BUYER_CODE)

Артикул покупця (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом PRICE_WITH_VAT)

O

Ціна за одиницю з ПДВ (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код PRICE_WITH_VAT

ram:Content

O

string

Ціна за одиницю з ПДВ

ram:ApplicableNote (з кодом PRICE_WITH_VAT)

Ціна за одиницю з ПДВ (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом SUM_WITHOUT_VAT)

O

Загальна сума без ПДВ (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код SUM_WITHOUT_VAT

ram:Content

O

string

Загальна сума без ПДВ

ram:ApplicableNote (з кодом SUM_WITHOUT_VAT)

Загальна сума без ПДВ (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом RETURN_TARE)

O

Ознака «зворотня тара» (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код RETURN_TARE

ram:Content

O

string

Ознака «зворотня тара»

ram:ApplicableNote (з кодом RETURN_TARE)

Ознака «зворотня тара» (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом NET_WEIGHT)

O

Маса нетто (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код NET_WEIGHT

ram:Content

O

string

Маса нетто

ram:ApplicableNote (з кодом NET_WEIGHT)

Маса нетто (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_TYPE)

O

Тип транспортної упаковки (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код RTP_TYPE

ram:Content

O

string

Тип транспортної упаковки, наприклад, контейнер

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_TYPE)

Тип транспортної упаковки (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_NAME)

O

Назва транспортної упаковки (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код RTP_NAME

ram:Content

O

string

Назва транспортної упаковки, наприклад, контейнер для перевезення сипучих речовин

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_NAME)

Назва транспортної упаковки (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_QUANTITY)

O

Кількість транспортної упаковки (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код RTP_QUANTITY

ram:Content

O

string

Кількість транспортної упаковки (використовується для обліку оборотної тари)

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_QUANTITY)

Кількість транспортної упаковки (закінчення блоку)

ram:IncludedSupplyChainConsignmentItem

Відомості про вантаж (закінчення блоку)

ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment

M

Автомобіль (початок блоку)

ram:ID

M

string

Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом

 • укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків

 • єврономери: без валідації

ram:AffixedLogisticsSeal

O

Номер пломби (автомобіль) (початок блоку)

ram:ID

O

string

Відбиток пломби, якою проводилося пломбування автомобіля

ram:AffixedLogisticsSeal

Номер пломби (автомобіль) (закінчення блоку)

ram:HandlingInstructions

O

Інструкції з експлуатації (початок блоку)

ram:ApplicableTransportSettingTemperature

O

Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Зазначається діапазон температур (початок блоку)

ram:MinimumValueMeasure

O

string

Мінімальне значення температури

ram:MaximumValueMeasure

O

string

Максимальне значення температури

ram:ApplicableTransportSettingTemperature

Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Зазначається діапазон температур (закінчення блоку)

ram:HandlingInstructions

O

Інструкції з експлуатації (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

M

Марка автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код BRAND

ram:Content

M

string

Марка автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

Марка автомобіля (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

M

Модель автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код MODEL

ram:Content

M

string

Модель автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

Модель автомобіля (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

O

Колір автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код COLOR

ram:Content

O

string

Колір автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

Колір автомобіля (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом TYPE)

M

Тип (назва) автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код TYPE

ram:Content

O

string

Тип автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом TYPE)

Тип (назва) автомобіля (закінчення блоку)

ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment

Автомобіль (закінчення блоку)

ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)

O

Причіп/напівпричіп (початок блоку)

ram:CategoryCode

M

string

Тип TE - Причіп/напівпричіп

ram:CharacteristicCode

M

string

Код визначення Причіп/напівпричіп:

 • 14 - Причіп

 • 17 - Напівпричіп

ram:AffixedLogisticsSeal

O

Номер пломби (причіп/напівпричіп) (початок блоку)

ram:ID

O

string

Відбиток пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа

ram:AffixedLogisticsSeal

Номер пломби (причіп/напівпричіп) (закінчення блоку)

ram:HandlingInstructions

O

Інструкції з експлуатації (початок блоку)

ram:ApplicableTransportSettingTemperature

O

Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Зазначається діапазон температур (початок блоку)

ram:MinimumValueMeasure

O

string

Мінімальне значення температури

ram:MaximumValueMeasure

O

string

Максимальне значення температури

ram:ApplicableTransportSettingTemperature

Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Зазначається діапазон температур (закінчення блоку)

ram:HandlingInstructions

O

Інструкції з експлуатації (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

M

Марка причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код BRAND

ram:Content

M

string

Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

Марка причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

M

Модель причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код MODEL

ram:Content

M

string

Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

Модель причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

O

Колір причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код COLOR

ram:Content

O

string

Колір причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

Колір причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом TYPE)

M

Тип (назва) причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код TYPE

ram:Content

O

string

Тип причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом TYPE)

Тип (назва) причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ID

O

string

Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)

Причіп/напівпричіп (закінчення блоку)

ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=CN)

O

Контейнер (початок блоку)

ram:CategoryCode

M

string

Тип CN - Контейнер

ram:CharacteristicCode

M

string

Тип контейнера:

 • 21 - 20-футовий

 • 23 - 40-футовий

ram:ID

M

string

Ідентифікаційний номер контейнера

ram:AffixedLogisticsSeal

O

Номер пломби (контейнер) (початок блоку)

ram:ID

O

string

Відбиток пломби, якою проводилося пломбування контейнера

ram:AffixedLogisticsSeal

Номер пломби (контейнер) (закінчення блоку)

ram:HandlingInstructions

O

Інструкції з експлуатації (початок блоку)

ram:ApplicableTransportSettingTemperature

O

Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Зазначається діапазон температур (початок блоку)

ram:MinimumValueMeasure

O

string

Мінімальне значення температури

ram:MaximumValueMeasure

O

string

Максимальне значення температури

ram:ApplicableTransportSettingTemperature

Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Зазначається діапазон температур (закінчення блоку)

ram:HandlingInstructions

O

Інструкції з експлуатації (закінчення блоку)

ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=CN)

Контейнер (закінчення блоку)

ram:MainCarriageLogisticsTransportMovement

O

Маршрутизація (проміжні пункти перевантаження). Заповнюється Перевізником (початок блоку)

ram:SpecifiedTransportEvent

M

Проміжне розвантаження (початок блоку)

ram:ID

M

string

Порядковий номер події (події завжди нумеруються в порядку поступового зростання за принципом N+1)

ram:TypeCode

M

string

Тип операції (розвантаження=5); завжди одне значення (5), оскільки використовується як планові пункти розвантаження

ram:Description

O

string

Опис

ram:OccurrenceLogisticsLocation

M

Місцезнаходження (початок блоку)

ram:ID

M

Код КАТОТТГ складу (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

Код КАТОТТГ складу тимчасового зберігання відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

value

M

string

Значення

ram:ID

Код КАТОТТГ складу (закінчення блоку)

ram:Name

O

string

Найменування та адреса (Місцезнаходження складу)

ram:TypeCode

M

string

Тип операції (розвантаження=5); завжди одне значення (5), оскільки використовується як планові пункти розвантаження

ram:Description

O

string

Додаткова інформація складу тимчасового зберігання

ram:OccurrenceLogisticsLocation

Місцезнаходження (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=WD)

M

Юридична особа Проміжного складу (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код - ЄДРПОУ підприємства (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - ЄДРПОУ підприємства (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Проміжний склад - WD). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідальні особи Проміжного складу (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідальні особи Проміжного складу (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (Назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (Назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=WD)

Юридична особа Проміжного складу (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTransportEvent

Проміжне розвантаження (закінчення блоку)

ram:MainCarriageLogisticsTransportMovement

Маршрутизація (проміжні пункти перевантаження). Заповнюється Перевізником (закінчення блоку)

ram:DeliveryInstructions

M

Вид перевезень (початок блоку)

ram:Description

O

string

Опис (вид роботи перевізника: за відрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покілометровим тарифом, централізовані перевезення тощо)

ram:DescriptionCode

M

string

Код (TRANSPORTATION_TYPE)

ram:DeliveryInstructions

Вид перевезень (закінчення блоку)

ram:PreviousAdministrativeReferencedDocument

-/M

Попередня транзакція ECMR, на основі якої складено поточний документ. Блок не вказується, якщо документ створено з «нуля» (початок блоку)

ram:TypeCode

O

string

Тип документа, на основі якого складено поточний документ. Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Відповідає ExchangedDocumentContext.SpecifiedTransactionID попередніх версій

ram:Remarks

O

string

Base64 документа попередньої версії

ram:FormattedIssueDateTime

O

Дата складання документа, на основі якого складено поточний документ (початок блоку)

qdt:DateTimeString

O

datetime

Дата та час складання попереднього ECMR документа

ram:FormattedIssueDateTime

Дата складання документа, на основі якого складено поточний документ (закінчення блоку)

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

O

Вкладений бінарний файл документа, на основі якого складено поточний документ (початок блоку)

ram:ID

M

string

Відповідає document.id із ЦБД еТТН

ram:URIID

M

string

Посилання на документ

ram:MIMECode

O

string

Код MIME типізації

ram:SizeMeasure

M

Long

Розмір файлу

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

Вкладений бінарний файл документа, на основі якого складено поточний документ (закінчення блоку)

ram:PreviousAdministrativeReferencedDocument

Попередня транзакція ECMR, на основі якої складено поточний документ. Блок не вказується, якщо документ створено з «нуля» (закінчення блоку)

SpecifiedSupplyChainConsignment

Інформація про перевезення (закінчення блоку)

eCMR

(закінчення змісту документа)

UaSignatureStorage

M

Підписи (початок блоку)

VisualReferencedDocument

O

Графічне відображення документа (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип (730 - ТТН). Довідник кодів документів

ram:Remarks

O

string

Графічне зображення е-ТТН в base64

VisualReferencedDocument

Графічне відображення документ (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

M

КЕП Вантажовідправника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи вантажовідправника)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи вантажовідправника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

КЕП Вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=DR)

M

КЕП Водія (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Водія)

Position

O

string

Посада підписанта (Водія)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Водія (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Водія)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Водія (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=DR)

КЕП Водія (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

O

КЕП Перевізника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Перевізника)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи Перевізника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

КЕП Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

M

КЕП Вантажоодержувача (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

КЕП Вантажоодержувача (закінчення блоку)

UaSignatureStorage

Підписи (закінчення блоку)

UAECMR

(закінчення документа)

Приклад ЕТТН


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.